Anunțuri publice

System Administrator

Anunț de participare pentru finanţarea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local a programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor, iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului ...

Anunţ public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 20.02.2024, orele 12:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunţ important

Data:

În atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL- cu chirie care au depus dosare în perioada 15.11.2023-31.12.2023.

Anunț public privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025

Data:

Conform art. 19 alin. (8) din LEGEA nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, se dă publicității la începutul fiecărui an calendaristic, pentru anul școlar următor, rețeaua școlară a unităților de învățământ.

Anunț de participare

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local, a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare ...

În atenția asociațiilor de proprietari/locatari

Data:

În vederea facilitării comunicării și pentru actualizarea bazei de date vă solicităm să ne comunicați ....

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z.

Data:

Anunţ public privind elaborare P.U.Z. – VARIANTA 1 "CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU DOTARI AFERENTE SI DESFIINTARE CORP C1, C2, C3, C4 SI C5", Mun. Galaţi, B-dul Siderurgistilor, nr. 6A, beneficiar S.C. NEIDAN S.R.L. prin administrator NEICU CONSTANTIN.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 08.02.2024, orele 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii !!

Data:

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 11.03.2024.

În atenția comercianților de mărțișoare și flori

Data:

Perioada de desfăşurare a comerțului cu mărţişoare, felicitări, flori și aranjamente florale: 24.02.2024 – 10.03.2024.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 26.01.2024, ora 11:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z.

Data:

COOP Galați Societate Cooperativă anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării intenției de elaborare P.U.Z. – „Construire hotel COOP în municipiul Galați” - Mun. Galați, Strada Brăilei, nr. 134 A.

Anunț public

Data:

În atenţia structurilor sportive care au primit finantare de la bugetul local al municipiului Galaţi şi intenţionează să solicite finanţare în anul 2024

Proiectul bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2024

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: „Proiectul bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2024”.

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z.

Data:

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z. - „Ansamblu rezidențial - locuințe colective”, Mun. Galați, Str. Ana Ipătescu Nr. 5-7 (NC 106132), beneficiar S.C. Danube Partnership Construct S.R.L. prin Poteră Ionuț

Anunț important în atenția titularilor de contracte de închiriere pentru locuințele ANL

Data:

În vederea recalculării chiriilor aferente anului 2024 pentru locuințele ANL, în conformitate cu Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 (cu modificările și completările ulterioare), aveți obligația ca, până la data de 31 ianuarie 2024, să prezentați documentele din care să reiasă VENITUL NET realizat pe ultimele 12 luni, respectiv pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, pentru toți membrii familiei înscriși în contract.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 27.12.2023, ora 12:00, în sistem online, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 19.12.2023, ora 12:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 15.12.2023, ora 10:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț public

Data:

Primăria municipiului Galaţi anunţă public procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile din totalul de 1.050 autorizaţii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL 243/2021 pentru toate solicitările depuse până la data de 08.02.2024.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 07.12.2023, ora 12:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară, din data de 14.11.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 24.11.2023”.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 21.11.2023, ora 16:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 23.11.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 31.10.2023 și ședința extraordinară, din data de 08.11.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 14.11.2023”.

Anunţ important în atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL cu chirie

Data:

Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștință că în perioada 15.11.2023 - 31.12.2023, tinerii cu vârsta de până la 35 ani, pot depune documente în vederea repartizării de locuințe construite prin ANL. Actele se depun la Registratura Generală cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54 sau se vor încărca pe platforma e-digital.primariagalati.ro și trebuie să cuprindă documentele prevăzute în opisul anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.589/31.10.2023 - afișată pe site-ul www.primariagalati.ro.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 14.11.2023, ora 15:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț public !!

Data:

Se prelungește perioada de consultare publică a locuitorilor Municipiului Galați, în cadrul etapei I – Studii de fundamentare a elaborării Planului Urbanistic General al Municipiul Galați până în data de 13.11.2023.
Completează chestionarul PUG și fii parte din transformarea comunității noastre! Ai un rol esențial în conturarea viitorului Municipiului Galați! Ajută-ne să identificăm zonele reprezentative, nevoile și prioritățile de intervenție. Fii parte din proces!
Acordă doar 8 minute completării chestionarului: Chestionar consultare publică.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 08.11.2023, ora 15:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public

Data:

Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL derulează un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele probleme și nevoi ale locuitorilor. Scopul este de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comunității din Municipiul Galați și identificării celor mai importante intervenții pentru creșterea calității condițiilor de locuire, muncă și petrecere a timpului liber.
Timpul estimat pentru completare este de aproximativ 10 minute. Nu este nevoie să vă dați numele.

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z.

Data:

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z. – „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și sistematizare verticală”, Mun. Galați, CVARTAL 252/1 P.1689/1 LOT 2 (NC 128156), beneficiar Damian Paul Petrică

Anunț public

Data:

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați

Anunț public

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședințele extraordinare, din data de 11.10.2023 și 20.10.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 24.10.2023".

Anunț public

Data:

Închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat în Str. Dr. Constantin Levaditti, Zona Cimitir Sf. Lazăr - Amplasament nr. 1

Anunț public

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați – Comisia de licitație numită prin Dispoziția Primarului nr. 2615/26.07.2021, cu sediul în Galați, Str. Domnească nr. 54, organizează licitație publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân (vehicule scoase din uz) aparținând municipiului

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 20.10.2023, orele 11:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate lista persoanelor atestate în sesiunea octombrie 2023.

Anunț public

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate rezultatele obținute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii din data de 13.10.2023

Anunț public

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 28.09.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 12.10.2023”.

Anunț public privind elaborare P.U.Z.

Data:

Anunț public privind elaborare P.U.Z. – varianta 1 „Construire locuințe colective cu dotări aferente și desființare corp C1, C2, C3, C4 și C5”, Mun. Galați, b-dul Siderurgiștilor, nr. 6A, beneficiar S.C. Neidan S.R.L. prin administrator Neicu Constantin

Anunț public

Data:

A început consultarea publică a locuitorilor Municipiului Galați, în cadrul etapei I – Studii de fundamentare a elaborării Planului Urbanistic General al Municipiul Galați.
Completează chestionarul PUG și fii parte din transformarea comunității noastre!
Ai un rol esențial în conturarea viitorului Municipiului Galați! Ajuntă-ne să identificăm zonele reprezentative, nevoile și prioritățile de intervenție prin completarea chestionarului online până la data de 01 noiembrie 2023. Fii parte din proces!
Acordă doar 8 minute completării chestionarului: https://survey.alchemer.eu/s3/90611294/Studiu-consultativ-Galati.

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 11.10.2023, orele 11:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public

Data:

Primăria municipiului Galați, prin comisia desemnată în baza Dispoziției nr. 3880/02.11.2021, în urma analizei pentru trim. III - 2023 face publică lista de priorități extinsă conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație.

În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

Data:

Examenul de atestare va avea loc în data de 13.10.2023, în intervalul orar 9:00 - 10:00 în incinta Primăriei str. Domnească nr. 54.
Notă: Candidații se vor prezenta în sala de examen cu buletinul/cartea de identitate. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0236-307-789.

Anunț public

Data:

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați

Anunț public

Data:

Lista terenurilor ce pot fi atribuite în compensare conform Legii nr. 10/2001.

Anunț important

Data:

Primăria municipiului Galați anunță public procedura de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile din totalul de 1.050 autorizații taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 243/2021 pentru toate solicitările depuse până la data de 23.11.2023.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28.09.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați, prin comisia desemnată în baza Dispoziției nr. 3880/02.11.2021, în urma analizei pentru tim. III - 2023 face public lista de priorități conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 18.09.2023, ora 11:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii !!

Data:

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 13.10.2023.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 07.09.2023, ora 14:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri aparținând Municipiului Galaţi

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați – Comisia de licitație numită prin Dispoziția Primarului nr. 2615/26.07.2021, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează licitație publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri aparținând municipiului

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 31.08.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Anunț public cu privire la prima variantă a propunerilor P.U.Z. – „Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective, amenajare accese, căi de circulație pietonală și carosabilă, parcare, spații verzi, împrejmuire, asigurare utilități, organizare de șantier”, Mun. Galați, Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 50

Anunț public !!

Data:

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z. – „Construire Complex comercial”, Municipiul Galați, zona B-dul Siderurgiștilor / Str. Energiei / Str. Drumul Viilor, nr. 45E, 45F, 45D, 45C, 45G, 45H, 45K/20A/15, beneficiar KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ, prin CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ, arh. Roxana Maria Gheorghiu.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 21.08.2023 - 25.08.2023 se va începe realizarea etapei a-V-a din Planul de Acțiune D.D.D. (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 27.07.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 10.08.2023”.

Anunț public !!

Data:

Vânzarea prin licitație publică a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați

Anunț important !!

Data:

Primăria municipiului Galați înștiințează și convoacă toți titularii de drept ai imobilelor afectate de obiectivul de investiție "Varianta de ocolire Galați" pentru realizarea documentațiilor cadastrale în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției acesteia.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. „a”, alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.07.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț public !!

Data:

privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul „Spațiu depozitare (legume, fructe)” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, str. Vezuviului, nr. 60, nr. cad. 128103, beneficiar S.C. LA VEVE CRISTIAN S.R.L. – etapa elaborării propunerilor.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară, din data de 07.07.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 13.07.2023".

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 29.06.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 12.07.2023".

Anunț public !!

Data:

privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul “Întocmire Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajare teren, împrejmuire, accese, branșamente și demolare construcții existente” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, strada Tecuci, nr. 236, CF 105284, NC 4984, beneficiar S.C. BENZENPEC IMPORT EXPORT S.R.L. prin Radu Șerban Niță – etapa elaborării propunerilor.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 07.07.2023, ora 11:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Privind vânzarea prin licitație publică a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 03.07.2023 - 14.07.2023 se va începe realizarea etapei a-IV-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023, prin Serviciul Public Ecosal.

Anunț important !!

Data:

Cardurile – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap emise până la data de 1 iulie 2023 îşi păstrează valabilitatea până la data de 30 iunie 2024, urmând ca beneficiarii dreptului (persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia) să se adreseze Serviciului de Autoritate Tutelară în vederea eliberării unui nou card - legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, conform cerinţelor prevăzute în Ordinul nr. 163/21.02.2023.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 29.06.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 20.06.2023 - 23.06.2023 se va începe realizarea etapei a-III-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023, prin Serviciul Public Ecosal.

Anunț public !!

Data:

Concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate în str. Drumul Viilor, nr. 99, lot 1/2 si respectiv, în str. Stadionului nr.1A

Anunț public !!

Data:

Vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 30.05.2023 - 03.06.2023 se va relua etapa a-II-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023, prin Serviciul Public Ecosal.

Anunț public !!

Data:

Privind intenția de elaborare P.U.Z. – "ANSAMBLU REZIDENȚIAL" Municipiul Galați, Strada Tunelului, nr. 100, beneficiar S.C. ROST IMPEX S.R.L., prin Cabinet Individual de Arhitectură arhitect Roxana Maria Gheorghiu.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 30.05.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 25.05.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință rezultatele procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care vizează activități culturale, conform Hotărârii Consiliului Local nr.177 din 12.04.2023.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 22.05.2023 - 26.05.2023 se va începe realizarea etapei a-II-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 27.04.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 11.05.2023".

Anunț public !!

Data:

Rezultatele obținute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii.

În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

Data:

Examenul de atestare va avea loc în data de 05.05.2023, în intervalul orar 9:00 - 10:00 în incinta Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54.
Notă: Candidații se vor prezenta în sala de examen cu buletinul/cartea de identitate. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0236-307789.

Anunț public !!

Data:

Lista terenurilor ce pot fi atribuite în compensare conform Legii nr. 10/2001.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați se află în etapa pregătitoare actualizării documentației de urbanism - Plan Urbanistic General (P.U.G - municipiul Galați). Pentru etapa pregătitoare , publicul interesat poate să transmită propuneri referitoare la dezvoltare urbanistică a orașului, în perioada 21.04.2023 - 22.05.2023, pe adresa de e-mail: actualizarePUG@primariagalati.ro. Toate propunerile vor fi transmise elaboratorului actualizării P.U.G.: lider de asociere Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting (U.A.U.I.M. - C.C.P.E.C.).
  Modul de integrare a sugestiilor transmise în prevederile PUG se va regăsi în Raportul informării și consultării publicului ce se va încheia la sfârșitul perioadei de informare și consultare.

Anunț public !!

Data:

Consiliul de administrație al SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAȚI organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/2016 pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Municipiului Galați aprobat prin dispoziția Primarului nr. 441/02.02.2023.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară, din data de 12.04.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 24.04.2023".

În atenția apicultorilor !!

Data:

S.C. RODTUD PREST S.R.L. vă informează că datorită vremii nefavorabile nu au putut efectua tratamentul la rapiță în perioada: 20.04.2023 - 22.04.2023 în interval orar 11:00 - 20:00 și de aceea se prelungește perioada: 24.04.20023 - 25.04.2023 în intervalul orar 11:00 -20:00, societatea efectuează tratament la următoarele culturi (rapiță) care sunt semănate în zona ATLAS în spate la fosta unitate militară, și în zona S.C. ARCADA S.R.L. (fosta seră).
Tratamentul culturii de rapiță se va face cu: insecticidul INAZUMA și fungicidul ARMISTAR GOLD.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 25.04.2023 - 29.04.2023, se va începe realizarea etapei I din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2023.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.04.2023, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț participare - Agenda Culturală 2023 !!

Data:

Municipul Galați anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2023.

Anunț public !!

Data:

Vă informăm că în perioada: 20.04.2023 - 22.04.2023 în intervalul orar 11:00 - 20:00, societatea S.C. RODTUD PREST S.R.L. efectuează tratament la următoarele culturi (rapiță) care sunt semănate în spate la fosta unitate militară, și în zona S.C. ARCADA S.R.L. (fosta seră).
Tratamentul culturii de rapiță se va face cu insecticidul INAZUMA si fungicidul ARMISTAR GOLD.

Anunț public !!

Data:

Rezultatele procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care vizează activități de dezvoltare a comunității locale conform H.C.L. nr. 127/31.03.2021.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Data:

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați, din județul Galați, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 80, începând cu data de 18.04.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Municipiului Galați situat în Str. Domnească nr. 54, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Galați și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 12.04.2023, ora 14:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț public !!

Data:

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z. - "CONSTRUIRE PARC COMERCIAL, DE SERVICII, BIROURI, UTILITĂȚI SI DOTĂRI AFERENTE", Municipiul Galați, str. Drumul de Centură - str. Constantin Levaditti, beneficiari SC SQUARE 7 PROPERTIES SRL și SC SUNSET PROPERTIES SRL prin SC BLUE PROJECTS SRL

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul general al municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 23.03.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 05.04.2023".

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Data:

Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Galați, din județul Galați, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 33, începând cu data de 10.04.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Municipiului Galați situat în Str. Domnească nr. 54, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Galați și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunț public !!

Data:

Consiliul de administratie al SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. IOAN" Galati organizeaza concurs 1n conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului Galati aprobat prin dispozitia Primarului nr. 441/02.02.2023.

Anunț public !!

Data:

Municipiul Galați face cunoscută intenția de a acorda sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza municipiului Galați, în anul fiscal 2023, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor O.G.nr. 82/2001.

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii !!

Data:

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 05.05.2023.

Anunț licitație publică !!

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 7 amplasamente, aprobate prin dispoziții ale primarului.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 23.03.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț concesionare prin licitație publică !!

Data:

Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate în str. Ghecet, nr. 22 si respectiv, în str. Cloşca, Baza Sportivă Siderurgistul - lot 2

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 16.03.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi

În atenția asociațiilor de proprietari și a proprietarilor din cadrul condominiilor !!

Data:

Având în vedere prevederile art. 47 (1) din Legea 196/2018: "După constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv."

Anunț participare !!

Data:

Municipiul Galați invită persoanele juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul general al municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 23.02.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 13.03.2023".

Anunț public !!

Data:

Privind intenția de elaborare P.U.Z. – “Schimbare de destinație teren din spații verzi în zonă de locuit”, Mun. Galați, Str. Domnească Nr. 160B (NC 135866), beneficiar Prefix Invest SRL prin Ancuța Victor.

Anunț licitație publică !!

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 13 amplasamente, aprobate prin dispoziții ale primarului.

Rezultatele procedurii de selecție a dosarelor depuse de structurile sportive !!

Data:

Primăria municipiului Galați aduce la cunoștință persoanelor interesate "Rezultatele procedurii de selecție a dosarelor depuse de structurile sportive care au solicitat finanțare de la bugetul local pentru anul 2023".

Anunț important !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță public procedura de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile din totalul de 1.050 autorizații taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 243/2021 pentru toate solicitările depuse până la data de 04.05.2023.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 23.02.2023, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 31.01.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 15.02.2023".

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară, din data de 27.01.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 10.02.2023".

Anunț public !!

Data:

Raport privind utilizarea sumelor primite conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022 cu modificările și completările ulterioare pentru finanțarea activității instituțiilor publice de spectacole din municipiul Galați

Anunț public !!

Data:

Erată la anunțul public din data de 01.02.2023 și 06.02.2023 privind organizarea unei ședințe de dezbatere publică a proiectului de plan "Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a Municipiului Galați" ...

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță intenția de a încheia un contract/parteneriat de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea acoperirii costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare.

Anunț public !!

Data:

Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "SF. IOAN" Galați organizează concurs, pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1520/2016 și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Municipiului Galați aprobat prin dispoziția Primarului nr. 441/02.02.2023.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați, la inițiativa beneficiarului S.C. SORAMEX GRUP S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul “Spațiu comercial PENNY - parter, carmangerie cu produse din carne – brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, împrejmuire, reclame pe fațadă și parcare, totem publicitar, organizare de șantier” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, strada Nufărului, beneficiar S.C. FERFA CONS S.R.L., S.C. METAL VISION ARHITECTURE S.R.L., S.C. SORAMEX GRUP S.R.L., S.C. IAN APARTMENTS S.R.L. – etapa elaborării propunerilor.

Anunț public !!

Data:

NOTIFICARE ACCES ÎN TEREN !! În temeiul dispozițiilor Art.16 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, S.C. Primul Meridian S.R.L., vă notifică ...

În atenția comercianților de mărțișoare și flori !!

Data:

Perioada de desfăşurare a comerțului cu mărţişoare, felicitări, flori și aranjamente florale: 24.02.2023 – 10.03.2023.

Anunț de participare !!

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local, a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunț public !!

Data:

În atenția persoanelor fizice care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, prevăzute la art.1 alin.(10) din OUG nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț intenție elaborare P.U.Z.

Data:

În conformitate cu Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, prin prezenta demarăm procedurile specifice de informare și consultarea a publicului pentru documentația de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.): Lotizare teren pentru locuințe individuale și a reglementărilor aprobate prin alte documentații – P.U.G./P.U.Z., în Galați, cartier Traian Nord, tarlaua 39, parcela 17, nr. cad. 129230, inițiator Soare Săndel.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 27.01.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate publică a Municipiului Galați, situate în str. Brăilei, tronson 3- zona bl. C8, str. Dr. Constantin Levaditti, zona cimitir "Sf. Lazăr" și B-dul. Henri Coandă, nr. 10A-S2

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 31.01.2023, ora 15:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați solicită oferte de preț pentru servicii de colectare deșeuri de hârtie și carton, provenite din casarea arhivei, ca urmare a aprobării Serviciului Județean Galați al Arhivelor Naționale.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați: str. Nicolae Labiș nr. 18A, str. Nicolae Labiș nr. 16A, lot 2, str. Brăilei nr. 223B, str. Calea Prutului nr. 220A, str. Stadionului nr. 17A, str. Mărăști nr. 42.

Anunț public !!

Data:

S.C NEIDAN S.R.L. prin administrator NEICU CONSTANTIN, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării intenției de elaborare PUZ “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI AFERENTE ȘI DESFIINȚARE CORP C1, C2, C3, C4, C5” - Municipiul Galați, b-dul Siderurgiștilor, nr. 6A.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară, convocată de îndată, în sistem on-line, din data de 13.01.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 19.01.2023".

Anunt public !!

Data:

Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Nicolae Labiș, nr. 14A.

Anunț lansare proiect

Data:

Primăria municipiului Galați anunță lansare proiectului Redimensionare si reconfigurare rețele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati”, cod SMIS 151351

Anunt public !!

Data:

Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Ghecet, nr. 22

Anunț public !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii de transport și autorizații taxi cu termen de plată în luna ianuarie 2023 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Anunț public !!

Data:

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 13.01.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi...

În atenția Asociațiilor de Proprietari/Locatari !!

Data:

În vederea facilitării comunicării și pentru actualizarea bazei de date vă solicităm să ne comunicați:

 • datele de contact actualizate privind președintele, cenzorul și administratorul asociației;
 • programul asociației de proprietari;
 • adresa de email;
 • planificarea privind convocarea și organizarea adunării generale ordinare pentru anul 2023.
Totodată, vă reiterăm obligația de a transmite semestrial situația soldurilor elementelor de activ și pasiv.

Proiectul bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2023

Data:

 În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astăzi, 03.01.2023, se aduce la cunoștință publică documentul proiectului de buget local al Municipiului Galați pe anul 2023.
  Locuitorii unității administrativ teritoriale Municipiul Galați pot depune sugestii și propuneri privind proiectul de buget.
  Propunerile se pot transmite la Direcția Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați, astfel:

 • prin e-mail: buget @ primariagalati.ro;
 • prin poștă la adresa Municipiul Galați, Str. Domnească nr. 54;
 • depuse la sediul instituției din Str. Domnească nr. 54.
Termenul de depunere a propunerilor este: 18 ianuarie 2023.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 28.12.2022, ora 12:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3880/02.11.2021, în urma analizei pentru trim. IV - 2022 face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie.

Anunț public !!

Data:

Anunț public privind intenția de elaborare P.U.Z. – “Plan urbanistic zonal în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective, amenajare accese, căi de circulație pietonală și carosabilă, parcare, spații verzi, împrejmuire, asigurare utilități, organizare de șantier”, Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 50, municipiul Galați.

Anunț public !!

Data:

În atenția titularilor de contracte de închiriere pentru locuințele A.N.L.

Anunț public privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal

Data:

SC Benzenpec Import Export SRL prin Radu Șerban Niță anunță publicul interesat asupra intenției de elaborare a planului urbanistic zonal Întocmire Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajare teren, împrejmuire, accese, branșamente și demolare construcții existente propus a fi amplasat în jud. Galați, mun. Galați, strada Tecuci, nr. 236, CF 105284, NC 4984.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 21.12.2022, ora 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din str. Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Municipiul Galați participă în calitate de partener în proiectul "Entrepubl- ENTREpreneurial skills in the PUBLic sector: a digital approach”, finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Key Action 2, Domeniul KA220-VET- Cooperation partnership in vocational education and training, Runda 1, Apelul 2022.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară din data de 24.11.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 13.12.2022".

Rezultat selecție partener !!

Data:

Anunț cu privire la rezultatul selecției partenerului în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea "CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL GALAȚI" cu scopul depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 12.12.2022, ora 10:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț cu privire la intenția de selecție a unor parteneri - Prelungire termen

Data:

Anunț cu privire la intenția de selectare a unor parteneri în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual. PRELUNGIRE TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CANDIDATURI PÂNĂ LA DATA DE 8.12.2022 ORA 16.30

Anunț public !!

Data:

În atenția producătorilor agricoli care au înființat culturi agricole în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică

Anunț public !!

Data:

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CREȘĂ MARE propus a fi amplasat în Municipiul Galaţi, strada Feroviarilor nr.20A, zona blocuri ANL, Micro 13B.

Anunț public !!

Data:

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CREȘĂ PENTRU COPII, propus a fi amplasat în Municipiul Galaţi, strada Brăilei nr.184, Şcoala nr.1.

Anunț cu privire la intenția de selecție a unor parteneri

Data:

Anunț cu privire la intenția de selectare a unor parteneri în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual.

Anunț public !!

Data:

Rezultatele obținute la examenul de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii din data de 25.11.2022.

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 08.12.2022, ora 12:00 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de spațiu medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II, str. Brăilei nr. 136C, lot 3, parter, apartament 8.

Anunt public !!

Data:

Anunt intentie P.U.Z. generat de obiectivul ”Schimbare de destinație și a reglementărilor aprobate prin alte documentații – P.U.G. / P.U.Z.”, în Galați, bulevardul George Coșbuc, nr. 257 H, nr. CAD. 131050

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 06.12.2022, ora 12:00 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de spațiu medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Nucului nr. 3, apartament 19, etaj I.

În atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Data:

Examenul de atestare va avea loc în data de 25.11.2022, în intervalul 9:00 - 10:00 în incinta Primăriei municipiului Galați, str. Domnească nr. 54.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 24.11.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din str. Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară din data de 11.11.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 17.11.2022".

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară din data de 27.10.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 09.11.2022".

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 11.11.2022, orele 11:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul “Hală depozitare - dezvoltare zonă industrială, zonă mixtă și funcțiuni conexe” - amplasament jud. Galati, mun. Galati, T 82, P 498/1, lot 4 (NC 104748), beneficiari Mantu Spiru și Mantu Mariana – etapa elaborării propunerilor.

Anunț public !!

Data:

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a publicului pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul – “Parc Fotovoltaic Tirighina” - amplasament Județul Galați, intravilanul Municipiului Galați, Beneficiar Primăria Municipiului Galați prin reprezentant Ionuț Florin PUCHEANU – etapa elaborării propunerilor

Soluții digitale pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Galați, inclusiv retro-digitalizare arhivă

Data:

Denumire proiect: Soluții digitale pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Galați, inclusiv retro-digitalizare arhivă, Cod SMIS: 154130.

Anunț public !!

Data:

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL – STRADA NICOLAE BĂLCESCU / STRADA RUBINELOR Teren care a generat PUZ: mun. Galați, strada N. Bălcescu, nr. 57A Inițiator: COCEI LUCIA Elaborator: S.C. EUMETRIA S.R.L. Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Municipiului Galați, Biroul de Planificare Urbană în perioada 01.11.2022 – 15.11.2022, între orele: 8.00 – 16.00. Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat în scris persoanelor afectate de propunerile PUZ, care au făcut observații, în termen de 15 zile de la primirea acestora. Primăria Municipiului Galați, Biroul de Planificare Urbană, telefon 0236 307 708, e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.10.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 19.10.2022, orele 11:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria Galați anunță programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii în data de 25.11.2022. Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 18.10.2022 - 18.11.2022 la sediul Primăriei Galați din Str. Traian nr. 93, bl. A4 (Serviciul Spațiul Locativ), Biroul Asociații de Proprietari.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară din data de 29.09.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 13.10.2022".

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 13.10.2022, orele 12:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următoarele proiecte pe ordinea de zi ...

Anunț public !!

Data:

Privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în b-dul George Coșbuc, tronson 2, lot 2, adiacent Cimitir Eternitatea.

Anunț public !!

Data:

Licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân (vehicule scoase din uz) aparținând UAT municipiul Galați

Anunț public !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii de transport și autorizații taxi cu termen de plată în luna octombrie 2022 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 07.10.2022, orele 11:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următoarele proiecte pe ordinea de zi ...

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședințele extraordinare de îndată din data de 21.09.2022 precum si 23.09.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 05.10.2022".

Anunț public !!

Data:

S.C. SORAMEX GRUP S.R.L., aduce la cunoştinţa publicului interesat elaborarea Studiului de Oportunitate în vederea iniţierii P.U.Z. - Stabilire conditii de amplasare spatiu comercial "PENNY MARKET" in UTR 8 Bulevardul Cosbuc - zona mixta, conform P.U.G.

Anunț public !!

Data:

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CRESA PENTRU COPII", propus a fi amplasat în Municipiul Galaţi, strada Brăilei nr.184, Şcoala nr.1.

Anunț public !!

Data:

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CRESA MARE" propus a fi amplasat în Municipiul Galaţi, strada Feroviarilor nr. 20A, zona blocuri A.N.L., Micro 13B.

Anunț public !!

Data:

Comisia permanentă de atribuire directă/licitație publică cu strigare, pentru repartizarea abonamentelor locurilor de parcare din parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați, numită prin Dispoziția Primarului nr. 1962/20.07.2020, aduce la cunoștința titularilor de abonamente BASIC, ECO și PLUS faptul că debitele aferente anului 2023 au fost generate la rol, cod de taxă 372, iar data scadentă este 31.11.2022.
  Pentru anul 2023 contravaloarea abonamentului BASIC/ECO este de 80 lei/luna fără TVA.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară și de îndată din data de 14.09.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 27.09.2022".

Anunţ public privind elaborare P.U.Z !!

Data:

Anunţ public privind elaborare P.U.Z. – “Extindere, supraetajare, reabilitare, schimbare de destinatie din sediu administrative si sala activitati sportive fitness in cladire multifunctionala (birouri activitati sportive, activitati medicale, spatii comerciale) corp C1; refunctionalizare corp C2, C3; construire corp C4 – spatiu difuzare presa; amplasare corp C5 si sistematizare verticala”, municipiul Galaţi, str. Otelarilor nr. 11.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 29.09.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 23.09.2022, orele 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 21.09.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați nr. 507-509, 511, 513, 519-521, 525-528, 533, 534, 536, 538-540, adoptate în ședință ordinară din data de 30.08.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 20.09.2022".

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați nr. 497 – 506 , 510, 512, 514 – 518, 522 – 524, 529 – 532, 535 și 537, adoptate în ședință ordinară din data de 30.08.2022, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 16.09.2022".

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 14.09.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 14.09.2022, orele 11:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 13.09.2022, orele 11:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Listă priorități

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3880/02.11.2021, în urma analizei pentru trim. III - 2022 face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, vineri, 09.09.2022, orele 11:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

  În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședință extraordinară din data de 23.08.2022 au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 31.08.2022".

Modificări legislative privind prelungirea autorizației de construire

Data:

Primăria municipiului Galați informează că au apărut modificări la Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Astfel, potrivit Legii nr. 176 din 9 iunie 2022, în cazul în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilității autorizației se acordă gratuit, o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni. (La 13.06.2022 Alineatul (7) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Articolul III din LEGEA nr. 176 din 9 iunie 2022, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022).
În același timp, potrivit Legii nr. 176 din 9 iunie 2022, autorizațiile de construire deja prelungite, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de același regim precum cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioada egală cu diferența până la 24 de luni. (Articolul IV din LEGEA nr. 176 din 9 iunie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022).

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 06.09.2022, ora 14:30, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spaţiu comercial, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A S5.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință că în perioada 29.08.2022 - 01.09.2022 se va începe realizarea etapei a VI-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2022 prin Serviciul Public Ecosal, folosindu-se substanța Solfac Trio 140 EC, după cum urmează...

Anunț public !!

Data:

  În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședință extraordinară din data de 17.08.2022 au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 25.08.2022".

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 30.08.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați...

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță concesionarea prin licitație publică a terenurilor proprietate privată a Municipiului Galați...

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 9 amplasamente pentru comercializare flori.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 23.08.2022, orele 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț public !!

Data:

  În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședință ordinară din data de 28.07.2022 au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 16.08.2022".

Anunț important !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi anunţă public procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile din totalul de 1.050 autorizaţii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 243/2021 pentru toate solicitările depuse până la data de 08.09.2022.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 17.08.2022, orele 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință că în perioada 17.08.2022 - 20.08.2022 se va începe realizarea etapei a V-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2022, prin Serviciul Public Ecosal.

Anunț public !!

Data:

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară din data de 25.07.2022 au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 03.08.2022".

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 9 amplasamente pentru comercializare flori.

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 23.08.2022, ora 14:30, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spaţiu comercial, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A S5.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28.07.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 25.07.2022, orele 12:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință că în perioada 25.07.2022 - 29.07.2022 se va începe realizarea etapei a IV-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție), pentru anul 2022, prin Serviciul Public Ecosal, folosindu-se substanța Solfac Trio 140 EC.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați informează că doar până duminică, 31 iulie 2022, gălățenii se mai pot recenza prin intermediul recenzorilor de teren sau la centrele fixe din oraș..

Anunț important !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția publicului interesat Dispoziția nr. 342/30.06.2022 a Președintelui Consiliului Județean Galați privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate.

Anunț important !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția publicului interesat "Decizia de Expropriere nr. 718/16.06.2022" emisă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

Anunț public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din data de 29.06.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 13.07.2022".

Anunț licitație publică !!

Data:

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Galați situat pe strada Iasomiei nr. 8.

Anunț public !!

Data:

Rezultatele obținute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii 30.06.2022.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3880/02.11.2021, în urma analizei pentru trim. II - 2022 face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie.

Anunț public !!

Data:

Anunţ în atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Anunț public

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 29.06.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință că, datorită condițiilor meteo nefavorabile, intervenția aeriană programată în perioada 15.06.2022 - 17.06.2022 se va reprograma pentru zilele de 19.06.2022 și 20.06.2022. Ulterior în intervalul 24.06.2022 - 30.06.2022 se va interveni la sol.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință că în perioada 15.06.2022 - 30.06.2022 se va începe realizarea etapei a III a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2022, prin Serviciul Public Ecosal.

Anunț public !!

Data:

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 14 - 28 iunie 2022. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Primăria Galați, Instituția Arhitect-Șef, adresa Str. Domnească, nr. 54, cam. 103 Galați, telefon 0236 307 708. Observațiile sunt necesare în vederea elaborării PUZ. Răspunsul la observațiile transmise va fi postat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Galați.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 16.06.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din data de 26.05.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 09.06.2022".

Anunț licitație publică !!

Data:

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Traian nr. 110.

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 05.07.2022 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spaţiu comercial, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A S5.

Anunț public !!

Data:

Anunț, privind arendarea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila.

Anunț public !!

Data:

În atenția persoanelor fizice din municipiul Galați care doresc să obțină calitatea de Administrator de condominii

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați solicită oferte de preț pentru servicii de colectare deșeuri de hârtie și carton, provenite din casarea arhivei.

Anunț public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din data de 16.05.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 26.05.2022".

Anunț public

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați – Comisia de licitație, organizeaza: "Licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri aparținând municipiului".

Solicitare clarificări procedură de atribuire !!

Data:

Raspuns – solicitare clarificări procedura de atribuire a unui contract de arendă, pentru terenul în suprafață de 641.12 ha, situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați actualizează Strategia privind transportul public pentru perioada 2021-2027, iar opinia dumneavoastră este importantă pentru noi. De aceea, vă invităm să răspundeți, la întrebările din chestionar urmând link-ul https://forms.gle/YwrHRj4tovymqJYC7. Chestionarul se completează foarte ușor și rapid. Vom ține cont de răspunsurile și sugestiile dumneavoastră pentru îmbunătățirea transportului public în municipiul Galați.

Clarificare privind procedura de vânzare prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Mioriței nr. 45

Data:

Referitor la procedura de licitatie publică privind vânzarea terenului situat în str. Mioriței nr. 45, proprietatea privată a municipiului Galați, vă comunicăm următoarele clarificări

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 26.05.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 31.05.2022, ora 14:30, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spaţiu comercial, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A S5.

Anunț public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din data de 03.05.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 17.05.2022".

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează în data de 31.05.2022, ora 14:30, licitație publică cu strigare pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spațiu comercial, proprietate privată a municipiului Galați, situată în Galați, strada Ionel Fernic, nr. 22A, S5.

Anunț public !!

Data:

Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica - Extindere si modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galati".

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 16.05.2022, orele 09:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

Anunț public !!

Data:

Anunț privind amânarea şedinţei de concesionare prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Alexandru Moruzzi nr. 7H

Anunt public !!

Data:

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „FILEŞTI”, cu amplasamentul în intravilanul şi extravilanul municipiului Galaţi.

Centrele de vaccinare își încheie activitatea !!

Data:

Primăria municipiului Galați informează că începând din 11 mai 2022 centrele de vaccinare din oraș își încheie activitatea, ca urmare a deciziei Direcției de Sănătate Publică.
  Persoanele care doresc să se vaccineze împotriva Covid-19 se pot adresa medicilor de familie care desfășoară această activitate, lista acestor medici fiind afișată pe site-ul DSP.

Anunț licitație pentru valorificare deșeuri metalice !!

Data:

Anunț licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri aparținând municipiului.

Anunt public !!

Data:

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal - „Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, strada Traian nr. 254”.

Arendarea prin licitație publică a unui teren !!

Data:

Arendarea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din data de 19.04.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 05.05.2022".

Vânzarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați !!

Data:

Vânzarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate în: str. Alexandru Cernat nr. 57A, str. Mioriței nr. 45

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 03.05.2022, orele 15:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public !!

Data:

Exproprieri imobile cuprinse in Anexa la H.G. nr. 345/2022

Anunt public !!

Data:

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „FILEŞTI”, cu amplasamentul în intravilan şi extravilan municipiul Galaţi.

Anunt public !!

Data:

Intenție de elaborare P.U.Z. - Construire locuință unifamilială – str. Nicolae Bălcescu nr. 57A.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din data de 11.04.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 26.04.2022".

Informare !!

Data:

Primăria municipiului Galați informează că în zilele de 24 și 25 aprilie 2022 (prima și a doua zi de Paști) centrele de vaccinare vor fi închise.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță că în zilele de 24 și 25 aprilie 2022(prima și a doua zi de Paște) centrele de vaccinare de pe raza municipiului Galați vor fi închise.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din data de 30.03.2022 precum si in sedinta extraordinara din data de 31.03.2022, au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 18.04.2022".

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 19.04.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunt public !!

Data:

Concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Alexandru Moruzzi nr. 7H

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "Lista terenurilor ce pot fi atribuite în compensare conform Legii nr. 10/2001"

Anunț public !!

Data:

Intenție de elaborare P.U.Z - Construire spații comerciale str. Drumul de Centură, nr. 1M, LOT 1/1

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 11.04.2022, orele 10:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public !!

Data:

Intentie de elaborare P.U.Z. - Lotizare teren str. Drumul Viilor nr. 24

Anunt public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 14.04.2022 - 22.04.2022 se va incepe realizarea etapei I din Planul de Acțiune D.D.D. (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2022, prin Serviciul Public Ecosal.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 30 03 2022, orele 1200, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate, rezultatele procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care vizează activități culturale. conform H.C.L. nr. 128/31.03.2021.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3073/02.11.2020, în urma analizei pentru trim. I - 2022 face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie.

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Alexandru Moruzzi nr. 7H

Anunț de reluare licitație !!

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță reluarea ședinței de licitație publică din data de 16.03.2022, având în vedere faptul că pentru 7 amplasamente nu a fost îndeplinită una din condiții: numărul minim de participanți calificați pentru fiecare amplasament.

Anunț public !!

Data:

Rezultatele soluționării contestațiilor privind rezultatul procedurii de selecție a cererilor de finanțare depuse de Asociația Clubul Sportiv Fortuna Galați.

Anunt public !!

Data:

Rezultatele procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care vizează activități de dezvoltare a comunității locale conform HCL nr. 127/31.03.2021.

Rezultatele procedurii de selecție !!

Data:

Rezultatele procedurii de selecție a dosarelor depuse de structurile sportive care au solicitat finanțare de la bugetul local pentru anul 2022

Anunt public !!

Data:

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z. – “locuinte unifamiliale si functiuni complementare (gradinita, magazin, sala de sport si piscina)”

Anunt public !!

Data:

Inchirierea prin licitație publică a unui spațiu, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în clădirea – hală agroalimentară, etaj 1, Piața Micro 20, str. Furnaliștilor, nr. 9A

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din data de 28.02.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 09.03.2022".

Anunț public !!

Data:

Rezultatele obținute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii 03.03.2022.

Anunt intenţiei de elaborare P.U.Z. – “HALA DEPOZITARE - DEZVOLTARE ZONA INDUSTRIALA, ZONA MIXTA SI FUNCTIUNI CONEXE”

Data:

Beneficiarii MANTU SPIRU si MANTU MARIANA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării intenţiei de elaborare P.U.Z. – “HALA DEPOZITARE - DEZVOLTARE ZONA INDUSTRIALA, ZONA MIXTA SI FUNCTIUNI CONEXE” – Jud. Galati, Mun. Galaţi, T82 P498/1 LOT 4 (NC 104748).

Anunt public !!

Data:

În atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 13 amplasamente, aprobate prin dispoziții ale primarului.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 28.02.2022, orele 12:00, la sediul Consiliului Local Galați, din str. Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din data de 10.02.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 22.02.2022".

Comunicat

Data:

Prezentarea celor 8 mijloace de transport nepoluante achiziționate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Tramvaiele sunt de tip unidirecțional, compuse din 2 module, cu aparatură electronică de înaltă performanță și comandă cu microprocesor, cu recuperare de energie la frânare, climatizat atât în salonul pasagerilor, cât și în cabina vatmanului, cu instalații de climatizare separate.

Comunicat

Data:

Prezentarea celor 8 mijloace de transport nepoluante achiziționate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Tramvaiele proiectate și produse de către Astra Vagoane Călători SA Arad pentru transportul urban de călători din municipiul Galați sunt tramvaie silențioase, confortabile, omologate în România, având un concept modular atât la nivel de carcasă, cât și la nivel de șasiu, cu podea 100% coborâtă, fără trepte în compartimentul călători.

Anunț participare finanțare programe sportive

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr.664/2018.

Anunt participare - Agenda Comunitate 2022 !!

Data:

Primăria Municipiului Galați invită persoanele juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general.

Anunt participare - Agenda Culturală 2022 !!

Data:

Municipul Galați anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2022.

Comunicat

Data:

Prezentarea celor 8 mijloace de transport nepoluante achiziționate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Cele opt tramvaie moderne sunt produse de către societatea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., după ce municipalitatea a obținut fonduri europene în acest scop, iar valoarea contractului de achiziție este de 44.680.000 de lei, fără TVA.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din data de 27.01.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 10.02.2022".

Anunt public !!

Data:

În perioada 07.02.2022 – 18.02.2022 se recruteaza recenzor/recenzor autorecenzare asistată pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România - runda 2021

Comunicat

Data:

Prezentarea celor 8 mijloace de transport nepoluante achiziționate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Elementele ce constituie amenajarea capătului tramvaiului sunt realizate din poliester armat cu fibră de sticlă, echipate cu structuri metalice tratate împotriva coroziunii, cu rol de rigidizare și de fixare a reperelor.

Comunicat

Data:

Prezentarea celor 8 mijloace de transport nepoluante achiziționate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Pereții către cabina vatmanului au rolul de a separa zona de salon de zona de lucru a conducătorului tramvaiului. Aceștia sunt realizați din panouri de aluminiu de tip sandwich pe structură metalică. Suprafețele sunt acoperite cu vopsele rezistente la zgârieturi, cu proprietăți antigraffiti și proprietăți ignifuge conform normelor în vigoare.

Anunt public !!

Data:

În atenţia persoanelor fizice din municipiul galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Comunicat

Data:

Prezentarea celor 8 mijloace de transport nepoluante achiziționate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Zona destinată pentru persoanele cu mobilitate redusă este alcătuită dintr-un sistem de bare de susținere îmbinate cu elemente de montaj de calitate ridicată, o pernă de protecție realizată din poliester armat cu fibră de sticlă, burete, stofă ignifugă și sisteme de asigurare a scaunului în timpul călătoriei.

Anunț public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 10.02.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi...

Anunț, privind amânarea şedinţei de concesionare prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Cetăţuiei, nr. 8

Data:

Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Galaţi anunţă că, datorită unor motive de ordin tehnic, şedinţa de concesionare prin licitaţie publică a terenului proprietatea municipiului Galați, situat în str. Cetăţuiei, nr. 8, programată să se desfăşoare în data de 07.02.2022, ora 15,00, va avea loc la data de 08.02.2022, ora 15,00.

Anunț public !!

Data:

În atenția comercianților de mărțișoare și flori.

Anunt public !!

Data:

Inchirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Gării nr.8, nr.10

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.01.2022, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public !!

Data:

Inchirierea prin licitație publică a unui teren și construcție, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Labirint nr.2

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001"

Proiectul bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2022

Data:

  În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, astazi, 12.01.2022, se aduce la cunostinta publica documentul proiectului de buget local al Municipiului Galati pe anul 2022.
  Locuitorii unitatii administrativ teritoriale Municipiul Galati pot depune sugestii si propuneri privind proiectul de buget.
  Propunerile se pot transmite la Directia Financiar Contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Galati, astfel:

 • prin e-mail: Buget @ primariagalati.ro
 • prin posta la adresa Municipiul Galati, Strada Domneasca nr. 54
 • depuse la sediul institutiei din Strada Domneasca nr. 54
Termenul de depunere a propunerilor este 25 ianuarie 2022.

Anunț taxe și impozite locale

Data:

Taxele și impozitele locale se pot plăti pe www.ghiseul.ro și la stațiile de plată SelfPay amplasate în hipermarketuri, benzinării, agenții CEC, magazine etc. Lista completă a locațiilor stațiilor de plată SelfPay o găsiți atașată acestui anunț.

Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Cetățuiei nr.8

Data:

Teren intravilan, în suprafață de 707 mp, situat în strada Cetățuiei nr. 8, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 127649, nr. cadastral 127649, în vederea edificării unui imobil – construcție cu destinația hala producție confecții metalice. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 503 din data 29.09.2021

Comunicat

Data:

Primăria Municipiului Galaţi încurajează mijloacele de transport nepoluante. Prin urmare, se depun eforturi considerabile pentru a descongestiona traficul auto şi a oferi alternative sănătoase locuitorilor.

Comunicat

Data:

Primăria Municipiului Galaţi încurajează mijloacele de transport nepoluante. Obiectivul specific al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Galaţi prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului prin achiziţia de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi).

Comunicat taxe și impozite locale

Data:

Taxele și impozitele locale se pot plăti pe ghiseul.ro începând din 6 ianuarie 2022.

Anunț public !!

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru ocuparea unui post de administrator în Consiliul de administraţie al Societăţii Transurb S.A. Toate detaliile le regăsiți accesând pagina Guvernanță Corporativă.

În atenţia solicitanţilor de locuinţe sociale și locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați

Data:

  Primăria municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă că în perioada 03.01.2022 - 28.02.2022, solicitanții pot depune documente în vederea repartizării de locuinţe sociale conform HCL nr. 638/21.12.2021 și locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați conform HCL nr. 639/21.12.2021.
  Cererile însoțite de documente se depun la Registratura Generală cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 54. Se vor lua în considerare numai solicitările complete depuse în această sesiune.
  Solicitanții care au avut cereri depuse în anii anteriori și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unei solicitări însoțite de documente în sesiunea 2022.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 21.12.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 03.01.2022".

În atenția titularilor de contracte de închiriere pentru locuințele ANL

Data:

În vederea recalculării chiriilor aferente anului 2022 pentru locuințele A.N.L., în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1174/28.10.2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 aveți obligația ca, până la data de 31 ianuarie 2022 ...

Anunț public !!

Data:

Anunț privind cesionarea creanțelor bugetare locale datorate de S.C. Gama S.A.

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z.

Data:

Extindere, supraetajare, reabilitare, schimbare de destinație din sediu administrativ și sală activități sportive fitness în clădire multifuncțională (birouri, activități sportive, activități medicale, spații comerciale) corp C1; refuncționalizare construcții corp C2, C3; construire corp C4 – spațiu difuzare presă; amplasare corp C5 și sistematizare verticală

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3073/02.11.2020, în urma analizei pentru trim. IV - 2021, face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatele obţinute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii".

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 21.12.2021, orele 12:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 15.12.2021, orele 10:00, în sistem online, prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z.

Data:

S.C. Efes World Trade S.R.L. prin Yildirir Asilylmaz anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării intenţiei de elaborare P.U.Z. – “IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE” - Mun. Galaţi, Str. Naruja (nr. cad. 103700).

Anunt public !!

Data:

In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile nr. 593, 596, 597, 601 - 611, 613, 614 - 626, 627, 628, 630, 632, 633 ale Consiliului Local Galati, adoptate in sedinta ordinara din data de 24.11.2021, au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 13.12.2021"

În atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Data:

Examenul de atestare va avea loc în data de 17.12.2021, în intervalul 9:00 - 10:00 în incinta Primariei str. Domnească nr. 54.
Notă : Candidaţii se vor prezenta în sala de examen cu dovada vaccinării sau rezultat negativ test RT- PCR , mască și buletinul/cartea de identitate. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0236-307-789.

Anunt public !!

Data:

In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile nr. 594, 595, 598, 599, 600, 612, 613, 624, 625, 629, 631, ale Consiliului Local Galati, adoptate in sedinta ordinara din data de 24.11.2021, au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 09.12.2021"

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedintele deindata din 18.11.2021 si 22.11.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 03.12.2021".

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Gerului nr. 13

Data:

Teren intravilan, în suprafață de 30 mp, situat în STR. Gerului, nr. 13 se identifică în cartea funciară a municipiului nr.111089, nr. cadastral 111089. Conform Certificatului de Urbanism nr. 839/2021 terenul are destinația curți construcții. Terenul aparține domeniului privat. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 399/29.07.2021.

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Grădina Publică

Data:

Teren intravilan, în suprafață de 958,24 mp, situat în Grădina Publică – latura de nord, zona străzii Elena Doamna, se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 106985, nr. cadastral 106985. Terenul se închiriază în scopul realizării de activități de prestări servicii – loc de joacă. Terenul aparține domeniului public. Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 535/28.10.2021.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39A

Data:

Imobilul teren intravilan, situat în Galați, strada Portului nr. 39A, județul Galați, în suprafață de 278 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, înscris în CF nr. 130266, cu nr. cadastral 130266, cu destinația curți construcții. Vânzarea se face conform art.363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.473/25.08.2021.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39B

Data:

Imobilul teren intravilan, situat în Galați, strada Portului nr. 39B, județul Galați, în suprafață de 323 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, înscris în CF nr. 130373, nr.cadastral 130373, cu destinația curți construcții. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 474/25.08.2021.

Anunt public !!

Data:

Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate programul de lucru al serviciului Decese in perioada 27.11. 2021 - 01.12.2021.

Anunt tichete Craciun 2021 !!

Data:

În conformitate cu prevederile HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Public de Asistenţă Socială acordă ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/familie/persoană singură cu ocazia sărbătorilor legale de Crăciun.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, luni, 22.11.2021, orele 16:30, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați – Comisia numită prin Dispoziția Primarului nr. 2615/26.07.2021, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează Licitație publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenind din casarea prin dezmembrare a mijlocului fix nava bază "DELTA".

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 24.11.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 09.11.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 18.11.2021".

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 18.11.2021, orele 09:00, în sistem online, prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 17.11.2021, orele 8:30, în sistem online, prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunt public !!

Data:

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 28.10.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 11.11.2021".

Clarificări - procedura de vanzare prin licitație publică a unor imobile situate în Bdul. Siderurgiștilor nr. 45E și nr. 45K

Data:

În temeiul art.363, alin. (1), coroborat cu art. 334-346 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv în conformitate cu prevederile art.335, alin. (12) al aceleiași dispoziții legale amintite, Serviciul Închirieri terenuri aduce la cunoștința persoanelor fizice/juridice care au achiziționat documentația de participare pentru vânzarea unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați că, în cadrul procedurii de publicitate a vânzării prin licitație publică a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați situate în Bdul. Siderurgiștilor, nr. 45E și nr. 45K au fost depuse, până la termenul indicat în anunțul de publicitate, 3 adrese de clarificare a unor aspecte referitoare la documentația de atribuire.
  Conform dispozițiilor legale menționate vă aducem la cunoștință solicitările de clarificare primite și răspunsurile oferite de Autoritatea Contractantă.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 09.11.2021, orele 10:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 20.10.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 01.11.2021".

P.U.Z. – Centru servicii sociale pentru persoane fără adăpost

Data:

  Primăria Municipiului Galaţi supune spre informarea şi consultarea publicului documentaţia de urbanism "P.U.Z. – Centru servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, strada Traian nr. 254". Consultarea documentaţiei se poate face în perioada 25.10.2021 – 14.11.2021, la sediul din strada Domnească nr. 54.
  Persoanele interesate pot face observaţii, comentarii, sugestii în scris pe adresa de e-mail arhitectsef@primariagalati.ro sau la Registratura generală a Primăriei municipiului Galaţi din strada Domnească nr. 54.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28.10.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ....

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39A

Data:

  Imobil teren intravilan, în suprafață de 278 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.39A, județul Galați, aparținând domeniului privat al orașului Galați, nr. cadastral 130266, cu destinația curți construcții.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39B

Data:

Imobil teren intravilan, în suprafață de 323 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.39B, aparținând domeniului privat al orașului Galați, nr. cadastral 130373, cu destinația curți construcții.

Anunt public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207 / 20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă face cunoscut ca in luna noiembrie, in Galati - str. Domnească nr. 13 bl. L - parter, se vor vinde la licitatie proprietati ale debitorilor cu domiciliul in România, jud. Galați, mun. Galați.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Bdul. SIDERURGIȘTILOR, NR. 45K

Data:

Imobil teren intravilan, în suprafață de 3808 mp, situat în localitatea Galați, Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45K, județul Galați, cu nr.cadastral 126399, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, cu destinația curți construcții.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Bdul. SIDERURGIȘTILOR, NR. 45E

Data:

Imobil teren intravilan în suprafață de 2993 mp cu nr. cadastral 126403 și construcție, în suprafață construită la sol de 1925 mp și suprafață desfășurată de 2376 mp - cu nr. cadastral 126403-C1, situate în orașul Galați, Bulevardul Siderurgiștilor nr.45E, județul Galați, aparținând domeniului privat al orașului Galați, cu destinația curți construcții.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatele obţinute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii"

Chestionar preliminar pentru solicitarea ocupării domeniului public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Chestionar preliminar pentru solicitarea ocupării domeniului public în vederea organizării activităților social-culturale, educative și sportive"

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 20.10.2021, orele 10:00, în sistem online, prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi ...

In atenţia beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei

Data:

  Începând cu data de 18.10.2021 solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022, pot obţine formulare tipizate de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galați din str. Fraternității nr. 1 sau le pot descărca de pe site-ul: social.primariagalati.ro și de la Asociaţiile de Proprietari – pentru cererile de energie termică.

Anunt public !!

Data:

In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 29.09.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 13.10.2021".

În atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Data:

Examenul de atestare va avea loc în data de 19.10.2021, în intervalul 8:30 - 9:30 prima serie , 10:00 - 11:00 seria a doua, în incinta Primariei municipiului Galati, str. Domnească nr. 54.
  Notă : Candidaţii se vor prezenta în sala de examen cu mască și buletinul/cartea de identitate. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0236-307-789.

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. !

Data:

SC Efes World Trade SRL prin Yildirir Asilylmaz anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare P.U.Z. "LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE" - Mun. Galati, Str. Romana Nr. 7 - 9.

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. !

Data:

CLM TRANS S.R.L. prin Cioromila Liviu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare P.U.Z. - " SERVICE AUTO SI SPATIU LOGISTICA (DEPOZITARE)" -Mun.Galati, T.229P.1166/1 LOT1/1 (NC129431).

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 29.09.2021 orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunt public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207 / 20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă face cunoscut ca in luna octombrie, in Galati - str. Domnească nr. 13 bl. L - parter, se vor vinde la licitatie proprietati ale debitorilor cu domiciliul in România, jud. Galați, mun. Galați.

Anunt public !!

Data:

Îndreptarea erorii privind costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar al caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Calea Prutului, nr. 54

În atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Data:

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 19.10. 2021. Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 15. 09.2021 - 08.10.2021 la sediul Primăriei Galaţi din Str. Traian nr. 93, bl.A4 (Serviciul Spaţiul Locativ ) Compartiment Asociaţii de Proprietari.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3073/02.11.2020, în urma analizei pentru trim. III - 2021 face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie

Anunt public !!

Data:

In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 25.08.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 07.09.2021".

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren

Data:

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în CALEA PRUTULUI, NR. 54

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren

Data:

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în STR. GERULUI, NR. 13

Anunt public !!

Data:

In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de indata din 13.08.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 26.08.2021".

Anunt public !!

Data:

MUNICIPIUL GALATI, titular al proiectului “Regenerare urbana zona Uzina de apa –etapa I”, modificat anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Regenerare urbana zona Uzina de apa –etapa I”, propus a fi amplasat in mun Galati, str Stadionului nr. 2 si str Saturn nr. 25.

Anunt public !!

Data:

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Galați de încadrare fără evaluare de mediu a planului "Strategia Smart City Galați".

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 29.07.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 12.08.2021 ".

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. !!

Data:

Damian Paul Petrica, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare P.U.Z. - "Lotizare in vederea construirii de locuinte unifamiliale si sistematizare verticala" - Municipiul Galati, cvartal 252/1 P.1689/1 LOT 2 (NC 128156).

Anunt public !!

Data:

Rezultatele obţinute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii 06 august 2021.

Anunt public !!

Data:

  Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 04.08.2021 - 06.08.2021 se va interveni aerian, cu ajutorul unui elicopter, împotriva insectelor zburătoare și târâtoare folosindu-se un insecticid piretroid concentrat K-Othrine EC 84.

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001"

Anunţ în atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Data:

Examenul de atestare va avea loc în data de 06.08.2021, în intervalul: 8:30 - 9:30 prima serie , 10:00 - 11:00 seria a doua, în incinta Primariei municipiului Galati, str. Domnească nr. 54

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 10 amplasamente

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile

Data:

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,vă face cunoscut ca in ziua de 20.08.2021 la ora 10:00 in str. Domnească nr. 13 bl. L parter, Galati , se va vinde la licitatie urmatorul bun mobil proprietate a debitorului ESANU SORIN cu domiciliul in România, jud. Galați, mun. Galați, Str. Nucului nr. 3, bl. Z6, ap.30

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 29.07.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunt public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 26.07.2021 - 29.07.2021 se va realiza o nouă etapă din Planul de Acțiune D.D.D. (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2021, împotriva insectelor zburătoare și târâtoare, prin Serviciul Public Ecosal.

Anunt public !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna iulie 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 11 amplasamente

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren

Data:

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în ALEEA EGRETEI, NR. 21

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 24.06.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 12.07.2021".

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina atestat de administrator de condominii

Data:

  Primaria Galati anunta programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de condominii in data de 06.08.2021

Anunț, privind proiectul Urb-En Pact

Data:

UAT Municipiul Galaţi este partener în proiectul „Urb-En-Pact: Urban Energy Pact”, finanțat în cadrul programului URBACT III 2014-2020, Rețele de Planificare a Acțiunilor, până la data de 7 august 2022.

Anunț, privind reluarea şedinţei de concesionare prin licitație publică

Data:

Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Galaţi anunţă că şedinţa publică de deschidere a ofertelor de concesionare prin licitaţie publică a terenului proprietatea municipiului Galați, situat în str.Jiului nr. 7B, urmează să se desfăşoare în data de 15.07.2021, ora 15:30 la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, judeţul Galaţi.

Anunț, privind amânarea şedinţei de concesionare prin licitație publică

Data:

Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Galaţi anunţă că şedinţa de concesionare prin licitaţie publică a terenului proprietatea municipiului Galați, situat în str.Jiului nr.7B, programată să se desfăşoare în data de 06.07.2021, ora 15,30 se va amâna la o dată care va fi comunicată ulterior, prin publicarea unui anunţ pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Galaţi.

Anunt public !!

Data:

PRIMARIA MUNICIPIUL GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Galati, fără evaluarea impactulului asupra corpurilor de apa si fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare Viaduct Sidex, str Siderurgistilor", propus a fi realizat in municipiul Galati , str Siderurgistilor .

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile

Data:

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,vă face cunoscut ca in ziua de 20.07.2021 la ora 10:00 in str. Domnească nr. 13 bl. L parter, Galati , se va vinde la licitatie urmatorul bun imobil proprietate a debitorului SC PROINFEURO SRL cu domiciliul fiscal in România, jud. Galați, mun. Galați, Str. 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 8 Bl. S8B Ap. 3 CUI 18177286.

Anunt public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 27.06.2021 - 04.07.2021 se va începe realizare o nouă etapă din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2021

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 24.06.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunt public !!

Data:

Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate programul de lucru al serviciului Decese in perioada 19.06. 2021 - 21.06.2021.

Listă priorități

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3073/02.11.2020, în urma analizei pentru trim. II - 2021 face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 27.05.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 15.06.2021 ".

Anunt public !!

Data:

Stimați cetățeni ai Municipiului Galati, Faleza reprezintă pentru noi toti un loc privilegiat, cu simbolistică și funcțiuni multiple în viața Orașului.

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 29.06.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina III , str. Gheorghe Asachi nr. 11, lotul 3, apartament 3, parter;

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unui teren

Data:

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Jiului, nr. 7B

Anunt public !!

Data:

Consiliul Local al municipiului Galați, prin Comisia de selecție, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. si 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Gospodărire Urbană S.R.L..

Anunt important !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi anunţă public procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile din totalul de 1.050 autorizaţii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL 243 / 2021 pentru toate solicitările depuse până la data de 12.08.2021.

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z.

Data:

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z. – “LOTIZARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI DOTARI DE PROXIMITATE”

Comunicat de presa - Proiect BluAct

Data:

Comunicat de presa - Proiect BluAct

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".

Anunt public !!

Data:

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Program de lucru Stare Civila !!

Data:

  Primăria municipiului Galați face cunoscut pe persoanelor interesate programul de lucru al Serviciului Decese in perioada 29.05.2021 - 02.06.2021.

Anunt public !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna iunie 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Recensământul general agricol

Data:

În atenția persoanelor fizice și juridice care dețin/utilizează suprafețe agricole !!

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.05.2021, orele 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 08.06.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , str. Brăilei nr.136C, lotul 12, apartament 12, etaj I.

Anunț de participare la licitație !!

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează reluarea sedinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 10 amplasamente aprobate prin dispoziția primarului

Rezultatele procedurii de evaluare și selecție !!

Data:

Rezultatele procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care vizează activități culturale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/ 31.03.2021

Rezultatele soluţionării contestaţiilor !!

Data:

Rezultatele soluţionării contestaţiilor privind rezultatul procedurii de selecţie a cererilor de finanţare depuse de următoarele structuri sportive

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 28.04.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 17.05.2021 ".

Anunt licitatie publica !!

Data:

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în ALEEA EGRETEI, NR. 21

Rezultatele procedurii de selectie a dosarelor depuse de structurile sportive !!

Data:

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta persoanelor interesate: "Rezultatele procedurii de selectie a dosarelor depuse de structurile sportive care au solicitat finanţare de la bugetul local pentru anul 2021".

Anunt public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 10.05.2021 - 23.05.2021 se va începe realizarea etapei I și II din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2021

Anunt public !!

Data:

  Consiliul Local al municipiului Galați, prin Comisia de selecție, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al societății Industrial Parc S.R.L, pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" precum si pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Transurb S.A.

Anunț de participare la licitație !!

Data:

  Primăria municipiului Galați organizează in data de 25.05.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet stomatologic, proprietatea privată a municipiului Galați, situat in Cartier Ţiglina II , Str. Constructorilor Nr.33A, lotul 7, apartament U7, etaj I

Rezultatele procedurii de evaluare şi selecție a proiectelor care vizează activităţi de dezvoltare a comunității locale conform H.C.L. 127/31.03.2021

Data:

  Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "Rezultatele procedurii de evaluare şi selecție a proiectelor care vizează activităţi de dezvoltare a comunității locale conform H.C.L. 127/31.03.2021".

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Data:

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 17 amplasamente, aprobate prin dispoziția primarului.

Program de lucru Stare Civila !!

Data:

  Primăria municipiului Galați face cunoscut pe persoanelor interesate programul de lucru al Serviciului Decese pe perioada sarbatorilor Pascale.

Anunt de participare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează licitație publică pentru concesionarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Movilei, nr. 97A, se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 126401, nr. cadastral 126401.

Notă informativă !!

Data:

În perioada 20.04.2021 – 19.05.2021, în conformitate cu art. 48 din Legea nr. 121/2019 privind evaluare și gestionarea zgomotului ambiant, Primăria Municipiului Galați organizează procedura de participare și consultare a publicului în vederea finalizării revizuirii Planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului ambiental.

Anunt de participare

Data:

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunt de participare

Data:

Municipul Galați anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2021.

Anunt de participare

Data:

Autoritatea finanțatoare Municipiul Galați, în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2021 pentru domeniul comunitate.

In atentia operatorilor de transport !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna mai 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Buget 2021 al Municipiului Galati

Data:

Primaria Municipiului Galati a initiat procedura de consultare publica cu privire la proiectul de buget al municipiului galati pe anul 2021 in conformitate cu prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 15 04 2021, orele 1300, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 20.04.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , str. Brăilei nr.136C, lotul 12, apartament 12, etaj I.

Anunt important !!

Data:

În conformitate cu prevederile HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Public de Asistenţă Socială acordă ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/familie/persoană singură cu ocazia sărbătorilor legale de Paști.

Anunt public !!

Data:

Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Programul special de curatare a gurilor de scurgere amplasate pe raza municipiului Galati".

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 20.04.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , str. Brăilei nr.136C, lotul 12, apartament 12, etaj I.

Lista drepturilor salariale 31.03.2021

Data:

Situația drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Galați, întocmită conform Art. 33 Alin. (1) din Legea Nr. 152/2017 la data de 31.03.2021

Comunicat de presa !!

Data:

Municipiul Galați este partener în proiectul REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, DTP2-084-2.2, implementat în perioada iunie 2018- mai 2021 și finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover).

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi anunţă public procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizaţii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL 74 / 2016 pentru toate solicitările depuse până la data de 13.05.2021.

Ordinea de zi a sedinței ordinare a Consiliului Local Galați !!

Data:

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 31.03.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 13.04.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , Str. Brăilei nr.136C, lotul 11, apartament 11, etaj I

Comunicat retragere atestat !!

Data:

Primăria Municipiului Galaţi, prin Compartimentul Asociaţii de Proprietari, înştiinţează toate asociaţiile de proprietari de pe raza Municipiului Galaţi că, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 898/18.03.2021, se retrage certificatul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile, seria GL nr. 001004 din 14.07.2005, deţinut de doamna Apostu Florica.

Anunt public !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna aprilie 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 06.04.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Ţiglina II , Str. Brăilei nr.136C, lotul 8, apartament 8, parter.

Anunt public !!

Data:

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism P.U.Z. – Zona de studiu este delimitată la nord de imobile nr. Cadastrale 104464 și 100687, la sud de imobil nr. Cadastral 120295, la est de bulevardul George Coșbuc, la vest de limitele de vest ale imobilelor front la bulevardul George Coșbuc – obiectiv de investiţie - “Construire retail (format Dedeman) – magazin materiale de constructii, drumuri si platform, parcaje, bransamente la utilitati, retele si lucrari tehnico – edilitare in incinta, put apa, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame fatada, cabina poarta, copertina caruciare, amenajare rafturi exterioare acoperite, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese, post trafo, punct conexiune, organizare santier ”.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi, prin comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr. 3073/02.11.2020, în urma analizei pentru trim. I - 2021 face public lista de priorităţi conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie.

Anunt public !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna martie 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii

Anunț de participare la licitație

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 23.03.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , str. Brăilei nr.136C, lot 3, apartament 6, parter

In atentia operatorilor de transport !!

Data:

Având în vedere înmulțirea situațiilor de respingere de către Registrul Auto Român în procesul de emitere/vizare a certificatelor de agreare pentru autoturismele care sunt dotate cu geamuri cu transparență redusă, Primăria Galați a inițiat demersuri pentru clarificarea acestei situații.
Astfel, s-a înaintat către R.A.R. - sediul central adresa nr. 12353/22.01.2021 cu indicarea acestor probleme și solicitarea unei soluții legale, adresă la care s-a primit răspuns sub nr. 2452/11.02.2021.
Punctul de vedere al Registrului Auto Român este fără echivoc pentru respectarea gradului de transparență totală a geamurilor indiferent de tipul de vehicul așa cum este prevăzut în forma actuală a Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi. Pentru deplina informare a celor interesați, atașăm în copie cele două adrese susmenționate.

Anunț cu privire la rezultatul selecției partenerului

Data:

Anunț cu privire la rezultatul selecției partenerului în vederea încheierii unui parteneriat în cadrul Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor", finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 1 "Creșterea incluziunii și abilitarea romilor", Runda a 2-a

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Data:

Primaria municipiului Galati organizează in data de 16.03.2021 licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui imobil cu destinatia de cabinet medical, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in cartier Tiglina II , str. Brailei nr.136C, lot 3, apartament 3, parter.

In atentia operatorilor de transport !!

Data:

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna februarie 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z. – "Spațiu depozitare (legume,fructe)"

Data:

Anunţ public privind intentia de elaborare P.U.Z. – "Spațiu depozitare (legume,fructe)"

Anunt public !!

Data:

Rezultatele obţinute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocupareaafunctiei publice de executie vacante de:Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Cadastru, proba scrisa in data de 08.02.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale din data de 04.02.2021".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 12.02.2021 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale din data de 04.02.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de conducere:Director - Serviciul de Asistenta Sociala a municipiului Galati, din data de 11.02.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - "Construire imobile locuinte colective D+P+4E" !!

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa S.C. Efes World Trade S.R.L. prin Yildirir Asilylmaz, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare P.U.Z.:"P.U.Z. - Construire imobile locuinte colective D+P+4E" - municipiul Galati, str. Romana nr. 7 - 9.
  Terenul care a generat P.U.Z. este situat in U.T.R. 25 - Zona pentru locuinte individuale - regim de inaltime P - P+2E. Obiectivele documentatiei de urbanism PUZ sunt:
 • Majorarea indicatorilor in limitele prevazute de legislatia in vigoare;
 • Organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • Elaborarea unui regulament specific zonei rezidentiale
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Planificare urbana din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul documentatiei P.U.Z.: : m. urb. Atanasia Mandru (Stoica), S.C. Machbar Atelier S.R.L., date de contact: telefon: 0748-158-275, e-mail: machbar.atelier@gmail.com.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 04.02.2021 - 15.02.2021 pe adresa de e-mail: Planificare urbana, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001 !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista terenuri .

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In scopul valorificarii fortei de munca locala, ca urmare a modificarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria municipiului Galati va intocmi planul de activitati sezoniere in functie de solicitarile primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt public.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria municipiului Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare de statii capat de linie - Micro 19", propus a fi amplasat in Galati, Micro 19, str. Otelarilor.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, la sectiunea Reglementari - Acordul - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, Judetul Galati.
  Observatiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria municipiului Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare de statii capat de linie - Bariera Traian", propus a fi amplasat in Galati, str. Traian, Nr. 320F.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, la sectiunea Reglementari - Acordul - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, Judetul Galati.
  Observatiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea si completarea Anexei I la HCL nr.334/30.05.2018 privind infiintarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galati", cu modificarile si completarile ulterioare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 21.01.2021" - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, organizat in data de 25.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de conducere de:Director - Serviciul de Asistenta Medicala a municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele probei interviu la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati din data de 25.01.2021.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de:Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Cadastru, proba scrisa in data de 08.02.2021".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa, la concursul organizat pe Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati - proba scrisa - 25.01.2021.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare strada Ioan Nenitescu", propus a fi amplasat in Galati, str. I. Nenitescu, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul Municipiul Galati, str. Domneasca nr. 54, judetul Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 22.01.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria municipiului Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistematizare teren si refacere retea canalizare imobil Str. Traian nr. 246" propus a fi amplasat in Municipiul Galati, str. Traian nr. 246.
  Informatiile privind proeictul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, in sectiunea Reglementari - Acordul de mediu – Documnetatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54.
  Observatiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236-071-009.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectele de hotarare privind: "Aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Galati"" precum si Aprobarea Regulamentului de acordare a distinctiei "Premiul Municipiului Galati" .
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati prin comisia desemnata in baza Dispozitiei nr. 3073/02.11.2020, in urma analizei pentru trimestrul IV - 2020 face public lista de prioritati conform prevederilor HCL nr. 411/15.09.2020 privind aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial, in vederea intocmirii listei de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 21.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. !!

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa Robea Marin, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei de urbanism "P.U.Z. - Dezlipire in 5 loturi" - municipiul Galati: T 55/1, P 12, lot 3.
  Obiectivele documentatiei de urbanism de tip P.U.Z. este dezmembrarea terenului in 5 loturi si stabilirea reglementarilor urbanistice.
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Planificare urbana din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul documentatiei P.U.Z.: domnii arhitecti Mariana Gabriela si Radu Virgil Driscu S.C. 3D Concept S.R.L., date de contact: telefon: 0741145261, e-mail : atelier3d@yahoo.com.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 23.01.2021 - 02.02.2021 pe adresa de e-mail: Arhitect Sef, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 19.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Informare - trafic rutier !!

Data:

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca incepand cu data 18.01.2021 s-au executat lucrari de semnalizare rutiera pentru implementare sens unic pe aleea carosabila cartier Micro 19, intre biserica Sf. Ana si str. Costache Conachi.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de condominii !!

Data:

  Primaria Galati anunta programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de condominii in data de 19.02.2021.
  Depunerea dosarelor se va efectua in perioada 25.01.2021 - 12.02.2021 la sediul Primariei Galati din Str. Traian nr. 93, Bl. A4 (Serviciul Spatiu Locativ), Compartiment Asociatii de Proprietari. Informatii suplimentare puteti obtine la telefon: 0236-307-789.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati - proba scrisa - 25.01.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale din data de 11.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 13.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii din data de 06.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Referent, clasa III, grad debutant - Compartimentul Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala din data de 05.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 29.12.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 13.01.2021 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectele de hotarare privind: "Aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati culturale nonprofit de interes general" si "Aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de dezvoltare a comunitatii locale, nonprofit, de interes general".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 11.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 08.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale - proba scrisa - 19.01.2021, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 08.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Referent, clasa III, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Informare - trafic inchis pe str. T. Vuia !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca, pentru buna desfasurare a lucrarilor pe strada Traian Vuia, incepand de luni, 11 ianuarie 2021, traficul rutier se va inchide total. Practic, se revine la semnalizarea rutiera instituita la momentul cand au demarat lucrarile de modernizare pe aceasta artera.
  Le multumim galatenilor pentru intelegere, iar pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita.

Anunt public !!

Data:

  Agentii economici care desfasoara activitati comerciale, prestari servicii, alimentatie publica si care au obtinut acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice, respectiv autorizatia privind desfasurarea de activitati de alimentatie publica sau recreative, pentru vizarea anuala trebuie sa prezinte urmatoarele:
 • actele administrative in original (acord, autorizatie)
 • cererea de prelungire a acordului/ autorizatiei (de pe site-ul www.primariagalati.ro)
 • dovada achitarii taxelor de viza pentru anul 2021.
  Mentionam ca valabilitatea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice si autorizatiei privind desfasurarea de activitati de alimentatie publica sau recreative se prelungesc prin viza anuală, taxele fiind stabilite prin hotarare a consiliului local.
  Dupa termenul scadent, respectiv 31 martie 2021, la taxa/taxele de viza se percep majorari de intarziere in conditiile legii.
  In situatia in care au intervenit modificari fata de documentatia initiala agentii economici trebuie sa prezinte documentele justificative in vederea actualizarii datelor inscrise pe actele administrative eliberate anterior.

Anunt public !!

Data:

  Municipiul Galati anunta intentia de a incheia un contr/portal/act/parteneriat de colaborare cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, in vederea acoperirii costurilor pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare.
  Organizatiile cu care se va incheia colaborarea trebuie sa respecte urmatoarele:
 • sa prezinte dovada dreptului de desfasurare a activitatii pe raza municipiului Galati: licenta de operare
 • sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru toate tipurile de materiale de ambalaje
 • sa prezinte angajamentul cu privire la asumarea obligatiei de plata a cantitatilor de deseuri de ambalaje totale colectate si raportate in cursul intregului an, in favoarea organizatiei, chiar daca obiectivele au fost indeplinite
 • sa accepte acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje din de eurile municipale, la tarifele aprobate de Consiliul Local Galati, de 1.099,77 lei/tona inclusiv tva.
  Va rugam ca pana la data de 13.01.2021 ora 14:00 sa ne trimiteti in scris intentia dumneavostra de colaborare pe adresa de email: Sesizari sau pe adresa Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, cod 800008.
  Mentionam ca ne rezervam dreptul ca raspunsurile primite dupa data de 13.01.2021 ora 14:30 sa nu fie luate in considerare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare - proba scrisa - 22.01.2021.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 06.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 05.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: referent, clasa III, grad debutant - Compartiment Registratura Interna Arhiva Proprie Operationala".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt mediu !!

Data:

 Municipiul Galati,titular al proiectului "Modernizare str. Domneasca intre str. Gamulea si str Garii", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Modernizare str Domneasca intre str. Gamulea si str. Garii", propus a fi amplasat in Galati, str. Domneasca tronson str. Gamulea - str. Garii, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 08.01.2021 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Informare - trafic str. Siderurgistilor !!

Data:

 Primaria municipiului Galati informeaza ca, in perioada urmatoare, autovehiculele cu masa maxim autorizata mai mica de 3,5 t pot circula pe Bulevardul Siderurgistilor, pe tronsonul cuprins intre intersectia cu str. Brailei si Piata Energiei, cu urmatoarele precizari:
 • pe segmentul cuprins intre str. Brailei si str. Anghel Saligny circulatia autovehiculelor se va desfasura in ambele directii de mers ale bulevardului Siderurgistilor, directiile de mers fiind separate de scuarul de pe mijlocul arterei, respectiv calea de rulare a tramvaiului;
 • pe segmentul cuprins intre str. Anghel Saligny si Piata Energiei circulatia se va desfasura doar pe partea dreapta a directiei de mers catre Piata Energiei, in ambele directii.
  Reprezentantii Politiei Locale Galati vor desfasura actiuni de verificare a modului in care sunt respectate prevederile privind oprirea/stationarea/parcarea autovehiculelor pe tronsonul de strada redat circulatiei, cu predilectie in zona intersectiilor si pe tronsonul cuprins intre str. Anghel Saligny si Piata Energiei.
  Precizam ca mijloacele de transport in comun vor circula in continuare pe traseele deviate.
  Totodata, atragem atentia ca mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor de lucru (garduri, balize etc), a dispozitivelor de semnalizare rutiera in general, se pedepseste conform prevederilor legislatiei in vigoare.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita.

Informare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati anunta contribuabilii la bugetul local, persoane fizice si persoane juridice, ca incepand cu data de 11 ianuarie 2021 se reia activitatea de relatii cu publicul la Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale.
  Contribuabilii, persoane fizice cat si persoane juridice, se pot adresa Directiei Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in cele patru centre din municipiul Galati, astfel:
LocatieProgram
str. Basarabiei nr.55, bl. A16, parterLuni, marti, miercuri, joi: 8:30 - 15:30
Vineri: 8:30 - 12:30
str. Domneasca nr.13, bloc L, parter Luni, marti, joi, vineri: 8:30 - 16:30
Miercuri: 8:30 - 18:30
str. H. Coanda, bl. J5, parterLuni, marti, miercuri, joi: 8:30 - 15:30
Vineri: 8:30 - 12:30
str. Brailei nr.232, bl. E4, parterLuni, marti, miercuri, joi: 8:30 - 15:30
Vineri: 8:30 - 12:30

  Bonificatia se acorda contribuabililor persoane fizice si persoane juridice, daca achita impozitele locale, aferente anului 2021, pana la data de 31.03.2021, dupa cum urmeaza:
 • Pentru contribuabili persoane fizice:
  • in cazul impozitului de cladiri - 10%;
  • în cazul impozitului pe teren - 10%;
  • in cazul impozitului pe mijlocul de transport - 10%.
 • Pentru contribuabili persoane juridice:
  • in cazul impozitului de cladiri - 3%;
  • in cazul impozitului pe mijlocul de transport - 10%.
  Pentru a evita aglomeratia la ghisee, contribuabilii - persoane fizice, pot efectua plati on-line a obligatiilor fiscale, pe platforma ghiseul.ro.
   Cetatenii pot intra in posesia ID-ul si parolei alocate, prin intermediul postei electronice, trimitand la adresa de e-mail: Fiscalitate o cerere si copia actului de identitate al titularului de rol fiscal, scanate si atasate.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 17.12.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 30.12.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane juridice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale din data de 11.01.2021, ora 10:00 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiului Galati anunta publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a "Planului de Mobilitate Urbană Durabila pentru municipiul Galati" modificat, cu amplasamentul in municipiul Galati.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
 • in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
 • planul modificat nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Draft-ul deciziei etapei de incadrare revizuite se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati A.P.M. Galati in sectiunea: Reglementari - Avizul de mediu - Decizii de incadrare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire din data de 21.12.2020 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: referent, clasa III, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala din data de 05.01.2021, ora 10:00 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria municipiul Galati va informeaza ca Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, titular al proiectului "Baza de instruire practica CERONAV Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Baza de instruire practica CERONAV Galati" propus a fi amplasat in str. Portului nr. 54A, localitatea Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati in sectiunea reglementari - acord de mediu - proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, prin email la adresa: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizează in data de 25.01.2021, ora 10:00, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domneasca nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii din data de 06.01.2021, ora 10:00 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 23.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori din data de 15.12.2020 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 16.12.2020 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi din data de 14.12.2020 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 18.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad asistent – Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 17.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 17.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 16.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 15.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - Construire locuinte colective si servicii, imprejmuire teren !!

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa domnului Popescu Marin si doamnei Popescu Getty - Gabriela, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii elaborare "P.U.Z. - Construire locuinte colective si servicii, imprejmuire teren" - municipiul Galati, str. Bucurestii Noi nr. 148 si B-dul George Cosbuc nr. 33 (fosta Bucurestii Noi nr. 150).
  Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Rezolvarea accesului carosabil in zona care a generat PUZ;
 • Integrarea functiunilor propuse
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Planificare urbana din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorii documentatiei P.U.Z.: arh. atestat RUR BCDE Mihai - Puiu Bacalu si arh. Catalina – Marioara Chiculita, atestata RUR D1E, S.C. KM Proiect SRL, Galati date de contact: telefon/fax : 0744704907/0766366755, e-mail : catalina_chiculita@yahoo.com.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 20.12.2020 - 04.01.2021 pe adresa de e-mail: Planificare urbana, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Documentatii urbanism.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 14.12.2020 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 26.11.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 14.12.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 11.12.2020 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a "Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Galati" modificat, cu amplasamentul in municipiul Galati.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
 • in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
 • planul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Observatiile publicului se vor primi prin e-mail la sediul A.P.M. Galati, la adresa office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001 !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista terenuri .

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Regenerare urbana zona Uzina de apa (desfiintare imobile)", propus a fi amplasat in Galati, str. Stadionului nr. 2 si str. Saturn nr. 25, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul Municipiul Galati, str. Domneasca nr. 54, Galati, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galati.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare - proba scrisa - 16.12.2020, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria municipiului Galati titular al proiectului "Colector canalizare de serviciu - Strada Prundului, tronson intre Strada Traian si Strada Domneasca (colector canalizare si racorduri aferente riveranilor)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Colector canalizare de serviciu - Strada Prundului, tronson intre Strada Traian si Strada Domneasca (colector canalizare si racorduri aferente riveranilor)" propus a fi amplasat in Municipiul Galati, Strada Prundului.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet A.P.M Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2020.
  Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. GalaÈ›i, pe email: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471-009.

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - Construire retail (format Dedeman) !!

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa S.C. Derpan S.R.L., S.C. Alcom S.A., S.C. Benzenpec Import - Export S.R.L., S.C. Spatii S.R.L., S.C. Roshman International S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare "P.U.Z. - Construire retail (format Dedeman) - magazin materiale de constructii, drumuri si platform, parcaje, bransamente la utilitati, retele si lucrari tehnico-edilitare in incinta, put apa, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame fatada, cabina poarta, copertina carucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese, post trafo, punct conexiune, organizare santier" - municipiul Galati, Bd.-ul George Cosbuc nr. 257 C - G.
  Terenul care a generat P.U.Z. este situat in UTR 8 - Zona mixta - locuinte/comert/servicii. Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Organizarea retelei stradale
 • Organizarea arhitectural - urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane
 • Modul de utilizare a terenurilor
 • Dezvoltarea infrastructurii edilitare
 • Statutul juridic si circulatia terenurilor
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Planificare urbana din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul P.U.Z.: arhitect - urbanist atestat RUR Dan I. Florea.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 07.12.2020 - 20.12.2020 pe adresa de e-mail: Planificare urbana, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la selectia dosarelor din data de 02.02.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati,titular al proiectului "Amenajare str. Brailei intre str. Rosiori si Potcoava de Aur", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Amenajare str. Brailei intre str. Rosiori si Potcoava de Aur", propus a fi amplasat in Galati, str. Brailei, tronson intre str. Rosiori si Potcoava de Aur, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi - proba scrisa - 14.12.2020, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori - proba scrisa - 15.12.2020, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

In atentia detinatorilor de teren agricol din municipiul Galati !!

Data:

  Pentru inregistrarea in Registrul Agricol a terenurilor agricole, va rugam sa transmiteti prin posta sau pe adresa de mail Sesizari , formularul de declaratie completat si semnat, insotit de actele de proprietate.
  Ulterior inregistrarii in Registrul Agricol, va vom transmite prin posta sau pe adresa de email mentionata in cerere, declaratia de impunere fiscala, pe care o veti semna si transmite (insotita de actele necesare) la Serviciul de Taxe si Impozite Locale in vederea inregistrarii.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Din motive obiective legate de suspendarea relatiilor cu publicul in cadrul institutiei noastre datorita raspandirii infectarii cu virusul COVID 19, in conformitate cu dispozitiile art. 471 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, proba scrisa a concursului de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu, grad II - Serviciul Autorizare Construire se va amana pentru data de 21.12.2020, ora 13:00.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 11.11.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 27.11.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Din motive obiective legate de suspendarea relatiilor cu publicul in cadrul institutiei noastre datorita raspandirii infectarii cu virusul COVID 19, in conformitate cu dispozitiile art. 471 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare se va amana pentru data de 11.12.2020, ora 10:00
.

Anunt concurs examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire din data de 09.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie din data de 21.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grand debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 03.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 27.11.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
 p; mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt recrutare.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele obtinute la examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de condominii din data de 13.11.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate examen.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 02.11.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 11.11.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati titular al proiectului "Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)", propus a fi amplasat in Galati, str Domneasca nr. 238, str Domneasca nr. 240, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471009.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati,titular al proiectului "Amenajare targ auto str. Macului", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Amenajare targ auto str. Macului", propus a fi amplasat in Galati, str Macului, zona Coreea.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati prin email la adresa: office@apmgl.anpm.ro.

Informare - trafic str. Furnalistilor !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca se executa lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala pentru reglementarea circulatiei rutiere pe str. Furnaliatilor, la intersectia cu bdul. Otelarilor, conform hartii anexate.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier, rugam conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera nou instituita.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate doua proiecte de hotarari privind "Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Galati" si "Schimbarea denumirii parcului "CFR" in parcul "Carol I"".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei si Semaforizare.
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001 !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Lista terenuri .

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de condominii !!

Data:

  Examenul de atestare va avea loc in data de 13.11.2020, in intervalul 09:00 - 10:00 PRIMA SERIE , 10:30 - 11:30 SERIA A DOUA in incinta Primariei str. Domneasca nr. 54.
  InformaÅ£ii suplimentare se pot obÅ£ine la tel.: 0236-307-789.
  Nota:*) Candidatii se vor prezenta in sala de examen cu masca si buletinul/cartea de identitate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere vacante cu durata normala a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe saptamana) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire, Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs promovare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Indexarea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2021".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati privind actualizarea Deciziei etapei de incadrare nr. 729/26.07.2018 emisa de A.P.M. Galati pentru proiectul "Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918, propus a fi realizat in municipiul Galati, zona strada Siderurgistilor - strada 1 Decembrie 1918:
 • nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918" modificat, propus a fi realizat in municipiul Galati, zona strada Siderurgistilor - strada 1 Decembrie 1918
 • se actualizeaza Decizia etapei de incadrare nr. 729/26.07.2018 emisa de A.P.M. Galati pentru proiectul "Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918" prin emiterea unei decizii revizuite.
  Proiectul Deciziei etapei de incadrare nr. 729/26.07.2020, revizuite, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati la Sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2020.
  Observatiile/contestatiile publicului se pot inainta pe email: office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Informare - trafic rutier !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca pe str. Anghel Saligny, pe tronsonul cuprins intre str. Basarabiei si str. Tecuci, se instituie noi reguli de circulatie, conform plansei atasate. Practic, la intersectia cu str. Basarabiei se infiinteaza o trecere de pietoni si vor fi doua benzi pe sensul de deplasare catre str. Tecuci pentru incadrare la stanga si la dreapta. In prezent se realizeaza lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala pentru reglementarea circulatiei rutiere.
Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier, rugam conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera nou instituita.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - "Construire Ferma Cabaline"

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa S.C. Agrogal S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare "P.U.Z. - Construire Ferma cabaline" - extravilan municipiul Galati, T93, P329, carte funciara101524, numar cadastral 101524.
  Terenul care a generat P.U.Z. este situat in extravilan municipiul GalaÅ£i,destinatia admisa pasuni. Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Introducerea in intravilan a suprafetei de 10.911 mp
 • Reglementarea regimului de construire
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Planificare urbana din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul P.U.Z.: arh. atestat RUR Vasile Dorel Barladeanu, Braila.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 26.10.2020 - 05.11.2020 pe adresa de e-mail: Planificare urbana, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Reabilitare retea electrica transport troleibuze, etapa I, Municipiul Galati - prelungire traseu troleibuze 102-104" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reabilitare retea electrica transport troleibuze, etapa I, Municipiul Galati - prelungire traseu troleibuze 102-104", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Traian - str. Alexandru Macelaru, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul final la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, in data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat final.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, in data de 20.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba interviu.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele finale la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, in data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Incheiere validare mandat primar Municipiul Galati

Data:

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, din datele de 15.10.2020 si 16.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA ARTARILOR unui drum de acces, proprietate privata".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, din data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Zonarea teritoriului municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

In atentia persoanelor fizice care doresc sa obtina atestat de administrator de condominii !!

Data:

  Primaria Galati anunta programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de condominii in data de 13.11.2020.
  Depunerea dosarelor se va efectua in perioada 19.10.2020 - 30.10.2020 la sediul Primariei Galati din Str. Traian nr. 93, Bl. A4 (Serviciul Spatiu Locativ), Compartiment Asociatii de Proprietari. Informatii suplimentare puteti obtine la telefon: 0236-307-789.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria municipiului Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Colector canalizare de serviciu - Strada Prundului, tronson intre str. Traian si str. Domneasca (collector canalizare si racorduri aferente riveranilor)", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Prundului.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, judetul Galati, in zilele de luni - joi, intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr.2, municipiul Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, din data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001 !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate " Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Lista terenuri.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Informare - trafic str. 1 Decembrie 1918 !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca, pentru buna desfasurare a lucrarilor de modernizare a strazii 1 Decembrie 1918, pe tronsonul cuprins intre Piata Energiei si str. Tecuci, in perioada 05.10.2020 - 03.11.2020, traficul rutier va fi închis, astfel incat unele trasee de autobuz vor fi deviate.
  Pe durata restrictionarii circulatiei autovehiculelor pe tronsonul de strada mentionat, semafoarele din intersectia str. Decembrie 1918 cu str. Tecuci vor fi trecute pe galben intermitent, conducatorii autovehiculelor cu masa maxim autorizata mai mica de 3,5t avand la dispozitie urmatoarele rute alternative: str. 1 Decembrie 1918 - str. Tecuci - Drumul de Centura; str. 1 Decembrie 1918 - str. Tecuci - str. Nae Leonard; str. 1 Decembrie 1918 - str. Tecuci - str. Ing. Anghel Saligny.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita pe durata executarii lucrarilor.
  Traseele de autobuz vor fi deviate dupa cum urmeaza:
 • Traseele 11, 17, 18: str. Siderurgistilor - str. Gheorghe Doja - str. Anghel Saligny - str. Basarabiei - IFR - str. Tecuci - Bld. 1 Decembrie 1918, iar returul se va desfasura pe aceeasi ruta.
 • Traseul 28: str. Gheorghe Asachi - str. Anghel Saligny - str. Basarabiei - I.F.R. - str. Tecuci - Bld. 1 Decembrie 1918, iar returul se va desfasura pe aceeasi ruta.
 • Traseele 22 si 39: str. Siderurgistilor - str. Gheorghe Doja - str. Nae Leonard - str. Basarabiei - I.F.R. - str. Tecuci - Bld. 1 Decembrie 1918, iar returul se va desfasura pe aceeasi ruta.
 • Traseul 7: str. Siderurgistilor - str. Gheorghe Doja - str. Nae leonard - I.F.R. - str. Basarabiei - Piata Energiei - Bld Siderurgistilor - Liceul nr. 9 - Bld. Siderurgistilor - Piata Energiei - Basarabiei - Piata Centrala, iar returul se va desfasura pe aceeasi ruta.
 • Traseul 44: Bld. 1 Decembrie 1918 - str. Tecuci - str. Anghel Saligny - str. Basarabiei - Piata Energiei - Bld. Siderurgistilor - Liceul nr. 9 - Bld. Siderurgistilor - Piata Energiei - Basarabiei - Piata Centrală, iar returul se va desfasura pe aceeasi ruta.
  Se vor infiinta doua statii provizorii: in zona intersectiei Str. Ing. Anghel Saligny cu Str. Basarabiei, pe Str. Ing. Anghel Saligny pe sensul de mers catre Bld. Siderurgistilor dinspre Str. Basarabiei la circa 50 de metri de intersectia celor doua strazi; in zona intersectiei Str. Tecuci cu Bld. 1 Decembrie 1918, pe Str. Tecuci pe sensul de mers catre Bld. 1 Decembrie 1918 dinspre Str. Alba Iulia la circa 100 de metri de intersectia celor doua străzi, zona Bl. O1 sc.1 si sc 2.
  Le multumim pentru intelegere tuturor participantilor la trafic.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Gradinita cu 8 Sali de grupa nr. 40 cu program normal, Tiglina II" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Gradinita cu 8 Sali de grupa nr. 40 cu program normal, Tiglina II" , propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Constructorilor nr. 18C, zona bl. H3-C3, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Galati in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a deciziei etapei de incadrare nr. 729/26.07.2018 pentru proiectul Modernizare linii tramvai si carosabil" modificat propus a fi realizat in municipiul Galati, zona str. Siderurgistilor - str. 1 Decembrie 1918.
  Informatiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str Regiment 11 Siret nr. 2, Galati si la sediul Primariei municipiului Galati, in zilele de luni - joi intre orele 10:00 - 14:00 si vineri intre orele 9:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la A.P.M. Galati pe email: office@apmgl.anpm.ro si pe fax: 0236-471-009.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Informare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca pentru fluidizarea traficului, in intersectia strazii Traian cu bulevardul Marea Unire, vor intra in vigoare noi reguli de circulatie. Astfel, in data 30.09.2020 se vor realiza lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala de reglementare a circulatiei rutiere in aceasta intersectie, prin interzicerea efectuarii virajului la stanga pe strada Traian de catre cei care circula pe bulevardul Marea Unire, pe directia de mers catre Santierul Naval Damen.
  Conducatorii auto care se deplaseaza pe bulevardul Marea Unire, pe directia de mers catre Santier Naval Damen, si vor dori sa vireze la stanga pe strada Traian vor putea face acest lucru ocolind parcul de la Elice, pe aleea carosabila de langă Hotel Vega.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 15.09.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 29.09.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, avand ca limite: la nord de limita intravilan municipiul Galati, la sud de limita intravilan municipiul Galati si limita imobil numar cadastral 112108, la est de limita intravilan municipiul Galati si la vest de strada Traian, in vederea realizarii unei constructii cu functiunea de hala metalica de productie si depozitare (P+1E), in str. Traian nr. 470, pe terenul proprietate privata".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen de promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 15.10.2020, ora 10.00, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei. Conditiile de participare la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin. (1), cu exceptia literei b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv in perioada 14.09.2020 - 05.10.2020, si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 • formularul de inscriere.
  Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si interviu. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare .

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 27.08.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 09.09.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Directia de asistenta sociala a municipiului Galati face cunoscut persoanelor interesate ca incepe acordarea gratuita de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza municipiuui Galati in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 78/2020.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt directia de asistenta sociala.

Informare trafix - strada Saturn !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca saptamana aceasta se deruleaza lucrari pe strada Saturn, fapt pentru care traficul rutier se va desfasura cu dificultate. Marti, 8 septembrie, vor fi lucrari de frezare pe segmentul cuprins intre piata si intersectia cu strada Brailei, apoi lucrari de ridicare la cota a capacelor de la caminele de canalizare. In zilele urmatoare va fi asfaltat carosabilul pe tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Brailei si benzinarie.
  Rugam conducatorii auto sa evite parcarea autoturismelor in zona si le multumim pentru intelegere.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiul Galati va informeaza cu privire la obligatia legala pentru detinerea Autorizatiei-Licenta emisa de Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UNFR), pentru comunicarea muzicii (fonogramelor) in spatiile in care va desfasurati activitatea conform Legii nr. 8/1996 republicata, Decizia ORDA nr. 120/2016 si Decizia ORDA nr. 10/2016.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt agenti economici.

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista terenuri .

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

In atentia detinatorilor de teren agricol cu culturi agricole !!

Data:

  Termenele limita pentru depunerea, de catre fermierii ale caror suprafete cu culturi de primavara au fost afectate de seceta sunt: instiintarile la U.A.T. pana la 1 septembrie inclusiv, iar pentru incheierea proceselor verbale de constatare si evaluare a pagubelor pana cel mai târziu 15 septembrie inclusiv.
  Conform Ordinului comun nr. 97/63/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice, va comunicam ca formularul special de instiintare cu privire la pierderile produse culturilor agricole poate fi accesat de aici, completat si apoi depus sau transmis la Primaria Municipiului Galati pe adresa: sesizari@primariagalati.ro.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 28.08.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 30.07.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 14.08.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati titular al proiectului "Modernizare loc de joaca Micro 39A, aferent bloc W3 - W4 - Z7" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare loc de joaca Micro 39A,aferent bloc W3 - W4 - Z7" propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartier Micro 39A, aferent blocuri W3 - W4 - Z7.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul: A.P.M. Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau pe fax: 0236-471-009.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati titular al proiectului "Modernizare loc de joaca Micro 39A, aferent bloc B3 - A4" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare loc de joaca Micro 39A,aferent bloc B3 - B4" propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartier Micro 39A, aferent blocuri B3 - B4.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul: A.P.M. Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau pe fax: 0236-471-009.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati titular al proiectului "Modernizare loc de joaca Micro 39C, aferent bloc B9 - A9" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare loc de joaca Micro 39C,aferent bloc B9-A9" propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartier Micro 39C, aferent blocuri B9-A9.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau pe fax: 0236-471-009.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare str. Brailei intre str. Rosiori si Potcoava de Aur", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Brailei, tronson 1 - intre str. Rosiori si Potcoava de Aur, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasc nr.54, judetul Galati.
  Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - "Hala metalica productie si depozitare"

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa S.C. Lacon Immobilien S.R.L. reprezentat de domnul Ragalie Constantin, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei de urbanism: P.U.Z. - Zona de studiu este delimitata la nord de limita intravilan municipiul Galati, la sud de limita intravilan municipiul Galati si limita imobil numar cadastral 112108, la est de limita intravilan municipiul Galati si la vest str. Traian - obiectiv de investitie "Hala metalica productie si depozitare" - generat de imobilul din municipiul Galati, str. Traian nr. 470, lot 1, lot 2, lot 4 - etapa elaborarii propunerilor.
  Terenul care a generat P.U.Z. este situat in U.T.R. 1 - Zona mixta - Traian Nord. Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • Organizarea retelei stradale;
 • Modul de utilizare a terenurilor;
  Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate: pe site-ul nostru accesand urmatorul link: Investitori privati, la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Arhitect sef din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul P.U.Z.: d-nul arh. Mihai Puiu Bacalu, BIA Bacalu D. Mihai Puiu, adresa: municipiul Galati, str. Brailei nr. 1, bl. I ap. 2, tel. mobil: 0749-061-898, e-mail : puiubacalu@yahoo.com.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 07.08.2020 - 21.08.2020 pe adresa de e-mail: Arhitect sef, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista terenuri .

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati titular al proiectului "Reabilitare retea electrica transport troleibuze etapa I, municipiul Galati - prelungire traseu troleibuze 102 - 104", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul "Reabilitare retea electrica transport troleibuze etapa I, municipiul Galati - prelungire traseu troleibuze 102 - 104", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Traian - str. Alexandru Macelaru, judetul Galati.
  lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati in cadrul sectiunii: Reglementari - Acordul de mediu - Documentatii procedura EIA si EA­ - Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Municipiul Galati, str. Domneasca nr. 54, judetul Galati.
  Oservatiile/contestatiile publicului se primesc la A.P.M. Galati pe email: office@apmgl.anpm.ro sau pe fax: 0236-471-009 in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca urmeaza a interveni aerian cu substante chimice imprastiate din elicopter, pe raza municipiului Galati, in perioada 03.08.2020 - 07.08.2020 prin Serviciul Public Ecosal, daca conditiile meteorologice permit interventia.
  In operatiunile de dezinsectie aeriana, substanta folosita va fi Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse) si Aqua K-othrine.
  Apicultorii si sericicultorii de pe raza Municipiului Galati sunt rugati sa-si ia toate masurile de protectie necesare pentru familiile de albine si viermi de matase in scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite in toate zonele verzi ale domeniului public.
  Programul poate suferi modificari sau poate fi decalat in cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare str. Domneasca intre str. Gamulea si str. Garii", propus a fi amplasat in Galati, str. Domneasca, intre str. Gamulea si str Garii , judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati accesand urmatorul link: A.P.M. Galati.
  Observatiile/contestatiile publicului se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau zilnic la sediul A.P.M. Galati din str Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a deciziei de incadrare revizuite pentru proiectul "Artera de Legatura intre Bulevardul Dunarea si Bulevardul Marii Unire", amplasat în municipiul Galati, str. Dunarea nr.63, judetul Galati.
  Decizia autoritatii de mediu, precum si informaÅ£iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2020.
  Observatiile/contestatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau la fax: 0236-471-009, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a deciziei de incadrare revizuite pentru proiectul "Amenajare Artera de Legatura intre Bulevardul Dunarea si Bulevardul Marii Uniri etapa I - punct control acces si platforme betonate (rampa spalare auto si platforma betonata statie mobila carburant", amplasat în municipiul Galati, str. Dunarea nr.63, judetul Galati.
  Decizia autoritatii de mediu, precum si informaÅ£iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2020.
  Observatiile/contestatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau la fax: 0236-471-009, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 14.07.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 23.07.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Consiliul Local al municipiului Galati anunta demararea procesului de recrutare si seletie pentru ocuparea posturilor vacante de membri in Consiliile de Administratie ale urmatoarelor societati: R.A. Administratia Zonei Libere Galati, S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. , S.C. Industrial Parc S.R.L.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Guvernanata corporativa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea procedurii de evaluare a persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial, in vederea intocmirii listei de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Informare !!

Data:

  Primaria municipiul Galati informeaza ca pentru buna desfasurare a lucrarilor de asfaltare la intersectia dintre str. Brailei cu str. Rosiori si str. Cristofor Columb (zona Trei Star), traficul rutier va fi restrictionat in data de 21.07.2020, in intervalul orar 08:00 - 16:00.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier, rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita pe durata executarii lucrarilor. Multumim tuturor participantilor la trafic pentru intelegere.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Artera de legatura intre Bd-ul Dunarea si Bd-ul Marea Unire", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul: "Artera de legatura intre Bd-ul Dunarea si Bd-ul Marea Unire", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Dunarea nr. 63 - Lot 2, judet Galati.
  Decizia autorizatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la adresa de internet A.P.M. Galati, in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapa de incadrare 2020.
  Observatiile/contestatiile publicului se primesc la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax: 0236-471-009 in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 17.07.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a "Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Galati", cu amplasamentul in municipiul Galati.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
 • in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
 • planul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Draftul deciziei etapei de incadrare se afla postat pe site-ul A.P.M Galati http://apmgl.anpm.ro la: Reglementari - Avizul de mediu - Decizii etapa de incadrare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Informare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca pentru buna desfasurare a lucrarilor ce vizeaza reabilitarea retelei de apa, in data 11.07.2020, intre orele 08:00-17:30, traficul rutier va fi inchis pe strada Domneasca, pe tronsonul cuprins intre str. Universitatii si str. Eroilor. Recomandam conducatorilor de autovehicule sa folosească urmatoarele rute ocolitoare: str. Domneasca - str. Universitatii - str. Al. I. Cuza - str. Dogariei; str. Domneasca - str. G-ral. Al. Lahovary - str. Nicolae Balcescu - str. Brailei - str. Traian - str. Eroilor - str. Domneasca; str. Brailei - str. Traian - str. Eroilor - str. Domneasca.
  Vor exista modificari si in ceea ce priveste circulatia mijloacelor de transport in comun, dupa cum urmeaza:
 • Troleibuzele care asigura traseele 102 si 104 vor intoarce in Centru pe str. Brigadierilor si vor avea indicativele 101 si 103;
 • Traseul 11 va fi deviat pe tur de la Potcoava de Aur pe str. Traian la Piata Centrală, returul ramanand nemodificat;
 • Traseele 18, 19, 27 si 105 vor circula deviat pe tur pe traseul str. Brailei - str. Traian - str. Basarabiei - str. Domneasca , returul ramanand nemodificat;
 • Traseul 15 va circula pe traseul Piata Centrala - str. Traian - str. Brailei - str. Prelungirea Traian - B-dul. Marea Unire - str. Portului - str. Gara nr. 8 - str. Al. Moruzzi - str. Dogariei - str. Garii - Gara CFR si retur;
 • Traseele 9 si 22 vor fi deviate pe tur pe traseul str. Brailei - str. Traian - str. Basarabiei - str. Mihai Bravu - str. Garii, returul ramanand nemodificat.
  Reamintim ca in weekend traseele de autobuz 10, 24 si 34 sunt deviate de la Potcoava de Aur pe str. Prelungirea Traian - B-dul. Marea Unire - str. Portului, atat la tur cat si la retur.
  Le multumim tuturor participantilor la trafic pentru intelegere.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 25.06.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 10.07.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenii, ca va incepe realizarea serviciului de dezinsectie incepand cu data 09.07.2020 dupa cum urmeaza: Program dezinsectie.
  Substanta folosita la dezinsectie este: Aqua K-othrine EW20.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Intrucat s-a constatat nerespectarea de catre conducatorii auto taxi dar si de catre clienti a regulilor privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, aducem la cunostinta publicului masurile cuprinse in Ordinul 1.082/97/1.112/2020 publicat in M.O. 526/2020. Citam din anexa 2, partea a II-a:
"II. In domeniul transportului in regim de taxi, transportului alternativ si transportului in regim de inchiriere cu sofer se aplica urmatoarele masuri:
 • Transportul pasagerilor se efectueaza doar pe locurile din spate.
 • Conducatorul mijlocului de transport poarta masca de protectie, astfel incat sa ii acopere gura si nasul, iar mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe baza de alcool.
 • Spatiul destinat conducatorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile din spate.
 • Pasagerii au obligatia de a purta masca de protectie la urcarea in mijlocul de transport si pe toata durata calatoriei.
 • In cazul manuirii bagajelor clientului sau interactiunii fizice cu alte persoane, conducatorul mijlocului de transport este obligat sa utilizeze manusi, sa le depoziteze intr-o punga special destinata dupa utilizare si sa isi dezinfecteze mainile dupa indepartarea acestora.
 • Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa igienizeze si sa dezinfecteze zilnic interiorul vehiculului.
 • Se utilizeaza cu precadere platile electronice."
  Nerespectarea masurilor reprezinta incalcare a art. 5, alin. 2, lit. d din Legea 55/2020, constituie contraventie conform art. 65, lit. h din Legea 55/2020 si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2500 lei conform art. 66, lit. a din legea susmentionata.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Lista terenurilor ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate " Lista terenurilot ce pot fi atribuite in compensare conform Legii nr. 10/2001 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Lista terenuri.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca se va realiza o noua etapa din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2020, la sol, incepand cu data de 03.07.2020 prin Serviciul Public Ecosal.
  Substanta ce va fi folosita este Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse).
  Se va actiona in cartierul Traian Nord in intervalul orar 21:00 - 23:00.
 &nbsolApicultorii si sericicultorii de pe raza Municipiului Galati sunt rugati sa-si ia toate masurile de protectie necesare pentru familiile de albine si viermi de matase in scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite in toate zonele verzi ale domeniului public.
  Programul poate suferi modificari sau poate fi decalat in cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza cetatenii ca, in urma unei avarii aparute in carosabil pe strada Traian, zona sens giratoriu Bariera Traian, pe sensul de intrare in municipiu, traficul rutier pe zona mentionata va fi restrictionat in perioada 26.06.2020 - 03.07.2020, autovehiculele urmand a fi directionate pe ruta ocolitoare str. Traian - str. Stefan cel Mare - Bld. George Cosbuc - str. Al. Macelaru.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera.

Anunt public !!

Data:

  In vederea executarii lucrarilor necesare pentru realizarea proiectului "Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918 - tronson Piata Energiei - Piata Henri Mathias Berthelot, in perioada 22.06.2020 - 06.05.2021", Primaria Municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor ca, incepand cu data 29.06.2020, pe Bld. 1 Decembrie 1918, tronsonul cuprins intre str. Tecuci si Piata Henri Mathias Berthelot, traficul rutier se va desfasura pe partea stangă a Bld.-ului 1 Decembrie 1918, in ambele sensuri. Schimbare sensului de deplasare se va face in intersectia strazii 1 Decembrie cu str. Tecuci, respectiv sensul giratoriu din Piata Henri Mathias Brethelot (zona Micro 40).
  Pentru desfasurarea fluentă a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita pe durata executarii lucrarilor.

Anunt public !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a "Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Galati", cu amplasamentul in municipiul Galati.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
 • in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
 • planul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Observatiile publicului se vor primi prin e-mail la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza cetatenii ca, in urma unei avarii aparute in carosabil pe strada Traian, zona sens giratoriu Bariera Traian, pe sensul de intrare in municipiu, traficul rutier pe zona mentionată va fi restrictionat in data 26.06.2020, incepand cu ora 09:00 AM, autovehiculele urmand a fi directionate pe ruta ocolitoare str. Traian - str. Stefan cel Mare - Bld. George Cosbuc - str. Al. Măcelaru. Durata estimata a interventiei este de 24 de ore.
  Pentru desfasurarea fluentă a traficului rutier rugam conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona cu domiciliul pe raza Municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza cetatenii ca, incepand cu data 24.06.2020, vor fi dispuse masurile necesare pentru realizarea semnalizarii rutiere verticale si orizontale, specifica implementării obiectivelor enumerate mai jos:
 • infiintare sens unic alee carosabila bl. S4, Micro 14, zona Carrefour Market;
 • infiintare sens unic str. Cluj, tronsonul cuprins intre str. Nae Leonard si str. Gheorghe Doja, in dreptul blocurilor C2 si C2B;
 • montare indicator D3 "La dreapta" pe str. Furnalistior, la intersectia cu Bld. Dunarea, in proximitatea blocului A6B, din cartierul Micro 20.
   Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen promovare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat de catre Primaria municipiului Galati in vederea promovarii in grad profesional imediat superior - consilier, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Transport Urban.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA MIGDALELOR unui drum de acces, proprietate privata".
 Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 15.06.2020 la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Raportul asupra calitatii factorilor de mediu - apa, aer, sol si radioactivitatea mediului la nivelul municipiului Galati, pe luna aprilie 2020".
  Acest raport poate fi consultat accesand urmatorul link: Raport asupra calitatii factorilor de mediu.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 28.05.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 15.06.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.06.2020 la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior - consilier, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza cetatenii ca in data 15.06.2020 se va monta indicatorul rutier D6 "Ocolire" la refugiile pentru calatori a statiilor de tramvai de pe str. Stadionului - statia Sala Sporturilor, str. Frunzei - statia Frunzei si str. Gheorghe Asachi – statiile Prelungirea Brailei si Flora.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte semnalizarea rutiera.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.06.2020 la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentu proiectul: "Modernizare loc de joaca Micro 39C, zona blocuri B9-A9", propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartierul Micro 39C.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str Regiment 11 Siret nr. 2.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentu proiectul: "Modernizare loc de joaca Micro 38, zona blocuri B3-B4", propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartierul Micro 38.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str Regiment 11 Siret nr. 2.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentu proiectul: "Modernizare loc de joaca Micro 39A, zona blocuri W3-W4-Z7", propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartierul Micro 39C.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str Regiment 11 Siret nr. 2.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria Municipiul Galati, titular al proiectului "Reabilitare si eficienta energetica a Spitalului clinic de obstetrica-ginecologie Buna Vestire" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galatiin cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitare si eficienta energetica a Spitalului clinic de obstetrica-ginecologie Buna Vestire", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. N. Alexandrescu nr. 99.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  Primaria Municipiul Galati, titular al proiectului "Reabilitare si modernizare bloc Pexco" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galatiin cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitare si modernizare bloc Pexco", propus a fi amplasat in municipiul Galati, Micro 39A, str. Dr. M. Petrini Galatzi.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr.: 0236-471-009.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 10.06.2020 la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.06.2020 la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.06.2020, la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 12.06.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Pentru sustinerea si incurajarea desfasurarii unor activitati de comert stradal si divertisment, coroborate cu dispunerea masurilor necesare pentru pastrarea unei distantieri sociale optime, adecvate situatiei actuale, Primaria municipiului Galati informeaza cetatenii ca in perioada 06.06.2020 - 13.09.2020, in fiecare zi de sambata de la ora 08:00, pana duminica la ora 24:00, strada Domneasca (tronsonul cuprins intre str. Brailei si str. Navelor) va fi destinat doar traficului pietonal.
  Pe durata blocarii tronsonului de strada, conducatorii autovehiculelor cu masa maxim autorizata mai mica de 3,5t au la dispozitie urmatoarele rute alternative:
 • Str. Portului - Str. Navelor - Str. Egalitatii - Str. Fraternitatii - Str. Domneasca;
 • Str. Brăilei - Str. Traian - Bld. Marea Unire - Str. Portului.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera temporar instituita si sa evite parcarea autovehiculelor in perioada mentionata pe tronsonul de strada destinat circulatiei pietonale.

Anunt public !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a Deciziei etapei de incadrare nr. 643/5.08.2016 pentru proiectul "Amenajare artera de legatura intre Bd. Dunarea si Bd. Marii Uniri" modificat, propusa fi amplasat in municipiul Galati, str Dunea nr. 63, lot 2, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul Primariei Municipiul Galati.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236-471-009.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 8, avand ca limite: la nord - alee acces la Centru comercial "Galati Shopping City", la sud - strada Calarasi si limita posterioara parcele front la strada Milcov, la vest - limita Centrului Comercial "Galati Shopping City", la est - bulevardul George Cosbuc, generat de imobilele din B-dul George Cosbuc nr. 249, cazarma 302, lot 2 si 3, in scopul realizarii "Sediu Judecatoria Galati", pe terenul proprietatea Statului Roman".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt public !!

Data:

  In vederea executarii lucrarilor necesare pentru realizarea proiectului "Modernizare linii tramvai si carosabil pe str. Siderurgistilor si str. 1 Decembrie 1918 - municipiul Galati; Lucrare inlocuire conducte de apa Piata Energiei cu traversare in carosabil catre Oficiul Postal nr. 5, str. Siderurgistilor, in banda 1, catre Transurb", Primaria Municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor ca, in perioada 03.06.05.2020 - 14.06.2020, circulatia rutiera pe Bld. Siderurgistilor - Piata Energiei se va realiza ingreunat, pe banda doi de circulatie a zonei afectate de lucrari.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita pe durata executarii lucrarilor.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultati dosarelor de inscriere la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati din datele de 09.06.2020 si 10.06.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In vederea executarii lucrarilor necesare pentru realizarea proiectului "Modernizare linii tramvai si carosabil pe str. Siderurgistilor si str. 1 Decembrie 1918 - municipiul Galati; Lucrare inlocuire conducte de apa si constructia unui camin de vane str. 1 Decembrie - municipiul Galati", Primaria Municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor ca, in perioada 21.05.2020 - 20.06.2020, circulatia rutiera pe Bd-ul 1 Decembrie 1918, tronsonul cuprins intre str. Tecuci si Bd-ul Siderurgistilor, pe sensul de mers catre Bd-ul Siderurgistilor, se va desfasura ingreunat, traficul auto urmand a fi restrictionat pe prima banda de circulatie a tronsonului mentionat.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita pe durata executarii lucrarilor.

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca incepe realizarea unei noi etape din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2020, la sol, incepand cu data de 22.05.2020.
  Substanta ce va fi folosita este Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse).
  Apicultorii si sericicultorii de pe raza Municipiului Galati sunt rugati sa-si ia toate masurile de protectie necesare pentru familiile de albine si viermi de matase in scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite in toate zonele verzi ale domeniului public.
  Programul poate suferi modificari sau poate fi decalat in cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a Deciziei etapei de incadrare nr. 642/5.08.2016 pentru proiectul "Amenajare artera de legatura intre Bd-ul Dunarea si Bd-ul Marii Uniri etapa I - punct control acces si platforme betonate (rampa spalare auto si platforma betonata statie mobila carburant" modificat, propusa fi amplasat in municipiul Galati, str Dunea nr. 63, lot 3, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul Primariei Municipiul Galati. Observatiile publicului se primesc zilnic la A.P.M. Galati pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236-471-009.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al: "Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Galati", cu amplasamentul in municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galati, in vederea obtinerii avizului de mediu.
  Informatii privind varianta de plan pot fi consuultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul titularului, str. Domneasca nr. 54, zilnic, de luni pana joi, intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul A.P.M. Galati in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al: "Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Galati", cu amplasamentul in municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Galati, in vederea obtinerii avizului de mediu.
  Informatii privind varianta de plan pot fi consuultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul titularului, str. Domneasca nr. 54, zilnic, de luni pana joi, intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul A.P.M. Galati in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca in perioada 12.05.2020 - 14.05.2020 se va desfasura activitatea de dezinsectie a parcurilor (Faleza Inferioara, Faleza Superioara, Gradina Publica, Parc CFR, Parc Closca, Parcul Libertatii, Parc Viva, Parc Turn TV, Parc Selgros, Parc Eminescu, Parc 13 Iunie, Parc Asachi, Parc J5, Parc ANL Micro 13, Parc Prefectura, Parc Viata Libera, Parc Elice, Parc Spicu, Parc Romarta, Parc Studenti, Parc R1-R4, Parc VIP, Parc Eminescu, Alee blocuri P, Parc Unicom, Parc Complex Francezi).
  Substantele ce vor fi folosite sunt: Vectobac WG - larvicid biologic destinat combaterii larvelor de tantari si Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse).
  In cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii, programul va putea suferi modificari sau va fi decalat.

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca realizarea etapei II-a din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2020 aerian (cu ajutorul unui elicopter), va continua si miercuri 13.05.2020 in intervalul orar 06:00 - 12:00.
  Substantele ce vor fi folosite sunt: Vectobac WG - larvicid biologic destinat combaterii larvelor de tantari si Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse).
  Apicultorii si sericicultorii de pe raza Municipiului Galati sunt rugati sa-si ia toate masurile de protectie necesare pentru familiile de albine si viermi de matase in scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite in toate zonele verzi ale domeniului public.
  In cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii, programul va putea suferi modificari sau va fi decalat.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 29.04.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 12.05.2020".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Modernizarea parcului intitulat "ELICE" de pe faleza Dunarii Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizarea parcului intitulat "ELICE" de pe faleza Dunarii Galati", propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Galati, parc "ELICE", judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 15.05.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca etapa a-II-a din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2020 aerian (cu ajutorul unui elicopter), se va desfasura luni 11.05.2020 si marti 12.05.2020 in intervalul orar 06:00 - 12:00.
  Substantele ce vor fi folosite sunt: Vectobac WG - larvicid biologic destinat combaterii larvelor de tantari si Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse).
  Apicultorii si sericicultorii de pe raza Municipiului Galati sunt rugati sa-si ia toate masurile de protectie necesare pentru familiile de albine si viermi de matase în scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite in toate zonele verzi ale domeniului public.
  In cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii, programul va putea suferi modificari sau va fi decalat

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza in datele de 09.06.2020 si 10.06.2020, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domneasca nr. 54, pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Examen promovare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Datorita conditiilor meteo nefavorabile care se anunta in perioada urmatoare, Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca realizarea etapei II din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2020 aerian (cu ajutorul unui elicopter), se va amana pentru perioada 11.05.2020 - 15.05.2020 cu mentiunea ca vom anunta data exacta a inceperii, cu 24 ore inainte.
  Substantele ce vor fi folosite sunt: Vectobac WG - larvicid biologic destinat combaterii larvelor de tantari si Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse).
  Apicultorii si sericicultorii de pe raza Municipiului Galati sunt rugati sa-si ia toate masurile de protectie necesare pentru familiile de albine si viermi de matase in scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite in toate zonele verzi ale domeniului public.
  Programul poate suferi modificari sau poate fi decalat in cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Modernizare parc str. Domneasca aferent Viata Libera", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare parc str. Domneasca aferent Viata Libera", propus a fi amplasat in Galati, str. Domneasca nr. 66.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 08.05.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 3 Micro 39C, Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 3 Micro 39C, Galati" propus a fi amplasat in municipiul Galati intre Bd.-ul Milcov, Bd.-ul Traian Vuia, str. Ionel Fernic si Aleea Comertului (inclusive Bd.-ul Milcov si Bd.-ul Traian Vuia).
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de e-mail: office@apmgl.ro sau prin FAX la nr. 0236-471-009.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca va incepe realizarea etapei II din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2020 aerian (cu ajutorul unui elicopter), in perioada 04.05.2020 - 08.05.2020 prin Serviciul Public Ecosal.
  Substantele ce vor fi folosite sunt: Vectobac WG - larvicid biologic destinat combaterii larvelor de tantari si Solfac Trio EC 200 - insecticid piretroid concentrat impotriva insectelor zburatoare si taratoare (inclusiv capuse).
  Apicultorii si sericicultorii de pe raza municipiului Galati sunt rugati sa-si ia toate masurile de protectie necesare pentru familiile de albine si viermi de matase in scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite în toate zonele verzi ale domeniului public.
  Programul poate suferi modificari sau poate fi decalat in cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiuni.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

In atentia detinatorilor de teren agricol cu culturi agricole afectate de fenomene meteorologice periculoase !!

Data:

  Conform Ordinului comun nr. 97/63/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice, va comunicam ca a fost stabilit de catre D.A.J. Galati un formular special de instiintare cu privire la pierderile produse culturilor agricole de calamitati naturale, care poate fi accesat de aici, completat si depus la Primaria Municipiului Galati pe adresa: sesizari@primariagalati.ro.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 07.04.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 21.04.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38, Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38, Galati" propus a fi amplasat in municipiul Galati intre Bd.-ul Milcov, Bd.-ul Traian Vuia, str. Ionel Fernic si Aleea Comertului (inclusive Bd.-ul Milcov si Bd.-ul Traian Vuia).
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de e-mail: office@apmgl.ro sau prin FAX la nr. 0236-471-009.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 2 Micro 39A/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 2 Micro 39A, Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 2 Micro 39A/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 2 Micro 39A, Galati" propus a fi amplasat in municipiul Galati intre Aleea Comertului, str. Ionel Fernic, str. Drumul Viilor, Bd.-ul Traian Viua (inclusiv Aleea Comertului si Drumul Viilor).
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de e-mail: office@apmgl.ro sau prin FAX la nr. 0236-471-009.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C – Subzona 1 Micro 39B/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 1 Micro 39B, Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 1 Micro 39B/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 1 Micro 39B, Galati" propus a fi amplasat in municipiul Galati Bd.-ul Henri Coanda, Bd.-ul Traian Vuia, str. Drumul Viilor, str. Grigore Ventura (inclusive strazile care au delimitat subzona).
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati, la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni – joi intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de e-mail office@apmgl.ro sau prin fax: 0236-471-009.

Anunt public !!

Data:

  Va aducem la cunostinta ca Guvernul Romaniei a adoptat Hotararea nr. 248/26.03.2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate" pentru anul 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 272/01.04.2020.
  Cererile intocmite de potentialii beneficiari, formularele care stau la baza intocmirii documentatiei - ce pot fi accesate de aici, precum si actele insotitoare vor fi scanate si trimise catre Directia pentru Agricultura Judeteana Galati (D.A.J.) prin: e-mail: dajgalati2@gmail.com, fax: 0336-401-555 sau prin posta: str. Domneasca nr. 96, GALATI cod postal: 800215.
  Precizam ca cererile de inscriere in program se depun pana la data de 15.05.2020 (inclusiv).
  Detalii suplimentare pot fi solicitate la tel.: 0236-413-641 - D.A.J. Galati.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 26.03.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 10.04.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 09.04.2020 va efectua prin intermediul Serviciului Public Ecosal Galati prima etapa de larvicidare aeriana, produsul biocid folosit fiind Vectobac.
  Apicultorii si sericicultorii de pe raza municipiului Galati sunt rugati sa ia toate masurile de protectie necesare (pentru familiile de albine si viermi de matase) in scopul evitarii contactului cu substanta distribuita.
  Programul poate fi decalat in cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii.

Anunt public privind parcurgerea procedurii de informare si consultare a documentatiei de urbanism P.U.Z. - obiectiv de investitie "Sediu Judecatoria Galati"

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa Tribunalul Galati reprezentata de domnul Presedinte judecator Robert George Florea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei de urbanism: P.U.Z. - Zona de studiu este delimitata la nord - alee acces la Centru comercial "Galati Shopping City", la sud - strada Calarasi si limita posterioara parcele front la strada Milcov, la vest - limita Centrului Comercial "Galati Shopping City", la est - bulevardul George Cosbuc - obiectiv de investitie "Sediu Judecatoria Galati"", generat de imobilul din municipiul Galati, b-dul George Cosbuc nr. 249, Cazarma 302, lot 2 si lot 3 - etapa elaborarii propunerilor.
  Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Organizarea retelei stradale;
 • Organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • Modul de utilizare a terenurilor;
 • Dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • Statutul juridic si circulatia terenurilor
  Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate pe site-ul nostru, la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Biroul Planificare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Arhitect sef din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul P.U.Z. : d-nul arh. Dimitrie Olaru, S.C. Arhiplus S.R.L. adresa: Focsani, str. Cuza Voda nr. 68, telefon: 0337-402-100, email: arhigrafic.focsani@gmail.com.
  Procedura de informare si consultare se desfasoara in perioada 06.04.2020 - 26.04.2020. Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 11.04.2020 – 26.04.2020 pe adresa de e-mail: Arhitect sef, sau prin posta pe adresa Primariei mun. Galati din str. Domneasca nr. 54.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de extraordinara din 24.03.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 06.04.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 10.04.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati avand sediul in str. Domneasca nr.54, localitatea Galati, titular al proiectului: "STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2021 - 2027 A MUNICIPIULUI GALATI", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
  Prima versiune a proiectului poate fi consultata la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului cu sediul in str. Regiment 11 Siret nr.2, localitatea Galati, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00.
  Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiului Galati doreste sa va aduca la cunostinta ca va ancepe realizarea etapei I din Planul de Actiune DDD (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) pentru anul 2020 atat la sol cat si aerian (tratament modern cu substante chimice imprastiate din elicopter) pe raza municipiului Galati, in perioada 06.04.2020 - 30.04.2020 prin serviciul Public Ecosal.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt Plan Actiune DDD.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

    Municipiul Galati avand sediul in str. Domneasca nr. 54, localitatea Galati, titular al proiectului: "STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2021 - 2027 A MUNICIPIULUI GALATI", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
  Prima versiune a proiectului poate fi consultata la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului cu sediul in str. Regiment 11 Siret nr. 2, localitatea Galati, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00.
  Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta publicului interesat ca: "Guvernul Romaniei a adoptat Hotararea nr. 202/18.03.2020 privind modificarea si completarea H.G. nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi", precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225/20.03.2020".
  Cererile intocmite de potentialii beneficiari si actele insotitoare vor fi scanate si trimise catre Directia pentru Agricultura Judeteana Galati (D.A.J.) la urmatoarea adresa de email: dajgalati2@gmail.com.
  Detalii suplimentare pot fi solicitate la tel.: 0236-413-641 - D.A.J. Galati.

Anunt important !!

Data:

  Pentru derularea contractului de lucrari "Reabilitare retea de distributie apa potabila OL Dn 400 str. Domneasca (tronson str. Brigadierilor - str. Eroilor) si Dn 250 + Dn 200 str. Domneasca (tronsonul Bl N6 - Magazin Winmarkt)" se va inchide traficul rutier pe str. Domneasca, pe tronsonul cuprins intre str. Lahovary si str. Universitatii, in data de 28.03.2020, intre orele 08:00 – 18:00.
  Mijloacele de transport public local de calatori vor fi deviate dupa cum urmeaza:
 • Troleibuzele care asigura traseele 102 si 104 vor intoarce in Centru pe str. Brigadierilor si vor avea indicativele 101 si 103;
 • Traseele 9 si 22 vor fi deviate pe tur pe traseul str. Brailei - str. Domneasca - str. Navelor - str. Portului - str. Ana Ipatescu - str. Garii - Gara CFR, returul ramanand nemodificat;
 • Traseul 11 va fi deviat pe tur de la Potcoava de Aur pe str. Traian la Piata Centrala, returul ramanand nemodificat;
 • Traseele 19 si 105 vor circula deviat pe tur pe traseul str. Brailei - str. Traian - str. Basarabiei - str. Domneasca - Gradina Publica, returul ramanand nemodificat;
 • Traseele 18 si 27 vor fi deviate pe tur de la Potcoava de Aur pe str. Traian - str. Basarabiei - str. Domneasca, returul ramanand nemodificat;
 • Traseul 15 va circula pe traseul Piata Centrala - str. Traian - str. Brailei - str. Domneasca - str. Navelor - str. Portului - str. Gara nr. 8 - str. Al. Moruzzi - str. Dogariei - str. Garii - Gara CFR - str. Garii - str. Dogariei - str. Portului - str. Navelor - str. Domneasca - str. Brailei - str. Traian a Piata Centrala.
  Le multumim pentru intelegere tuturor participantilor la trafic.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati avand sediul in str. Domneasca nr.54, localitatea Galati, titular al proiectului:"STRATEGIA SMART CITY GALATI", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
  Prima versiune a proiectului poate fi consultată la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului cu sediul in str. Regiment 11 Siret nr.2, jud. Galati, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00.
  Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

  Primaria municipiul Galati face cunoscut persoanelor interesate ca: "Sistarea programului de lucru cu publicul la ghiseele sediilor Primariei municipiului Galati, institutiilor publice si societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Galati, cu exceptia activitatilor urgente si a celor ce se pot desfasura online, incepand cu data de 12.03.2020 pana la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.
  Datele personale ale cetatenilor care solicita accesul pentru rezolvarea problemelor urgente, vor fi trecute in registrul de evidenta a accesului persoanelor la obiectiv si vor cuprinde inclusiv domiciliul si numarul de telefon/mail.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Stare Civila.
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati avand sediul in Str. Domneasca nr.54, localitatea Galati, titular al proiectului "STRATEGIA SMART CITY GALATI", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
  Prima versiune a proiectului poate fi consultata la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului cu sediul in str. Regiment 11 Siret nr.2, localitatea Galati, jud. Galati, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00.
  Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Autoritatii Competente pentru Protectia Mediului, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Stimati galateni, va invitam sa luati parte la consultarea initiata de Primaria Galati pentru elaborarea: Actualizare Plan Urbanistic Zonal - Zone Construite Protejate din Municipiul Galati.
  Pentru aceasta, va propunem un chestionar a carui completare dureaza aproximativ 10 minute.
  Nu exista raspunsuri corecte sau gresite, ci contam pe sinceritatea si interesul dumneavoastra in ceea ce priveste masurile de luat pentru amenajarea Municipiului Galati.
  Chestionarul se poate gasi accesand urmatorul link: Chestionar

Comunicat de presa !!

Data:

    Avand in vedere prevederile hotararilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta privind reducerea riscurilor de contaminare si raspandire a virusului COVID-19 aducem la cunostinta ca programul cu publicul pentru activitatea de viza/autorizare servicii transport in regim de taxi si pentru activitatea de inregistrare/radiere vehicule care nu se supun inmatricularii se suspenda incepand cu data de 16.03.2020 pana la o data care va fi comunicata ulterior.
  Pentru a nu se produce blocaje in desfasurarea celor doua activitati puteti solicita informatii suplimentare la telefon: 0336-102-116 sau email: ctu.public.

Anunt important !!

Data:

    In perioda 16 - 31 Martie 2020, in urma sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta s-a hotarat sistarea activitatii cu publicul la toate institutiile apartinand aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati, in speta si la Serviciul Evidenta Persoanei, exceptie facand urmatoarele situatii, considerate urgenta/necesitate ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 12.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati avand sediul in Str. Domnească nr.54, localitatea Galati, titular al proiectului: "STRATEGIA SMART CITY GALATI", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
  Prima versiune a proiectului poate fi consultata la sediul Autoritatea Competenta pentru Protectia Mediului cu sediul in str. Regiment 11 Siret nr.2, localitatea GalaÈ›i, judetul Galati, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00.
  Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Autoritatea Competenta pentru Protectia Mediului, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: Aprobarea Regulamentului de acordarea a Titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 1 - Subzona III Micro 21 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21" propus a fi amplasat in municipiul Galati, sectorul Micro 21, subzona 3 cuprinsa intre B-dul Otelarilor, B-dul Galati, limita SSV a municipiului Galati, str. Stadionului.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, judetul Galati in zilele de luni-joi intre orele 08:00 - 16:30 si vineri intre orele 08:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Gradinita cu 8 sali de grupa nr. 40 cu program normal Tiglina II", propus a fi amplasat in intravilan municipiul Galati, str. Constructorilor nr. 18C, zona bl. H3-C3, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, si la sediul Municipiului Galati, str. Domneasca nr.54 in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. GalaÈ›i str. Regiment 11 Siret nr.2.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 06.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatul solutionarii contestatiei din data de 03.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de ordinara din 20.02.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 05.03.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 04.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Sala Sporturilor - masuri suplimentare privind securitatea la incendiu", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sala Sporturilor - masuri suplimentare privind securitatea la incendiu", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Stadionului nr. 1, judetul GalaÈ›i.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, jud. Galati in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, judetul Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana – Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20" propus a fi amplasat in municipiul Galati, sectorul Micro 20, subzona 2 cuprinsa intre B-dul Otelarilor, B-dul Galati, limita SSV a municipiului Galati str. Brailei.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, jud. Galati in zilele de luni - joi intre orele 08:00 - 16:30 si vineri intre orele 08:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, judetul Galati.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare - proba scrisa - 12.03.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 03.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 06.03.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Rezultate solutionare contestatii privind procedura de selectie a cererilor de finantare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele solutionarii contestatiilor privind rezultatul procedurii de selectie a cererilor de finantare depuse".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate solutionare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 28.02.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Rezultate procedura selectie dosare structuri sportive !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele procedurii de selectie a dosarelor depuse de structurile sportive care au solicitat finantare de la bugetul local pentru anul 2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat procedura selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa - proba scrisa - 03.03.2020, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartimentul de Implementare si Gestionare Proiecte - proba scrisa - 28.02.2020, ora 09:30".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Regulamentului cu privire la desfasurarea procesului pilot de bugetare participativa la nivelul Municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona I Micro 19 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona I Micro 19" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona I Micro 19 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona I Micro 19" propus a fi amplasat in municipiul Galati, sectorul Micro 19, subzona 1 cuprinsa intre b-dul Brailei, str. Stadionului, b-dul Otelarilor, inclusiv strazile care au delimitat zona.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni - joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, gradul II - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Comunicat de presa !!

Data:

  Municipiul Galati participa in calitate de partener in faza I a proiectului "Urb-En-Pact: Urban Energy Pact", cod 5864 aprobat de catre Comitetul de monitorizare spre finantare in cadrul programului URBACT III 2014-2020, Retele de Planificare a Actiunilor, in data de 25 iunie 2019.
  Obiectivul principal al proiectului consta in definirea planurilor locale de actiune pentru teritorii de tip zero net energy (ZNE) prin producerea si livrarea de energie din surse locale reglementate si regenerabile, prin implementarea unui sistem de energie care reuneste toti factorii interesati din acest tip de economie circulara, in special consumatorii inclusi in aceasta afacere echitabila, in regiunea vizata.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.

Comunicat de presa !!

Data:

  Unitatea Adminisrativ Teritoriala Municipiul Galati a semnat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar, contractul de finantare nr. 5035/23.12.2019, pentru proiectul: "Gradinita cu 8 sali de grupa nr. 40 cu program normal, Tiglina II din Municipiul Galati, Cod SMIS 122478". Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca, Apel de proiecte cod POR/4/2017/4.4/4.4/1.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 30.01.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 06.02.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Galati pentru perioada 2020 - 2035".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, grad IA - Compartimentul de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati informeaza ca, in scopul executarii lucrarilor ce fac parte din parte din proiectul "Modernizare linii tramvai si carosabil str. Siderurgistilor si str. 1 Decembrie 1918", vor exista unele restrictii de trafic pe strada Sideruristilor.
  Astfel, incepand de miercuri, 5 februarie 2020, traficul rutier pe str. Siderurgistilor se va inchide, pe partea dreapta pe directia de deplasare catre Piata Energiei. Traficul rutier se va desfasura pe partea stangă a str. Siderurgistilor, in ambele sensuri.
  In intersectiile str. Siderurgistilor cu strazile Gh. Doja si Anghel Saligny se va introduce o noua regula "Obligatoriu inainte si la dreapta", respectiv "Interzis la stanga", pentru toate autovehiculele ce se deplasează pe str. Gh. Doja si str. Anghel Saligny. Exceptie de la această regula vor face doar mijloacele de transport in comun ale societatii Transurb.
  Le multumim participantilor la trafic pentru intelegerea de care vor da dovada pe timpul derularii lucrarilor.

Anunt public !!

Data:

  Primaria Municipiul Galati aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca, incepand cu data de 06.02.2020, limita de viteza pe str. Traian, tronsonul cuprins intre str. Alexandru Macelaru si str. Cetatianu Ioan, se va modifica de la 70 km/h la 50 km/h.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 07.02.2020 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana - cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 1 Micro 39B / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 1 Micro 39B", propus a fi amplasat in Micro 39B.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, precum si la sediul Primariei Municipiului Galati str. Domneasca nr. 54, intre zilele de luni - joi orele 9:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana - cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 4 Micro 38 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 4 Micro 38", propus a fi amplasat in Micro 38.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, precum si la sediul Primariei Municipiului Galati str. Domneasca nr. 54, intre zilele de luni - joi orele 9:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana - cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 2 Micro 39A / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 2 Micro 39A", propus a fi amplasat in Micro 39A.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, precum si la sediul Primariei Municipiului Galati str. Domneasca nr. 54, intre zilele de luni - joi orele 9:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana - cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 3 Micro 39C / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, B, C - Subzona 3 Micro 39C", propus a fi amplasat in Micro 39C.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, precum si la sediul Primariei Municipiului Galati str. Domneasca nr. 54, intre zilele de luni - joi orele 9:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Completarea regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt public !!

Data:

  Municipiul Galati anunta intentia de a incheia un contr/portal/act/parteneriat de colaborare cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, in vederea acoperirii costurilor pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare.
  Organizatiile cu care se va incheia colaborarea trebuie sa respecte urmatoarele:
 • sa prezinte dovada dreptului de desfasurare a activitatii pe raza municipiului Galati: licenta de operare
 • sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru toate tipurile de materiale de ambalaje
 • sa prezinte angajamentul cu privire la asumarea obligatiei de plata a cantitatilor de deseuri de ambalaje totale colectate si raportate in cursul intregului an, in favoarea organizatiei, chiar daca obiectivele au fost indeplinite.
 • sa accepte acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale, la tarifele aprobate de Consiliul Local Galati, de 1.099,77 lei/tona inclusiv TVA.
Va rugam ca pana la data de 31.01.2020, ora 13:00 sa ne trimiteti in scris intentia dumneavostra de colaborare pe adresa de email: sesizari sau pe adresa primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, cod 800008.
  Mentionam ca ne rezervam dreptul ca raspunsurile primite dupa data de 31.01.2020 ora 13:30 sa nu fie luate in considerare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba practica a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba practica.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 27.01.2020, la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

In atentia agentilor economici !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate actele necesare comercializarii de: martisoarelor, felicitari, aranjamente florale in perioada 12.02.2020 - 10.03.2020.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licente.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 22.01.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.01.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.01.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.01.2020, ora 10:00, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati anunta persoanele interesate referitor la faptul ca prin H.C.L. nr. 464/31.10.2019 a fost schimbata denumirea strazii Dr. Petru Groza in strada Nicolae Carnfil.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din 14.01.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 16.01.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati anunta ca incepand cu data de 06.01.2020 colectarea deseurilor produse de locuitorii din Cartierul Filesti se realizeaza conform sistemului de colectare "din poarta in poarta", cu o frecventa de doua ori pe saptamana in zilele de Vineri (deseuri municipale) si Marti (deseuri selective).
  Cetatenilor le revine obligatia ca in ziua de colectare sa scoata la poarta recipientele pentru deseuri, iar dupa colectarea acestor deseuri de catre operatorul de salubrizare, sa introduca recipientul in curte.
  Dat fiind faptul ca incepand cu luna Noiembrie 2019 au fost distribuite pliante informative cu privire la modul si zilele de colectare a deseurilor, pe aceasta cale, facem un apel la locuitorii din zona pentru respectarea graficului de colectare.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati urmatoarele proiecte de hotarari: "Aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de dezvoltare a comunitatii locale, nonprofit, de interes general" precum si "Aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati culturale nonprofit de interes general".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Consiliul Local al municipiului Galati anunta demararea procesului de recrutare si selectie pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de membru in Consiliul de Administratie al Societatii Industrial Parc S.R.L. Galati.
  Etapele procesului de recrutare si selectie sunt:
 • Depunerea candidaturilor;
 • Evaluarea candidaturilor in raport cu criteriile stabilite;
 • Solicitarea de clarificari privitoare la candidaturi;
 • Definitivarea listei scurte si comunicarea rezultatelor catre candidatii inscrisi in lista lunga;
 • Depunerea declaratiei de intentie a candidatilor ramasi in lista scurta
 • Analiza declaratiei de intentie si integrarea rezultatelor in matricea profilului candidatului;
 • Selectia finala pe baza de interviu;
 • Comunicarea catre candidati a rezultatelor selectiei finale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Guvernanta corporativa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul final la examenul de promovare in clasa din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat final.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie - proba scrisa - 21.01.2020, ora 13:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie - proba scrisa - 21.01.2020, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 09.01.2020 la examenul de promovare in clasa din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 20.01.2020, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 35, avand ca limite: proprietate imobil str. Combinatului nr. 9 (nr. cad. 116865), la nord: str. Dr. Petru Groza, la sud: limita posterioara parcele front la str. Ing. Rozei Rosenberg si front la str. Dr. Petru Groza, la est: limita posterioara parcele front la str. Leonida Zamfirescu Eliza si limita proprietate imobil str. Combinatului nr. 9 (nr. cad. 116865), la vest, in vederea relotizarii si realizarii de locuinte individuale, pe terenul proprietate".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.01.2020, la examenul de promovare in clasa din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 08.01.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea si completarea Anexei I la H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind infiintarea "Clubului Sportiv Municipal Galati", cu modificarile si completarile ulterioare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista privind rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei si Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 23.12.2019, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartimentul Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii contractuale de executie vacante.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la examen de promovare in clasa din data de 09.01.2020, ora 10:00, din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate dosare selectate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 18.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Alimentare cu energie electrica spitalul clinic Obstetrica Ginecologie Instalatie electrica de utilizare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie electrica spitalul clinic Obstetrica Ginecologie Instalatie electrica de utilizare", propus a fi amplasat in Galati, str. Dr Nicolae Alexandrescu nr. 99, lot 2.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de ordinara din 12.12.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 19.12.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa domnului Mirica Laurentiu - Nicusor, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei de urbanism: P.U.Z. - Zona de studiu este delimitata la nord-vest de str. Armata Poporului, la est de str. Soimului, la sud de str. Marinarilor iar la sud- est de str. Cucului si limita lot numar cadastral nr.104982 - obiectiv de investitie "Construire locuinte colective" - generat de imobilul din municipiul Galati, str. Armata poporului nr. 57 - initiator domnul Mirica Laurentiu - Nicusor - etapa elaborarii propunerilor.
  Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • Organizarea retelei stradale;
 • Organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • Modul de utilizare a terenurilor;
 • Statutul juridic si circulatia terenurilor
 • Protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora
  Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate pe site-ul nostru, la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Arhitect sef din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul P.U.Z. : d-nii arhitecti Mariana Gabriela si Radu Virgil Driscu S.C. 3D Concept S.R.L. Galati, Telefon : 0336802273, E-mail: 3dconceptproiect@gmail.com.
  Procedura de informare si consultare se desfasoara in perioada 18.12.2019 – 06.01.2020. Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 18.12.2019 – 06.01.2020 pe adresa de e-mail: Arhitect sef, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 18.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o forma de invatamant superior, din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt examen promovare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Referent, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 16.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea si completarea H.C.L. nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in zonele publice din municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Imobil sala de sport si sala de mese" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Imobil sala de sport si sala de mese", propus a fi amplasat in intravilan municipiul Galati, str. Rosiori nr. 31.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2 in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.12.2019 la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocupareaa functiei contractuale vacante de executie: Referent, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt mediu !!

Data:

  S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. GALATI PRIN S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L., titular al proiectului: "Alimentare cu energie electrica etapa IV - instalatie electrica de racordare (locuri de consum permanente statii bus - 20 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie electrica etapa IV - instalatie electrica de racordare (locuri de consum permanente statii bus - 20 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Gheorghe Asachi, str. Regiment 11 Siret, B-dul Dunarea, B-dul George Cosbuc, str. Ionel Fernic, str. Gheorghe Asachi, str. Domneasca, str. Traian, str. Nicolae Balcescu, str. Calea Prutului, str. Filesti, str. Garii, str. Brailei, B-dul Siderurgistilor.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M..
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. GALATI PRIN S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L., titular al proiectului: "Alimentare cu energie electrica etapa III - instalatie electrica de racordare (loc de consum permanent statii bus 22 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie electrica etapa III - instalatie electrica de racordare (loc de consum permanent statii bus 22 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", propus a fi amplasat in municipiul Galati, B-dul Galati, B-dul Dunarea, str. George Cosbuc, str. Anghel Saligny, str. Regiment 11 Siret, str. Nae Leonard, str. Navelor, str. Lunca Siretului, B-dul Siderurgistilor, str. Gheorghe Doja, str. Combinatului, str. Otelarilor, str. Domneasca.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M..
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. GALATI PRIN S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L., titular al proiectului: "Alimentare cu energie electrica etapa I - instalatie electrica de racordare (loc de consum permanent statii bus - 22 locatii)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie electrica etapa I - instalatie electrica de racordare (loc de consum permanent statii bus - 22 locatii)", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Domneasca, str. Nicolae Balcescu, str. Garii, str. Traian, B-dul Dunarea, B-dul Henri Coanda, B-dul George Cosbuc, str. Alexandru Moruzzi, str. Gheorghe Asachi, str. Stefan cel Mare.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M..
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. GALATI PRIN S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L., titular al proiectului: "Alimentare cu energie electrica etapa II (locuri de consum permanente statii bus - 17 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie electrica etapa II (locuri de consum permanente statii bus - 17 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Nae Leonard, str. Otelarilor, str. Oltului, str. Constantin Levaditti, B-dul Galati, str. Marinei, str. Gheorghe Asachi, str. Domneasca, str. Portului, str. Combinatului, B-dul Stadionului, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M..
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 10.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei interviu din data de 09.12.2019 la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 18.12.2019, ora 10:00 organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 16.12.2019, ora 10:00 organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din date de 09.12.2019, la concursul(examenul) organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior: Inspector, clasa I, grad superior si Consilier, clasa I, grad principal.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati doua proiecte de hotarare: "Studiul pentru valorificarea urbanistica a elementelor de patrimoniu din municipiul Galati" precum si "Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - U.T.R. 12".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista la proba interviu din data de 09.12.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu .

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise din data de 09.12.2019 la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Referent, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In vederea executarii lucrarilor necesare pentru realizarea proiectului "Reabilitare retea apa potabila - traversare carosabil str. Domneasca, pe tronsonul cuprins intre str. Nicolae Gamulea si str. Universitatii, Municipiul Galati", Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor ca, in data 07.12.2019, in intervalul orar 08:00 - 18:00, circulatia rutiera pe str. Domneasca, tronsonul cuprins intre str. Nicolae Gamulea si str. Universitatii, se va desfasura ingreunat, intrucat lucrarile vizeaza traversarea carosabilului prin sapatura deschisa, in doua etape, pe maxim jumatate din cale.
  Pentru desfasurarea fluenta a traficului rutier rugam conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera instituita pe durata executarii lucrarilor.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 04.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad principal - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati din date de: 09.12.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare si extindere Patinoar", propus a fi amplasat in Galati, B-dul George Cosbuc nr. 253, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galati si la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Data:

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 06.12.2019 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Medico-Social Pechea".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din data de 21.11.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 29.11.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 23

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colt cu str. Tecuci (bloc S6B sc. 1 si 2, bloc S6C), in vederea extinderii spatiilor comerciale astfel incat sa formeze un ansamblu unitar in zona delimitata: la nord de str. Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de str. 1 Decembrie 1918 si la sud-est de aleea de acces".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: referent, grad IA - Biroul de Presa - proba scrisa - 05.12.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate - proba scrisa - 05.12.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor - proba scrisa - 04.12.2019, ora 13:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - "Centru de afaceri IT"

Data:

  S.C. Spes S.R.L. reprezentata de Chirilus Sorin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare P.U.Z. - "Centru de afaceri IT" situat in municipiul Galati, str. Brailei nr. 120 c/c str. Romana nr. 180 - 182, in perioada 22.11.2019 - 01.12.2019.
  Terenul care a generat P.U.Z. este situat in U.T.R. 26 - Pol urban principal. Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Completarea utilizarilor admise
 • Cresterea indicatorilor urbanistici
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate: la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Arhitect sef din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul P.U.Z.: d-nul arh. Mihai Puiu Bacalu, BIA Bacalu D. Mihai Puiu, adresa: municipiul Galati, str. Brailei nr. 1, bl. I ap. 2, tel. mobil: 0749-061-898, e-mail : puiubacalu@yahoo.com.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 22.11.2019 - 01.12.2019 pe adresa de e-mail: Arhitect sef, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public privind intentia de elaborare P.U.Z. - "Hală metalica productie si depozitare"

Data:

  S.C. Lacon Immobilien S.R.L. reprezentata de Ragalie Constantin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii intentiei de elaborare P.U.Z. - "Hala metalica productie si depozitare" situat in municipiul Galati, str. Traian nr. 470, lot 1, lot 2, lot 4, in perioada 22.11.2019 - 01.12.2019.
  Terenul care a generat P.U.Z. este situat in U.T.R. 1 - Zona mixta - Traian Nord.
   Obiectivele documentatiei de urbanism P.U.Z. sunt:
 • Dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • Organizarea reÈ›elei stradale;
 • Modul de utilizare a terenurilor;
  Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. pot fi consultate: la sediul Primariei municipiului Galati - Institutia Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, telefon: 0236-307-708, fax: 0236-461-460, e-mail : Arhitect sef din Str. Domneasca nr. 54 si la elaboratorul P.U.Z.: d-nul arh. Mihai Puiu Bacalu, BIA Bacalu D. Mihai Puiu, adresa: municipiul Galati, str. Brailei nr. 1, bl. I ap. 2, tel. mobil: 0749-061-898, e-mail : puiubacalu@yahoo.com.
  Observatii sau semnalari pot fi transmise in perioada 22.11.2019 - 01.12.2019 pe adresa de e-mail: Arhitect sef, respectiv la registratura Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public si Privat Galati, titular al proiectului "Reparatii capitale gard baza de agrement Zatun", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare adecvata de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reparatii capitale gard baza de agrement Zatun", propus a fi amplasat in municipiul Galati, Tarla 252, 254; Parcela 1151, 1147, 1149, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sala Sporturilor - masuri suplimentare privind securitatea la incendiu", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Stadionului nr. 1, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galati si la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21", propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartier Micro 20 cuprins intre B-dul Otelarilor B-dul Galati - Limita S-SV a municipiului Galati - str. Stadionului.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr.54, in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, din str. Regiment 11 Siret nr.2, Municipiul Galati.

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20/Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20", propus a fi amplasat in municipiul Galati, cartier Micro 20 cuprins intre B-dul Otelarilor B-dul Galati - Limita S-SV a municipiului Galati - str. Brailei.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr.54, in zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, din str. Regiment 11 Siret nr.2,municipiul Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt mediu !!

Data:

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Consolidare si modernizare pod din beton armat in Galati - Calea Smardan (DJ 251) in zona intersectiei cu str. Filesti" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Consolidare si modernizare pod din beton armat in Galati - Calea Smardan (DJ 251) in zona intersectiei cu str. Filesti", propus a fi amplasat in municipiului Galati, str. Calea Smardan (DJ 251) in zona intersectiei cu str. Filesti.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, jud. Galati in zilele de luni - joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00 precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati la initiativa S.C. Brates Prut Frumusita S.R.L. reprezentata de domnul Baila Marian, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei de urbanism P.U.Z. - Zona de studiu este delimitata la nord - vest de strada Radu Negru, la sud-est de strada Afinului, la sud - vest de strada stiintei, la nord-est de strada Domneasca - obiectiv de investitie "Magazin Penny Market si magazin cu produse din carne si branzeturi parter, accesuri auto si pietonale, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame fatade si parcare, totem publicitar, imprejmuire si organizare de santier", generat de imobilul din municipiul Galati, strada Domneasca nr. 191 lot 1 si lot 2 - etapa elaborarii propunerilor.
  Procedura de informare si consultare se desfasoara in perioada 15.11.2019 - 04.12.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Documentatii urbanism.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca, incepand cu data 14.11.2019, se vor executa lucrari de de frezare - asfaltare pe str. Brailei (tronsonul cuprins intre str. Traian si str. Domneasca); str. Domneasca (tronsonul cuprins intre str. Brailei si str. Brigadierilor) si str. Navelor (tronsonul cuprins intre str. Domneasca si str. Egalitatii).
  Facem precizarea ca lucrarile se vor desfasura in intervalul orar 20:00 - 05:00, conform urmatoarei planificari:
 • Str. Brailei (tronsonul cuprins intre str. Traian si str. Domneasca):
  • 14.11.2019 - 15.11.2019 - partea stanga a sensului de mers catre str. Domneasca;
  • 18.11.2019 - 19.11.2019 - partea dreapta a sensului de mers catre str. Domneasca;
 • Str. Domneasca (tronsonul cuprins intre str. Brailei si str. Brigadierilor):
  18.11.2019 - 20.11.2019. Traficul va fi deviat pe urmatoarea ruta ocolitoare: Str. Brailei - str. Domnească - str. Navelor – str. Egalitatii - str. Ion Creanga - str. Lahovary - str. Domneasca;
 • Strada Navelor (tronsonul cuprins intre str. Domneasca si str. Egalitatii):
  20.11.2019 - 23.11.2019. Traficul va fi deviat pe următoarele rute ocolitoare: Str. Navelor - str. Egalitatii - str. Ion Creanga - str. Lahovary - str. Domneasca sau str. Portului - str. Traian - str. Brailei
  Pe durata lucrarilor de asfaltare pe acest tronson traficul se va desfasura in ambele sensuri, pe cate o banda a directiei de mers ramasa libera.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de ordinara din 31.10.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 12.11.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii contractuale vacante de executie.
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Modificare H.C.L. nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat, cu modificarile si completarile ulterioare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Financiar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 09.12.2019, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domneasca nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei.
  Conditiile de participare la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin. (1), cu exceptia literei b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata.
  Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si interviu.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv in perioada 08.11.2019 - 27.11.2019, si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 • formularul de inscriere.
Bibliografia pentru examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati pentru urmatoarele servicii, birouri si compartimente din cadrul acesteia: Serviciul Financiar, Compartimentul incasari si Plati, Serviciul Autoritate Tutelara, Biroul Cadastru, Compartimentul Atragere Fonduri, Finantari, intocmire Documentatie, Serviciul Investitii, Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si incasari Ghiseu, Compartimentul Apa, Canalizare, Termoficare, Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic, Serviciul Evidenta Persoanelor, Serviciul Buget poate fi consultata accesand urmatorul link: Bibliografie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Financiar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 07.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 05.11.2019 la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 06.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grade superior - Biroul reparatii si Intrwtinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 04.11.2019, la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grade superior - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca, in perioada 06.11.2019 - 08.11.2019, se vor executa lucrari de semnalizare rutiera pentru implementarea sensurilor unice pe urmatoarele strazi si tronsoane de strada: Str. Vasile Alecsandri (tronsonul cuprins intre str. Domneasca si str. Mihai Bravu), Str. Mihai Bravu, Str. Episcop Melchisedec Stefanescu (tronsonul cuprins intre str. Mihai Bravu si str. Domneasca), Str. Nicolae Balcescu (tronsonul cuprins intre str. Basarabiei si str. Garii), Aleea Paul Bujor.
   Intervalul de timp necesar executarii etapelor urmatoare vor fi aduse la cunostinta cetatenilor pe site-ul Primariei municipiului Galati.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Modificare H.C.L. nr. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si funcÈ›ionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare si a Caietului de sarcini pe activitati a serviciului de salubrizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 31.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt public !!

Data:

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de ordinara din 22.10.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 31.10.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

Anunt important !!

Data:

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.11.2019 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Financiar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.11.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.