Anunțuri de promovare

System Administrator

Rezultat selectie dosare examen promovare in clasa

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma a invatamant superior, din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Incasari Ghiseu

Rezultat selecție dosare examen promovare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 28.09.2023 (proba scrisă), în vederea promovării personalului contractual într-o funcție pentru care e prevăzut un nivel de studii superior, respectiv în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad II în cadrul Biroului de Presă

Rezultat selecție dosare examen promovare în clasă

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale

Rezultat final examen promovare în clasă

Data:

Rezultatul final la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente

Rezultat proba interviu examen promovare în clasă

Data:

Rezultatul probei interviu din data de 14.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente

Rezultat proba scrisă examen promovare în clasă

Data:

Rezultatul probei scrise din data de 14.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente

Anunț examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superiior

Data:

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria municipiului Galați, organizează examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul Biroului de Presă, în urma absolvirii studiilor superioare.

Anunț examen promovare în clasă în cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Data:

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, 480 și 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu.

Anunț examen promovare în clasă în cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale

Data:

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, 480 și 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale.

Rezultat selectie dosare examen promovare în clasă Serviciul Organizare Evenimente

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul final la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați organizat în data de 31.08.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați organizat în data de 31.08.2023 – proba scrisă

Rezultat proba scrisă examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați organizat în data de 31.08.2023 ora 10.00

Rezultat selecție dosare examen de promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați organizat în data de 31.08.2023 ora 10.00 – proba scrisă

Anunț examen promovare în clasă

Data:

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, 480 și 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Organizare Evenimente.

Anunt examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultat final concurs de promovare

Data:

Rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou grad II din cadrul Biroului Registrului Agricol, Fond Funciar, Arhivă, organizat în data de din data de 29.06.2023 (proba scrisă)

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă organizat în data de 29.06.2023 - proba scrisă

Rezultat proba scrisă concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă din data de 29.06.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II al Biroului Concesiuni, Vanzări Terenuri, Cabinete Medicale, organizat în data de de 22.06.2023 (proba scrisă)

Rezultat final concurs de promovare

Data:

Rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou grad II din cadrul Biroului Asociații de Proprietari, organizat în data de 21.06.2023 (proba scrisă)

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Concesiuni, Vanzări Terenuri, Cabinete Medicale, proba scrisă - 22.06.2023

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Asociații de Proprietari organizat în data de 21.06.2023 - proba scrisă

Rezultat proba scrisă concurs promovare!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 22.06.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

Rezultat proba scrisă concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Asociații de Proprietari din data de 21.06.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

Rezultat proba scrisă examen promovare în grad superior

Data:

Rezultatul probei scrise din data de 19.06.2023, ora 10.00, la concursul (examenul) organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior – consilier, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă, din data de 29.06.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de concurs (examen) la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior de consilier, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație, proba scrisă – 19.06.2023 ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs promovare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, din data de 22.06.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Asociații de Proprietari, din data de 21.06.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Anunț concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă

Anunț examen promovare în grad profesional

Data:

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 19.06.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Anunț concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

Anunț concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Asociații de Proprietari

Rezultat final examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați, organizat în data de 26.04.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 26.04.2023 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 26.04.2023 ora 10.00

Rezultat selecție dosare examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă –26.04.2023, ora 10.00

Anunț examen promovare în grad profesional

Data:

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Rezultate finale examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați, organizat în data de 13.02.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați organizat în data de 13.02.2023 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați organizat în data de 13.02.2023 ora 10.00

Rezultat selecție dosare examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați organizat în data de 13.02.2023 ora 10.00

Anunț examen de promovare în grad profesional

Data:

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 13.02.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Rezultat final concurs de promovare

Data:

Rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou grad II din cadrul Biroului Cadastru, organizat în data de din data de 10.01.2023 (proba scrisă)

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Cadastru, organizat în data de 10.01.2023 - proba scrisă

Rezultat proba scrisă concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Cadastru din data de 10.01.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Cadastru, din data de 10.01.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat final concurs de promovare

Data:

Rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou grad II din cadrul Biroului Recepții și Desființări organizat în data de din data de 15.12.2022

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Recepții și Desființări organizat în data de 15.12.2022- proba scrisă.

Rezultat proba scrisă concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Recepții și Desființări din data de 15.12.2022, ora 10.00- proba scrisă

Anunț concurs de promovare

Data:

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Cadastru

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Recepții și Desființări, din data de 15.12.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat final concurs de promovare

Data:

Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați, organizat în data de 21.11.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 21.11.2022

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 21.11.2022

Rezultat selecție dosare examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 21.11.2022, ora 10.00

Anunț concurs de promovare

Data:

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Recepții și Desființări

Anunț examen de promovare în grad profesional

Data:

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 21.11.2022, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Rezultat final concurs de promovare

Data:

Rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou grad II din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale organizat în data de din data de 30.09.2022

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale organizat în data de 30.09.2022

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale din data de 30.09.2022, ora 09.00- proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale, din data de 30.09.2022, ora 09.00 – proba scrisă

Anunț concurs de promovare

Data:

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Informatizare din data de 17.05.2022 –proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Informatizare din data de 17.05.2022, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Informatizare din data de 17.05.2022, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Informatizare, din data de 17.05.2022, ora 10.00

Anunt concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Informatizare

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional

Data:

Listă cu rezultatele finale la concursul (examenul) organizat de către Primăria municipiului Galaţi în vederea promovării în grad profesional imediat superior – consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Autorizare Construire

Rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional

Data:

Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 15.03.2022, ora 10.00 la concursul (examenul) organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior – consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Autorizare Construire

Rezultat proba scrisa examen promovare în grad profesional

Data:

Lista cu rezultatele la proba scrisă din data de 14.03.2022, ora 10.00, la concursul (examenul) organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior – consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Autorizare Construire

Rezultate finale examen promovare în clasă

Data:

Rezultatul final al examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții pe funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior din cadrul Compartimentului Registratură Internă, Arhivă Proprie Operațională

Rezultat selectie dosare examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs (examen) la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Autorizare Construire proba scrisă – 14.03.2022 ora 10.00

Rezultat proba interviu examen promovare in clasa

Data:

Rezultatul probei interviu din data de 02.03.2022 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Compartimentului Registratură Internă, Arhivă Proprie Operațională

Rezultat proba scrisa examen promovare în clasă

Data:

REZULTATUL probei scrise din data de 02.03.2022 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Compartimentului Registratură Internă, Arhivă Proprie Operațională

Rezultat selectie dosare examen promovare în clasă

Data:

Lista dosarelor selectate în vederea participării la examenul de promovare în clasă din data de 02.03.2022 ora 10.00 din cadrul Compartimentului Registratură Internă, Arhivă Proprie Operațională

Anunț examen promovare în clasă

Data:

Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Compartimentului Registratură Internă, Arhivă Proprie Operațională.

Anunț examen promovare în grad profesional

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 14.03.2022, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Rezultate finale obtinute la concursul de promovare

Data:

Rezultatele finale obtinute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu, grad II - Serviciul Inchirieri Terenuri din data de 25.01.2022

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultat proba interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu, grad II - Serviciul Inchirieri Terenuri din 25.01.2022

Rezultate finale examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 20.01.2022 - proba scrisă

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Lista cu rezultatele finale la concursul (examenul) organizat de către Primăria municipiului Galaţi în vederea promovării în grad profesional imediat superior – inspector de specialitate, gradul II din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 25.01.2022, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 20.01.2022 - proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatele la proba scrisă din data de 21.01.2022, ora 10.00, la concursul (examenul) organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior – inspector de specialitate, grad II din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor

Rezultat proba scrisă examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 20.01.2022

Rezultat selectie dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II – Serviciul Închirieri Terenuri, din data de 25.01.2022, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 20.01.2022 - proba scrisă

Anunț examen promovare în grad profesional

Data:

Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcția contractuală de execuție de referent, gradul II din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor.

Anunt concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef serviciu, grad II – Serviciul Închirieri Terenuri

Anunț examen promovare în grad profesional

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 20.01.2022, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 19.11.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 19.11.2021, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 19.11.2021, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, din data de 19.11.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare din data de 25.10.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare – proba scrisă – 25.10.2021

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare din data de 25.10.2021, ora 10.00

Anunt concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat selectie dosare concurs de promovare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare, din data de 25.10.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional

Data:

Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați, organizat în data de 30.09.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 30.09.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisă examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 30.09.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 30.09.2021, ora 10.00

Anunt concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare

Retragere anunț concurs de promovare

Data:

În urma clarificărilor de retragere concursuri, făcute de ANFP, Primăria Municipiului Galați, retrage anunțul de concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou - Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați din data de 14.10.2021 - proba scrisă

Anunt concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Anunț examen promovare în grad profesional

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 30.09.2021, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați, organizat în data de 26.07.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 26.07.2021

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați din data de 26.07.2021

Rezultat selectie dosare examen promovare în grad profesional

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 26.07.2021, ora 10.00

Anunț examen promovare în grad profesional

Data:

Primăria municipiului Galați organizează în data de 26.07.2021, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Rezultatul final al examenului de promovare în clasa

Data:

Rezultatul final la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi

Rezultat proba interviu examen promovare în clasă

Data:

REZULTATUL probei interviu din data de 18.05.2021 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi

Rezultat proba scrisa examen de promovare in clasa

Data:

REZULTATUL probei scrise din data de 17.05.2021 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi

Rezultat selectie dosare examen promovare în clasă

Data:

LISTA DOSARELOR SELECTATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ DIN DATA DE 17.05.2021 ora 10.00 DIN CADRUL SERVICIULUI URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ, AMENZI

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe din data de 27.04.2021 – proba scrisă

Anunt examen promovare în clasa

Data:

Anunt examen promovare în clasa în cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi

Rezultatul final al concursului de promovare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 26.04.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de vacante de șef serviciu – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe – proba scrisă – 27.04.2021

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe din data de 27.04.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de vacante de șef birou – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare – proba scrisă – 26.04.2021

Rezultatul probei scrise

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 26.04.2021, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe, din data de 27.04.2021, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de promovare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare, din data de 26.04.2021, ora 10.00

Anunt concurs de promovare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare

Anunt concurs de promovare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: Sef serviciu, grad II – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, organizat in data de 25.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele probei interviu la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati din data de 25.01.2021.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati - proba scrisa - 25.01.2021.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire din data de 21.12.2020 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizează in data de 25.01.2021, ora 10:00, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domneasca nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 23.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Din motive obiective legate de suspendarea relatiilor cu publicul in cadrul institutiei noastre datorita raspandirii infectarii cu virusul COVID 19, in conformitate cu dispozitiile art. 471 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, proba scrisa a concursului de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu, grad II - Serviciul Autorizare Construire se va amana pentru data de 21.12.2020, ora 13:00.

Anunt concurs examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire din data de 09.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie din data de 21.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere vacante cu durata normala a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe saptamana) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere vacante cu durata normala a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe saptamana) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul final la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, in data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat final.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, in data de 20.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele finale la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, in data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, din datele de 15.10.2020 si 16.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, din data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati, din data de 15.10.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt examen de promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 15.10.2020, ora 10.00, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei. Conditiile de participare la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin. (1), cu exceptia literei b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv in perioada 14.09.2020 - 05.10.2020, si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 • formularul de inscriere.
  Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si interviu. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare .

Anunt examen promovare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat de catre Primaria municipiului Galati in vederea promovarii in grad profesional imediat superior - consilier, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului Transport Urban.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 15.06.2020 la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.06.2020 la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior - consilier, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.06.2020 la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 10.06.2020 la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.06.2020la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.06.2020, la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultati dosarelor de inscriere la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati din datele de 09.06.2020 si 10.06.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza in datele de 09.06.2020 si 10.06.2020, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domneasca nr. 54, pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Examen promovare.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul final la examenul de promovare in clasa din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat final.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 09.01.2020 la examenul de promovare in clasa din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.01.2020, la examenul de promovare in clasa din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la examen de promovare in clasa din data de 09.01.2020, ora 10:00, din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate dosare selectate.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o forma de invatamant superior, din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt examen promovare.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din date de 09.12.2019, la concursul(examenul) organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior: Inspector, clasa I, grad superior si Consilier, clasa I, grad principal.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise din data de 09.12.2019 la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 09.12.2019, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domneasca nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei.
  Conditiile de participare la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin. (1), cu exceptia literei b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata.
  Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si interviu.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv in perioada 08.11.2019 - 27.11.2019, si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 • formularul de inscriere.
Bibliografia pentru examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati pentru urmatoarele servicii, birouri si compartimente din cadrul acesteia: Serviciul Financiar, Compartimentul incasari și Plati, Serviciul Autoritate Tutelara, Biroul Cadastru, Compartimentul Atragere Fonduri, Finantari, intocmire Documentatie, Serviciul Investitii, Serviciul Prelucrare Automata a Datelor și incasari Ghișeu, Compartimentul Apa, Canalizare, Termoficare, Serviciul Relatii cu Publicul, Ghișeu Unic, Serviciul Evidenta Persoanelor, Serviciul Buget poate fi consultata accesand urmatorul link: Bibliografie.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Birou Planificare Urbana.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 14.10.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Planificare Urbana.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul final la examenul pentru promovarea in clasa din cadrul Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat final.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 09.10.2019, la examenul de promovare in clasa din cadrul Serviciului Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul organizat de catre Primaria municipiului Galati in vederea promovarii in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 04.10.2019, la examenul organizat pentru promovarea in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 02.10.2019, la examenul organizat pentru promovarea in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la examenul de promovare in clasa din data de 09.10.2019, ora 10:00 din cadrul Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate pentru examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori din data de 02.10.2019..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati oraganizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o forma de invatamant superior, din cadrul Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs promovare.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o forma de invatamant superior, din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Proba scrisa a examenului va avea loc pe data de 02.10.2019, ora 10.00, la sediul Primariei municipiului Galati din str. Domneasca nr. 54.
  Functionarii publici care indeplinesc conditiile de inscriere la examen trebuie sa prezinte o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, insotita de diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor, in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului.

Bibliografia de examen

 • Constitutia Romaniei;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Sef birou - Biroul Planificare Urbana.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul final la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat final.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul la proba interviu din data de 28.08.2019 la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul la proba scrisa din data de 28.08.2019 la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Avize si Receptii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 23.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Avize si Receptii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati de: Sef Serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor pentru examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare, proba scrisa - 28.08.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizează examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o forma de invatamant superior, din cadrul Biroului Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Proba scrisa a examenului va avea loc pe data de 28.08.2019, ora 10.00, la sediul Primariei municipiului Galati din str. Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Anunt concurs promovare.

Anunta examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati anunta examen promovare in grad profesional pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor. Proba scrisa a examenului va avea loc in data de 06.12.2018, ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare in grad profesional.

Anunt examen promovare in grad !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele finale la examenul pentru promovare in grad profesional superior.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 19.12.2017, la examenul de promovarea in grad profesional imediat superior referent, grad II - Departamentul Relatii Externe si Protocol.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 19.12.2017, la examenul de promovarea in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati si Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 15.12.2017, la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data 13.12.2017 la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional - inspector de specialitate grad IA din cadrul Compartimentului de Implementare si Gestionare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data 13.12.2017 la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional - inspector de specialitate grad IA din cadrul Compartimentului Aparatul Permanent al Consiliului Local".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Lista rezultate.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional din cadrul Departamentului Relatii Externe si Protocol".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Rezultat selectie dosare.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional din cadrul Compartimentului Aparatul Permanent al Consiliului Local".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista selectie dosare.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional din cadrul Compartimentului de Implementare si Gestionare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista selectie dosare.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
  Examenul de promovare in grad consta in sustinerea unei probe scrise. Pentru participarea la examen, candidatii vor trebui sa depuna o cerere la Biroul Resurse Umane si Salarizare in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului de examen.
  Proba scrisa va avea loc in data de 19.12.2017 ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt examen promovare.

Anunt examen promovare in grad profesional !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad pentru doua posturi contractuale de inspector de specialitate.
  Examenul de promovare in grad consta in sustinerea unei probe scrise. Pentru participarea la examen, candidatii vor trebui sa depuna o cerere la Biroul Resurse Umane si Salarizare in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului de examen.
  Proba scrisa va avea loc in data de 13.12.2017 ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt examen promovare.

Anunt concurs de promovare in grad profesional imediat superior !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
  Proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior va avea loc in data de 15.12.2017, ora 11:00.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului de promovare si va contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in grad profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare.

Anunt concurs promovare in grad superior !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferioare care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Compartiment Reparatii si Intretinere strazi.
  Proba scrisa a examenului va avea loc pe data de 07.11.2017 ora 10:00, sediul Primariei municipiului Galati din strada Domneasca nr. 54.

Anunt promovare in grad !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate rezultatele obtinute la proba scrisa din data de 30.12.2016 pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functia contractuala de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt promovare in grad !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate rezultatele obtinute la proba scrisa din data de 30.12.2016 pentru examenul de promovare in functia contractuala de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt promovare in grad !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate rezultatul selectiei dosarelor de examen pentru promovarea in functia contractuala de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie si si Serviciul Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Examen promovare in grad - personal contractual

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in grad pentru postul contractual de inspector de specialitate, grad IA - Compartiment administrativ, initiere, urmarire si evidenta achizitii activitate proprie.
  Examenul de promovare in grad va consta in sustinerea unei probe scrise. Pentru participarea la examen candidatii vor trebui să depuna o cerere la Biroul Resurse Umane si Salarizare, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului de examen.
  Proba scrisa va avea loc pe data de 30.12.2015, ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 38.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, la Biroul Resurse Umane si Salarizare, Str. Domneasca nr. 38, cam. 23, tel. 0236-307713.
Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 14/2004 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 5 - 7, art. 68

Examen promovare in grad - personal contractual

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in grad pentru postul contractual de inspector de specialitate, grad I - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Examenul de promovare in grad va consta in susyinerea unei probe scrise. Pentru participarea la examen candidatii vor trebui sa depuna o cerere la Biroul Resurse Umane si Salarizare, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului de examen.
  Proba scrisa va avea loc pe data de 30.12.2015, ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 38.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, la Biroul Resurse Umane si Salarizare, Str. Domneasca nr. 38, cam. 23, tel. 0236-307713.
Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;

Anunt concurs promovare grad superior!!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad pentru functionarii publici.
  Proba scrisa a examenului va avea loc in data de 28.12.2016 la orele mentionate, iar interviul in data de 30.12.2016 la ora 9:00.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad pentru postul contractual de inspector de specialitate, grad debutant - Compartimentul Arhiva.
  Examenul de promovare in grad va consta in sustinerea unei probe scrise.

Anunt concurs promovare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 07.12.2015 - proba scrisa iar interviul pe data de 10.12.2015 pentru urmatoarele servicii si compartimente din cadrul primariei.
  Persoanele interesate pot consulta bibliografia accesand urmatorul link: Bibliografie concurs.

Anunt examen promovare in grad !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad pentru postul contractual de inspector de specialitate, grad debutant - S.P.C.L.E.P.
  Examenul de promovare în grad va consta in sustinerea unei probe scrise.

Anunt examen promovare in grad - Personal contractual

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad pentru postul contractual de inspector de specialitate, grad debutant – Departamentul Relatii Externe si Protocol.
  Examenul de promovare in grad va consta in sustinerea unei probe scrise.

Anunt examen promovare in grad - Personal contractual

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad pentru postul contractual de consilier juridic, grad debutant – Compartiment Aparatul permanent al Consiliului Local.
  Examenul de promovare in grad va consta in sustinerea unei probe scrise.

Anunt concurs promovare !!!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de: director general - Directia Generala Servicii Publice.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Biroul Strategii si Dezvoltare Servicii IT.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Biroul Administrare Structura Informatica si Baza de Date.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Compartimentul Control.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Biroul Comunicare.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Serviciul Autoritate Tutelara.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 9:00 pentru Compartimentul Autorizatii Licente.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 13:00 pentru Serviciul Constructii, Dezvoltare si Intretinere Strazi.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 13:00 pentru Serviciul Juridic si Legalitate.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 13:00 pentru Serviciul Fond locativ si Administrarea Spatiilor cu alta Destinatie.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 13:00 pentru Compartiment Transport Urban.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 13:00 pentru Compartiment Achizitii si Constructii Carti Tehnice.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 15:00 pentru Directia de Proiecte si Finantari Externe.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 15:00 pentru Serviciul Stare Civila.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 15:00 pentru Compartimentul de Inchirieri, Concesionari si Vanzari.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 15:00 pentru Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutii de Asistenta Sociala.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 11:00 pentru Serviciul Contabilitate, Compartimentul Cheltuieli.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 11:00 pentru Serviciul Impozite, Taxe si alte venituri Persoane Juridice.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 11:00 pentru Serviciul Prelucrare automata a datelor, Incasari ghiseu.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 11:00 pentru Serviciul Urmarire si Executare silita amenzi.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui pe care sunt incadrati pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 11.12.2014, ora 11:00 pentru Serviciul Impozite, Taxe si alte venituri Persoane Fizice.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidat in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului ( pana pe data de 02.12.2014 inclusiv, ora 16:30) privind organizarea examenului sau concursul de promovare si contine in mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Compartimentul de Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere

.

Anunt examen de promovare in grad profesional

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examenul de promovare in grad profesonal pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile legale de promovare in data de 05.12.2013.
Conditiile de inscriere pe care trebuie sa le indeplineasca functionarul public pentru inscrierea la examenul de promovare in gradul imediat superior celui detinut
 • sa aiba cel putin 3 ani de vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

  Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv pana la data de 19.11.2013.

Examen promovare in clasa

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen pentru promovarea in clasa a functionarilor publici care au absolvit studii universitare de licenta si sunt incadrati pe functii publice cu nivel inferior, in cadrul Serviciului Informatizare, in data de 23.11.2009, ora 10 00.  Cererile de participare la examen se depun pana pe data de 11.11.2009, la Serviciul Management Resurse Umane, Salarizare.
Bibliografie:
 • Legea nr. 215/2001 - legea administratiei publice locale, republicata;
 • Legea nr. 188/1999 - privind statutul functionarilor publici, republicata;
 • Legea nr. 7/2004 - privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata;
 • Hardware - Unitatea centrala de prelucrare; Memoria : interna ( ROM, RAM, EPROM), cache, externa;Dispozitive: intrare, iesire, stocare.
 • Retele de calculatoare si administrarea lor : Retele locale si de larga acoperire; Internet si intranet; Posta electronica; Securizarea retelei.
 • Sisteme de operare: Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux
 • Microsoft Office: Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access
 • Baze de date: Limbajul SQL, Sisteme de gestionare a bazelor de date: ORACLE, MYSQL
 • Limbaj de programare: Limbajul PHP.
 • Anunt examen promovare in clasa

  Data:

    Primaria municipiului Galati organizeaza examen pentru promovarea in clasa a functionarilor publici care au absolvit studii universitare de licenta si sunt incadrati pe functii publice cu nivel inferior, dupa cum urmeaza:
  • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei – in data de 16.11.2009, ora 9.00
  • Serviciul Cadastru – in data de 16.11.2009, ora 10.00
  • Serviciul Audit – in data de 16.11.2009, ora 11.00
  • Serviciul Public de Asistenta Sociala – in data de 16.11.2009, ora 12.00
  • Serviciul Preturi, Compensari, Achizitii - in data de 16.11.2009, ora 13.00
  • Serviciul pentru Situatii de Urgenta - in data de 16.11.2009, ora 14.00
  • Compartimentul Registrul Agricol - - in data de 16.11.2009, ora 14.00
  • Directia Impozite, Taxe si alte Venituri Locale - in data de 16.11.2009, ora 15.00
  • Serviciul Contabilitate Generala - in data de 16.11.2009, ora 15.00
  • Serviciul Coordonarea si Urmarirea Serviciilor Publice Locale - in data de 16.11.2009, ora 15.00
  • Serviciul incasari si Plati - in data de 16.11.2009, ora 15.00.
    Cererile de participare la examen se depun pana pe data de 04.11.2009, la Serviciul Management Resurse Umane, Salarizare. Alaturat se anexeaza bibliografia de examen aferenta fiecarui serviciu. Pentru mai multe detalii apasati de urmatorul link << Bibliografie examen >>.

  Anunt foarte important privind examenele de promovare in grad

  Data:

    Urmare Avizului Favorabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, examenele pentru promovarea in grad profesional din cadrul Primariei municipiului Galati se vor organiza pentru toate directiile, serviciile si compartimentele in data de 10 august 2009 (proba scrisa) si 14 august 2009 (interviul) conform urmatorului grafic

  Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciului Informatizare.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciului Informatizare.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Tehnice.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Biroului Control Financiar Asociatii de Proprietari.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciului Asociatii de Proprietari.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciului Asociatii de Proprietari.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei de Programe si Proiecte Europene.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Biroului Integrare Europeana.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei de Urbanism si Planificare Urbana.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciul Revendicari.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciul Revendicari.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Economice – Serviciul Financiar Contabil si Angajamente Bugetare.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciul Contencios Juridic.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Gestiunea Patrimoniului – Serviciul Administrare Fond Locativ.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Economice – Serviciul Contabilitate Generala.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Biroului Licitatii.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciului Management Resurse Umane, Salarizare.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Examenele de promovare in grad profesional imediat superior, organizate de catre Primaria Municipiului Galati in perioada 13 – 17.07.2009 sunt reprogramate pentru intervalul 10 – 14 august 2009 dupa cum urmeaza:
 • Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale - promovare grad profesional imediat superior:
 • proba scrisa: 10.08.2009 – ora 9 00
 • interviul: 12.08.2009 – ora 10 00
 • Compartiment Registrul Agricol - promovare din grad profesional principal in grad superior:
 • proba scrisa: 10.08.2009 – ora 11 00
 • interviul: 12.08.2009 – ora 12 00
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directia de Urbanism si Planificare Urbana.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciului Contencios Juridic.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Administratie Publica Locala – Serviciul Public de Asistenta Sociala.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Administratie Publica Locala – Serviciul Autoritate Tutelara.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Economice – Serviciul Preturi, Compensari, Achizitii.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Economice – Serviciul Financiar Contabil si Angajamente Bugetare.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Economice – Serviciul Contabilitate Generala.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Economice – Serviciul Contabilitatea Veniturilor.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Administratie Publica Locala – Serviciul Comunicare.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Compartimentului Registrul Agricol.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
 • Anunt examen promovare in grad

  Data:

    Primaria Municipiului Galati organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior, in cadrul Directiei Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale.
  Conditii de participare:
 • Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
 • Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.