#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 17.08.2022, orele 13:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință că în perioada 17.08.2022 - 20.08.2022 se va începe realizarea etapei a V-a din Planul de Acțiune DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2022, prin Serviciul Public Ecosal.

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi din data de 11.08.2022, ora 10.00

Proiectul de Hotărâre nr. 554/09.08.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 294/19.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2023.

Transparenta decizionala

  Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: "Modificarea și completarea HCL nr. 294/19.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2023.". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 20 august 2022, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Rezultat final concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Salubrizare din data de 01.08.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei interviu din data de 03.08.2022 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Salubrizare din data de 01.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Anunț important !!

Parcari resedinta

În conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 337/24.06.2021 cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Galați, vă aduce la cunoștință că solicitanții următoarelor locuri de parcare ..

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi din data de 11.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de arhitect șef – Municipiul Galați, din data de 22.08.2022, ora 10.00

Anunț public !!

Anunturi publice

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: "Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară din data de 25.07.2022 au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 03.08.2022".

Anunț de participare la licitație

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 9 amplasamente pentru comercializare flori.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare a edificării construcțiilor/extinderilor finalizate, executate fără autorizație de construire.

Transparenta decizionala

  Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: "Regulamentului de atestare a edificării construcțiilor/extinderilor finalizate, executate fără autorizație de construire.". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 12 august 2022, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Modificări legislative privind prelungirea autorizației de construire

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați informează că au apărut modificări la Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Astfel, potrivit Legii nr. 176 din 9 iunie 2022, în cazul în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilității autorizației se acordă gratuit, o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni. (La 13.06.2022 Alineatul (7) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Articolul III din LEGEA nr. 176 din 9 iunie 2022, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022).
În același timp, potrivit Legii nr. 176 din 9 iunie 2022, autorizațiile de construire deja prelungite, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de același regim precum cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioada egală cu diferența până la 24 de luni. (Articolul IV din LEGEA nr. 176 din 9 iunie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022).

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Salubrizare din data de 01.08.2022, ora 10.00

Sedinta C.T.A.T.U.

Sedinte CTATU

Sedinta C.T.A.T.U. din data de 05.08.2022

Anunț de participare la licitație

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați organizează în data de 23.08.2022, ora 14:30, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spaţiu comercial, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A S5.

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.