Anunț important! În atenția titularilor de contracte de închiriere pentru locuințele A.N.L.

Administrator

În vederea recalculării chiriilor aferente anului 2023 pentru locuințele A.N.L., în conformitate cu prevederile H.G. nr.1174/28.10.2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr.962/2001, aveți obligația ca, până la data de 31 ianuarie 2023, să prezentați documentele din care să reiasă VENITUL NET realizat pe ultimele 12 luni, respectiv în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, pentru toți membrii familiei înscriși în contract:

- adeverințe (în original) cu venitul net eliberate de angajatori/declarații notariale din care să reiasă că nu s-au realizat venituri în acest interval de timp, după caz/cupoane pensii/șomaj;

- cupoane de alocații/adeverințe de la Agenția Județeană de Plăți cu veniturile pe ultimele 12 luni pentru copiii minori;

- dovada plății pensiilor de întreținere (acolo unde este cazul);

În caz contrar, se va proceda la aplicarea coeficientului de 1,00 - coeficient maxim aplicat în cazul unui venit pe membru de familie mai mare decât 100% salariul minim net pe economie.

Documentele se depun la Registratura Generală a Primăriei municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 54 sau se trimit pe adresa de email: relatiipublice@primariagalati.ro.

Plata chiriilor ANL se poate efectua începând cu data de 10.02.2023.

Începând cu anul 2023, chiria ANL se plătește lunar, până la data de 15 ale lunii în curs, excepție face luna ianuarie pentru care termenul scadent este data de 15.02.2023.