Recalcularea chiriei (blocuri A.N.L.)

Administrator

 • Cerere tip în care se solicită recalcularea chiriei;
 • Contractul de închiriere (copie xerox);
 • Buletin de identitate sau carte de identitate titular (copie xerox);
 • Acte de identitate și de stare civilă pentru toți membrii familiei mentionați în contractul de închiriere;
 • Acte doveditoare de venituri pentru toți membrii familiei menționați în contractul de închiriere:
  • pentru salariați - adeverință venit net realizat în ultimele 12 luni;
  • pentru pensionari - adeverință de la Casa de Pensii Galați în care este specificată pensia din ultimele 12 luni;
  • pentru elevi - adeverință de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați cu alocația de care beneficiază elevul și adeverință de la școală în care să fie menționat dacă primesc sau nu bursă;
  • pentru persoanele beneficiare de venitul minim garantat - adeverință în care să fie specificate persoanele din familie care beneficiază și cuantumul ajutorului social;
  • pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap - adeverință din care să reiasă cuantumul indemnizației de handicap;
  • pentru persoanele care nu au realizat venituri - declarație notarială în care să fie specificată perioada în care nu au fost realizate venituri.

 

Notă :

Documentele se depun la începutul fiecărui an calendaristic până la data de 31 ianuarie, iar adeverința de venit trebuie să cuprindă perioada ianuarie-decembrie a anului anterior.