Cumpărarea locuințelor

System Administrator

 

  • Cerere tip adresată domnului Primar;
  • Contractul de închiriere (în original);
  • Acte identitate/stare civilă ale titularului (titularilor) - (copie xerox);
  • Certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite cu plata la zi a chiriei și a taxei de habitat - titular;
  • Adeverință asociația de proprietari cu plata la zi a cheltuielilor de întreținere - pentru chiriașii care locuiesc la bloc;
  • Adeverință de la Apă Canal (pentru chiriașii care locuiesc la casă);
  • Numărul de apartament trecut pe contractul de închiriere, inclusiv pentru locuințele situate în case din fondul locativ vechi;
  • Declarații notariale de renunțare la dreptul locativ ale membrilor majori care figurează în contract  și/sau acord pentru cumpărare (dacă este cazul).
  • Declarație notarială privind respectarea prevederilor art.48 din Legea 114/1996 - titular.
Nota !!
  În fișa suprafeței locative, anexă a contractului de închiriere, trebuie să figureze doar titularul (titularii - soț+soție).