Cumpărarea locuințelor A.N.L.

Administrator

  • Contractul de închiriere în original;
  • Certificat fiscal din care să reiasă că sunt achitate toate taxele şi impozitele către bugetul local;
  • Adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte că sunt achitate la zi cheltuielile de întreţinere, inclusiv penalităţile;
  • Adeverinţă cu venitul net realizat de solicitant şi membrii familiei acestuia, pe ultimele 12 luni;
  • Declaraţia notarială a titularilor (soţ/soţie) - conform  prevederilor art. 10, alin(2) lit. c) și c)^1 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
  • Declarații notariale de renunțare la dreptul locativ ale membrilor majori care figurează în contract  și/sau acord pentru cumpărare (dacă este cazul).
  • Actul de identitate al titularilor (copie xerox).