Reînnoirea contractului de închiriere

Administrator

  • Cerere tip adresată domnului Primar;
  • Contractul de închiriere (în original);
  • Acte identitate/stare civilă pentru toți membrii familiei menționați în fișa suprafeței locative - anexă la contractul de închiriere (copii xerox);
  • Certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite cu plata la zi a chiriei și a taxei de habitat (soț și soție, după caz);
  • Adeverinta asociatia de proprietari cu plata la zi a cheltuielilor de intretinere (pentru chiriașii care locuiesc la bloc);
  • Adeverință de la Apă Canal (pentru chiriașii care locuiesc la casă);
  • Declaratie notariala privind respectarea prevederilor art.48 din Legea 114/1996 (titular și  soț/soție, după caz) pentru locuințele sociale // Declaratie notariala privind respectarea prevederilor art.48 din Legea 152/1996 pentru locuințele de tip A.N.L. (titular și  soț/soție, după caz).