Reinnoirea contractului de inchiriere

System Administrator

  • Cerere adresata domnului Primar.
  • Contractul de inchiriere (in original);
  • Acte identitate/stare civila pentru toti membrii familiei mentionati in fisa suprafetei locative - anexa la contractul de inchiriere (xerocopii);
  • Certificat fiscal privind achitarea taxelor locale - Directia de Taxe si Impozite (plata la zi a chiriei si a taxei de habitat);
  • Adeverinta Asociatia de Locatari/Proprietari (plata la zi a cheltuielilor de intretinere) - pt chiriasii care locuiesc la bloc;
  • Adeverinta Apaterm (plata la zi a apei) - pt chiriasii care locuiesc la casa;
  • Acte doveditoare de venituri pentru fiecare membru al familiei;
  • Declaratie notariala privind respectarea prevederilor art.48 din Legea 114/1996 (pentru titular + sot/sotie).