Acord unic

System Administrator

Secretariatul Comisiei de Acorduri Unice s-a constituit in conformitate cu art. 8, 20, 21 si 25 din normele metodologice de aplicare a Legii 50 / 1991 si H.C.L. nr. 608/ 20.11.2003, in cadrul Institutiei Arhitect Sef si a fost abilitat sa preia documentatiile, sa intocmeasca borderourile pe specialitati si cele corespunzatoare fiecarui avizator si sa le prezinte in plenul Comisiei de Acorduri Unice in scopul obtinerii Acordului Unic (cu valoare de aviz , elaborat in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii documentatiilor tehnice depuse).
  Prin certificatul de urbanism autoritatea emitenta stabileste avizele necesare pentru emiterea autorizatiei de construire.

 • Acordul unic reprezinta documentul cu valoare de aviz insumand avizele favorabile de la administratorii, respectiv furnizorii de utilitati urbane precum si institutiile descentralizate prevazute de lege.

    Structura Primariei Municipiului Galati a permis preluarea dupa modelul ghiseului unic, documentatia legala in vederea emiterii acestui acord, astfel incat plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor se face la o singura casierie conform reglementarilor alin. 8, art. 77, Ordinul Ministrului Transportului, Constructiilor si Turismului nr. 1430/2005, la sediul Primariei din str. Fraternitatii, nr. 1 sau cu ordin de plata.
  Fisele tehnice pentru obtinerea avizelor, necesare In vederea emiterii Acordului Unic, sunt puse la dispozitia solicitantilor, contra cost prin grija autoritatii emitente.
  In vederea avizarii, proiectantul completeaza fisele tehnice pe propria raspundere, cu datele proiectului si In conformitate cu cerintele fiecarui avizator.
Fisele tehnice sunt semnate de arhitect cu drept de semnatura abilitat potrivit prevederilor legale.
  Pentru obtinerea avizelor de la avizatori este necesar ca solicitantul sa depuna la registratura Primariei din str. Fraternitatii, nr. 1, cerere acord unic completata de solicitant, copie certificat de urbanism, fisele tehnice completate, documentatia necesara obtinerii avizelor specificata pe spatele fiecarei fise tehnice la punctul 2, dovada achitarii taxelor pentru obtinerea avizelor si taxa acord unic.
  Pentru avizare administratorii, respectiv furnizorii de utilitati urbane, precum si institutiile descentralizate prevazute de lege, analizeaza documentatiile In cadrul Comisiei de Acorduri Unice In baza borderourilor corespunzatoare fiecarui avizator, prezentate de Secretariat. La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice , proiectantul sau consultantul poate fi convocat de Secretariat si se prezinta la Comisia de Acorduri Unice , pentru a furniza eventualele elemente suplimentare.
  Documentatia supusa analizarii si avizarii se returneaza cu data si nr. de inregistrare in urmatoarele situatii :

 • documentatie incompleta sau Intocmita fara respectarea cerintelor avizatorului;
 • proiectantul nu se prezinta la prima sedinta care urmeaza solicitarii Comisiei de Acorduri Unice;
 • unul sau mai multi avizatori precizeaza In fisele tehnice conditiile de natura sa aduca modificari de solutie.

  In aceasta situatie termenul de analiza curge din momentul redepunerii documentatiei.Obiectiile avizatorilor la fisele tehnice sau la documentatii sunt motivate In scris sau telefonic, inclusiv modalitatile de rezolvare. Termenul de emitere a acordului unic este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.   Avizele care fac parte din acordul unic sunt:

 • SC APA CANAL SA
 • SC APATERM SA
 • SC ELECTRICA SA
 • SC DISTRIGAZ SA
 • SC ELECTROCENTRALE SA
 • SC ROMTELECOM SA
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "EREMIA GRIGORESCU" - SECURITATEA LA INCENDIU
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "EREMIA GRIGORESCU" - PROTECTIE CIVILA
 • DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEDICINA PREVENTIVA
 • AGENTIA DE MEDIU.