Compartimentul recepție lucrări construcții

System Administrator

Acte necesare pentru receptia la terminarea lucrarilor de constructii

  • Dovada achitarii cotelor legale la Inspectoratul de Stat in Constructii (conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, art. 14, alin. 1 lit. f)
  • Cerere tip catre Domnul Primar care se va solicita de la Registratura institutiei
  • Copie dupa actul de identitate pentru titularul autorizatiei de construire
  • Copie dupa autorizatia de construire, documentatie care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire - planse compartimentari, fatade, plan situatie
  • Plan de amplasamant si delimitare a bunui imobil la terminarea lucrarilor (releveu apartament)
  • Referatul cu punctul de vedere al proiectantului la terminarea lucrarilor
  • Formular de proces - verbal de receptie
  • Certificat de performanta energetica a cladirii
  • Comunicare incepere lucrari
La data receptiei la terminarea lucrarilor, titularul autorizatiei de construire va pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire, vizata spre neschimbare.