Certificatul de atestare edificare construcții

Procedura de proces in vederea emiterii certificatului de atestare a edificarii/extinderii/stadiului constructiei in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra constructiilor ( COD: PP-51 )

 

LISTA CU ACTELE NECESARE PENTRU EMITEREA
CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII / EXTINDERII CONSTRUCTIEI:
 • Cerere tip pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificarii/Extinderii Constructiei;
 • Actul de identitate pentru titularul (titularii) autorizatiei de construire;
 • Imputernicire (procura) autentificata la notar (PF) si in original (PJ), stampilata si semnata de managerul (administratorul) organizatiei + Actul de identitate al persoanei imputernicite;
 • * Extras de carte funciara pentru terenul pe care se edifica/extinde constructia;
 • Autorizatia de construire. Daca sunt emise mai multe autorizatii vor fi prezentate si acestea;
 • Proces Verbal la Terminarea Lucrarilor.
  * In situatia in care nu coincide numele titularului Autorizatiei de Construire cu cel din extrasul de carte funciara, vor fi solicitate documente suplimentare care sa ateste calitatea titularului in raport cu obiectul cererii, dupa caz: acte de proprietate, acte de vanzare - cumparare, hotarari judecatoresti definitive, contract de inchiriere, contract de superficie, contract de comodat, etc.;

  Nota: Toate documentele in copie vor fi certificate (de care solicitant) conform cu originalul in fata functionarului public responsabil.

 

LISTA CU ACTELE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A STADIULUI REALIZARII CONSTRUCŢIILOR:
 • Cerere tip
 • Actul de identitate pentru titularul (titularii) autorizatiei de construire;
 • Imputernicire (procura) autentificata la notar (PF) si in original (PJ) + Actul de identitate al persoanei imputernicite;
 • Extras de carte funciara pentru terenul pe care se edifica / extinde constructia
 • Autorizatia de construire
 • Procesul Verbal de Receptie Partiala
 • Referatul cu punctul de vedere al proiectantului


 

Nota: Documentele se vor prezenta in copie "conform cu originalul"


 

BAZA LEGALA
 • art. 37 alin.(1) din 'Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996', modificata, republicata.


 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL     JOI:      0900 - 1100


 

Nota: pentru constructiile receptionate dupa data de 9 martie 2018 fara obiectiuni (fara anexele 2 si 3 la Procesele Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor) vor fi emise simultan si Certificatele de Atestare a Edificarii/ Extinderii Constructiei, fara documente suplimentare. Acelasi lucru este valabil si pentru situatiile de Singere ale anexelor 2 si/sau 3 (dupa data 9 martie 2018) de la Procesele Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

PREZENTA LISTA VA FI ACTUALIZATA PERMANENT ODATA CU MODIFICAREA NORMELOR LEGISLATIVE.

Data actualizare: 22-03-2018