Compartiment nomenclatură urbană

System Administrator

Acte necesare pentru atribuire numar postal (imobile intabulate)

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie pe suport topo cu inventarul de coordonate, vizat O.C.P.I. cu inventar de coordonate
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat
 • Dovada achitarii taxei - 9 lei

Acte necesare pentru rezervare numar postal (imobile neintabulate)

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie pe suport topo cu inventarul de coordonate
 • Certificat de urbanism + Autorizatia de constructie
 • Act de proprietate/Contract de inchiriere/Dare in folosinta/Contract de concesiune - dupa caz (copie)

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Adeverinta de la Asociatia de Proprietari (cu denumirea blocului si adresa conform evidentelor asociatiei)
 • Dovada achitarii taxei - 9 lei
 • Pentru eliberarea actului in regim de urgenta (maxim 5 zile lucratoare) taxa de urgenta este de 17 lei pentru persoane fizice si 57 lei pentru persoanele juridice