Regulament privind modalitațile, condițiile si tarifele in baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice

System Administrator

PREAMBUL:

  Regulamentul privind modalitatile, conditiile si tarifele in baza carora se realizeaza accesul furnizorilor (proprietari sau utilizatori) de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Galati urmareste atat imbunatatirea aspectului vizual general, arhitectonic al Municipiului Galati dar si optimizarea modalitatilor de furnizare de servicii de comunicatii si acces la informatii in beneficiul direct al consumatorului final.
  Pe cale de consecinta, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor ce urmeaza a fi enumerate, va prima in mod indiscutabil interesul general, interesul public al consumatorului final, persoana fizica sau juridica cu domiciliul/sediul in Municipiul Galati.
  Astfel, Consiliul Local al Municipiului Galati prin Primaria Municipiului Galati prin adoptarea si punerea in aplicare a prezentei reglementari, doreste tocmai realizarea unui sistem de retele integrate si interconectate amplasate exclusiv in subteran de natura sa indeplineasca dezideratele enuntate la nivel de principiu in alineatul introductiv.

CAP. I Dispozitii generale

ART.1

  (1) Prezentul Regulament stabileste si reglementeaza:

 • modalitatile;
 • conditiile;
 • tarifele in baza carora se realizeaza accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si/sau privata a Municipiului Galati, acces ce are ca obiectiv:
  • proiectarea, autorizarea si construirea sistemului integrat de canale (canelete, camine de vizitare, etc.) exclusiv subterane necesare montarii si exploatarii retelelor de comunicatii electronice;
  • instalarea, intretinerea, repararea si inlocuirea retelelor de comunicatii electronice;
  • instalarea, intretinerea, inlocuirea retelelor, elementelor de infrastructura fixe sau mobile si de logistica si mentenata specifice, necesare sustinerii sistemelor;
  • stabilirea modalitatilor de utilizare partajata a elementelor de infrastructura;
  • stabilirea si impunerea spre respectare a unor masuri specifice privind proiectarea si construirea retelelor de comunicatii electronice.

  (2) Dispozitiile prezentului Regulament nu se aplica retelelor de comunicatii electronice si elementelor de infrastructura detinute in proprietate sau administrate de institutiile ori autoritatile publice din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
  (3) Obs. Institutiile ori autoritatile publice din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala pot beneficia sau pot avea acces (pe baza de cerere scrisa adresata Consiliului Local al Municipiului Galati prin Primaria Municipiului Galati) la sistemele ce vor rezulta in urma aplicarii dispozitiilor prezentului Regulament, in conditiile legislatiei incidente si pe baza de negociere cu reprezentantii legal mandatati ai Consiliului Local al Municipiului Galati prin Primaria Municipiului Galati

Vezi fișierele atașate