Impozitul pe spectacole

System Administrator

Reguli generale

 


  Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole.
  Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

 

Calculul impozitului

 

  Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
  Pentru anul 2022 prin HCL nr. 223/28.04.2021 cota de impozit au fost stabilite dupa cum urmeaza:
  • 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
  • 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate mai sus.
  Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
  Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de:
  • a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
  • a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;
  • a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
  • a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
  • a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;
  • a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului.

 

Plata impozitului

 

  Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.
  Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
  Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.

 

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA BILETELOR/ABONAMENTELOR DE INTRARE LA SPECTACOL :

 

  Cerere pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole - formular la care se anexeaza delegatia persoanei imputernicite cu prezentarea biletelor pentru inregistrare si biletele de intrare sau abonamentele ce urmeaza a fi fiscalizate sau vizate.