Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

System Administrator

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

  Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 477 din Legea nr. 227/2015, datoreaza plata acestei taxei anuale catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
  Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, conform tabelului din Anexa nr. 1 pct. 1.5 din HCL nr. 223/28.04.2021.
  Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.
  Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
  Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.

 

ACTE NECESARE

 

  • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate completata in doua exemplare.
  • Copie contract de publicitate.