Taxă pentru activități cu impact asupra mediului

System Administrator

 Pentru anul 2022 taxele sunt prevazute in tabelul din Anexa nr. 1 cap. 1 pct. 1.7 art. 486 alin. (2) subpct. 2 la HCL nr. 223/28.04.2021.

 

ACTE NECESARE

 

  Declaratie/Decizie de impunere privind stabilirea taxei pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator (link) completata in 2 exemplare;

  • copie certificat de inregistrare fiscala
  • copie obiect de activitate inregistrat la Registrul Comertului