Taxă pentru vehicule lente

System Administrator

 Categoriile de vehicule lente si taxele stabilite pentru anul 2021 sunt prevazute in tabelul din Anexa 1 cap. 1 punctul 1.7 art. 486 alin. (2) subpct. 1 la HCL nr. 512/17.12.2020.

 

ACTE NECESARE

 

  • Declaratia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehiculele lente insotita de copia actului de dobandire a vehiculului lent si copia atestatului tehnic emis de RAR.