Taxă hotelieră

System Administrator

  Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Galati a instituit taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare din municipiul Galati.
  Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
  Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa la bugetul local Galati.

 

Calculul taxei

 

  Taxa hoteliera - conform HCL nr. 441/26.11.2015.
Nivelul cotei este de 1% stabilit conform HCL nr. 223/28.04.2021.

 

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE

 

  Declaratie - Decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera.