Documentații urbanism aprobate

System Administrator

Plan Urbanistic General

Act normativ: Documentatie de urbanism "Actualizare plan urbanistic general, regulament local de urbanism si strategia de dezvoltare spatiala a municipiului Galati"

 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Rectificare documentatie de urbanism "Actualizare plan urbanistic general, regulament local de urbanism si strategia de dezvoltare spatiala a municipiului Galati"
 Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Plan Urbanistic Zonal

Act normativ: Documentatie de urbanism "Plan urbanistic zonal zone construite protejate ale municipiului Galati"
 Raport informare     Ghid interventii/Plan masuri     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Rectificare Documentatie de urbanism "Plan urbanistic zonal zone construite protejate ale municipiului Galati"
 Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Documentatie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Cartier Traian Nord"
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Plan Urbanistic Zonal - Restructurare urbana - Cartiere Micro 18, 19, 20, 21
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Plan Urbanistic Zonal - Restructurare urbana - Zona Complex comercial Ancora, cartier Mazepa
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Plan Urbanistic Zonal "Restructurare urbana. Modernizare Str. Traian, intre Metro si Str. Brailei, Fundamentarea conditiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica"
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Planul Urbanistic Zonal "Restructurare Urbana Tiglina II - Fundamentarea conditiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica"
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Documentatie de urbanism "Plan urbanistic zonal - Faleza Dunarii Galati"
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Plan Urbanistic Zonal - Tiglina I - Sistematizare zona Colegiul National Mihai Kogalniceanu
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Plan Urbanistic Zonal "Schimbare functiune UTR 11 din zona de locuinte individuale - Traian in zona de servicii publice si depozitare"
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Plan Urbanistic Zonal UTR37, UTR 39, UTR 40, UTR 41
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism

Act normativ: Plan Urbanistic Zonal - "Constantin Levaditti nr. 18"
 Raport informare     Reglementari urbanistice     Regulament local de urbanism