Anunțuri de presa

System Administrator

Anunt de participare

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunt de participare

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Municipul Galați anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2021.

Anunt de participare

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Autoritatea finanțatoare Municipiul Galați, în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2021 pentru domeniul comunitate.

In atentia operatorilor de transport !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna mai 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Buget 2021 al Municipiului Galati

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primaria Municipiului Galati a initiat procedura de consultare publica cu privire la proiectul de buget al municipiului galati pe anul 2021 in conformitate cu prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.

Anunt public !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 15 04 2021, orele 1300, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunț de participare la licitație

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primăria municipiului Galați organizează în data de 20.04.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , str. Brăilei nr.136C, lotul 12, apartament 12, etaj I.

Anunt important !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

În conformitate cu prevederile HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Public de Asistenţă Socială acordă ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/familie/persoană singură cu ocazia sărbătorilor legale de Paști.

Anunt public !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Programul special de curatare a gurilor de scurgere amplasate pe raza municipiului Galati".

Anunț de participare la licitație

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primăria municipiului Galați organizează în data de 20.04.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , str. Brăilei nr.136C, lotul 12, apartament 12, etaj I.

Lista drepturilor salariale 31.03.2021

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Situația drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Galați, întocmită conform Art. 33 Alin. (1) din Legea Nr. 152/2017 la data de 31.03.2021

Comunicat de presa !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Municipiul Galați este partener în proiectul REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, DTP2-084-2.2, implementat în perioada iunie 2018- mai 2021 și finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover).

Anunt public !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primăria municipiului Galaţi anunţă public procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizaţii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL 74 / 2016 pentru toate solicitările depuse până la data de 13.05.2021.

Ordinea de zi a sedinței ordinare a Consiliului Local Galați !!

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 31.03.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Anunț de participare la licitație

Anunt de presa|→ Citește tot articolul

Primăria municipiului Galați organizează în data de 13.04.2021 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de cabinet medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II , Str. Brăilei nr.136C, lotul 11, apartament 11, etaj I